Lesbisk internavis / Lesbisk avis

Forside av Lesbisk Internavis, desember 1982
Forside av Lesbisk Internavis, desember 1982

Lesbisk avis eller Lesbisk internavis ble utgitt av Lesbisk bevegelse på 1980-tallet. Det ble etter hvert utgitt på rundgang mellom lesbiske grupper ulike steder i landet. 

Hjelp oss

Hjelp oss!

Vi ønsker mer informasjon til denne artikkelen. Dersom du vet noe, send oss gjerne en epost på skeivtarkiv@uib.no.