Folda

Folda
Folda

Folda var medlemsblad for DNF-48s lokallag i Follo.

Bladet inneholdt informasjon fra styret, informasjon om aktiviteter, informasjon om lokallagets bibliotek (lånebevis: medlemskort eller et nr. av Folda), med mer. 

Skeivt arkiv har mottatt en komplett samling av Folda (1986 - 2003) fra DNF-48 Follo/ Østfold, og tar gjerne imot flere eksemplarer for å ha dublettsamling av det unike materialet som slike tidsskrifter er. 

Hjelp oss

Hjelp oss!

Vi ønsker mer informasjon til denne artikkelen. Dersom du vet noe, send oss gjerne en epost på skeivtarkiv@uib.no.