Fritt Fram

Fritt Fram nr. 3 1975, digitalisert av Claus Drecker.

Tidsskriftet Fritt Fram ble utgitt av Det Norske Forbundet av 1948 i årene 1974 til 1982. Redaksjonen var sammensatt av frivillige medlemmer og var direkte underlagt organisasjonens landsstyre. Bladets formål var å informere samfunnet om foreningens arbeid, og ble et viktig talerør for organisasjonen. Det var også, ifølge Claus Drecker som var redaktør 1977-1979, "et forum hvor medlemmene kunne gi uttrykk for sine meninger om homofil frigjøring". Bladets oppgave gikk ut på å ta opp aktuelle temaer og påpeke utslag av diskriminering og undertrykking av homofili der det fant sted. En annen oppgave var å "avsløre fordomsfulle holdninger og skape en opinion i samfunnet til støtte for homofiles rettsmessige krav". Bladet utkom fra én til fire ganger årlig og ble sendt ut gratis til alle medlemmer av DNF-48.

I 1984 overtok journalist og fotograf Arne Walderhaug som frittstående redaktør, og Fritt Fram ble da utgitt i avisformat, med 10–12 nr i året fram til 1990. Det ble lagt mye vekt på samfunnsrelatert dagsaktuelt stoff, og på en bred dekning av kulturlivet. Bladet hadde egen kulturredaktør ved Jan Olav Gatland.

Da Fritt Fram gikk inn i 1990, grunnla Arne Walderhaug månedsavisa Blikk som den første uavhengige avisen for homofile og lesbiske.

Skeivt arkiv har en komplett samling Fritt Fram i sine samlinger

Flere av utgavene av Fritt Fram kan også leses digitalt på Nasjonalbibliotekets nettbibliotek.

Kilder

llh.no (nå foreningenfri.no), blikk.no