Livets mangfold

Bilde fra en av forestillingene til Livets Mangfold
Bilde fra en av forestillingene til Livets Mangfold

Teatergruppa Livets mangfold ble startet etter at Catrine Telle i 1977 hang opp en lapp på Kvinnehuset der hun etterlyste andre teaterinteresserte. Britt Andersen og Kjersti Fjeldstad var noen av dem som meldte seg. Gruppen definerte seg som en feministisk teatergruppe, og var aktiv fram til midt på 1980-tallet.