Folda

Folda
Folda

Folda var medlemsblad for DNF-48s lokallag i Follo.

Bladet inneholdt informasjon fra styret, informasjon om aktiviteter, informasjon om lokallagets bibliotek (lånebevis: medlemskort eller et nr. av Folda), med mer. 

Skeivt arkiv har mottatt en komplett samling av Folda (1986 - 2003) fra DNF-48 Follo/ Østfold, og tar gjerne imot flere eksemplarer for å ha dublettsamling av det unike materialet som slike tidsskrifter er. 

Hjelp oss!

Vi ønsker mer informasjon til denne artikkelen. Dersom du vet noe, send oss gjerne en epost på skeivtarkiv@uib.no.