Årsrapport 2020

Året 2020 ble digitalt... Foto: Hannah Gillow-Kloster
Året 2020 ble digitalt... Foto: Hannah Gillow-Kloster
Nå nærmer 2020 seg slutten, og i Skeivt arkiv ser vi tilbake på et uvanlig år. Koronapandemien har satt sitt preg på virksomheten her som hos alle andre - men aktivitetsnivået har likevel vært høyt gjennom hele året. Takket være gode samarbeidspartnere, flotte arkivdonasjoner og invitasjoner fra fjern og nær, er skeiv historie blitt tatt imot, bevart, arkivert og formidlet dette året som i de foregående.

2020 har vært todelt for Skeivt arkiv sin del. Første halvdel av året var rettet mot 70-årsmarkeringen av den organiserte norske homobevegelsen. Det norske forbundet av 1948 (DNF-48) ble stiftet på Bislet Hospits 20. mai 1950, og Skeivt arkiv har hatt fokus på 50- og 60-tallet både ved arkivordning, forskning og formidling. Vi har ordnet arkivene etter DNF-48s første ledere, Rolf Løvaas og Dermot Mack, laget podcaster om disse to pionereneog publisert en rekke artikler både på nettleksikonet Skeivopedia og på Gaysir om denne perioden 

Årets andre halvdel har vært preget av begynnende oppkjøring mot Skeivt kulturår 2022Vi har hatt møter med samarbeidspartnerne Nasjonalmuseet og Nasjonalbiblioteket, og flere institusjoner og aktører har allerede tatt kontakt i forbindelse med egen planlegging frem mot kulturåretSkeivt arkiv kommer til å være en faglig ressurs i dette arbeidet for alle som ønsker det, og vi ser frem til spennende samarbeid og mange prosjekter, utstillinger og arrangementer over hele landetDette gleder vi oss til å jobbe videre med i 2021! 

Muntlig formidling  

Muntlig formidling er en sentral del av Skeivt arkivs virksomhet, og vi er takknemlige for å motta mange invitasjoner til å komme og dele kunnskap om den skeive historien. Litt annerledes har det blitt i år, da en del arrangementer er blitt gjennomført digitalt, men dyktige arrangører har gjort at dette også har blitt gode erfaringer.  

Skeivt arkiv har gjennom året holdt presentasjoner blant annet  faglig-pedagogisk dag ved Universitetet i Bergen, på Skeive Sørlandsdager i Kristiansand og under seminaret Skeiv bygdehistorie på Valdres folkemuseum. 

For Kunstnerforbundet har vi presentert Skeivt kulturår 2022vi har deltatt på seminaret Ulovlig kjærlighet ved Nasjonalbiblioteket og bidratt til en episode i Nasjonalbibliotekets podcast Gamle greier, samt Aftenpostens podcastserie Forklart

70-årsmarkeringen for den organiserte norske homobevegelsen fikk oppmerksomhet også i nasjonale nyhetssendinger. Bjørn André Widvey ble intervjuet om dette på Norge i dag 20. mai, og faglig leder Hannah Gillow-Kloster på NRK nyheter 21. mai. 

Da Regnbuedagene i Bergen ble et heldigitalt arrangement i år, var det fint å kunne gjennomføre en skeiv historisk byvandring for studenter i Bergen litt senere på året. Skeivt arkiv produserte også to videoer om Bergens skeive historie som ble vist under festivalen 

I juli ble Runar Jordåen intervjuet i sendingen Sommerbilen på NRK TVHistorien om den nordnorske forfatteren og avkriminaliseringsforkjemperen Alf Martin Jæger ble med det formidlet til mange som ikke ville oppsøkt kunnskap om skeiv historie på eget initiativ 

Vi har også arrangert mottakelse i forbindelse med at Skeivt arkiv ble tildelt pris fra The International Lesbian and Gay Cultural Network og Paradise Press London for arbeidet med å dokumentere og formidle skeiv kultur og historie. 

Helt på tampen av året organiserte vi i samarbeid med Museumsforbundet et webinar for museumssektoren om skeive perspektiver i museene. Innleder var Mathias Skaset, som i vår leverte masteroppgave i museologi og kulturarvstudier om dette temaet. Arrangementet var godt besøkt, med over 100 deltakere fra museer over hele landet.  

Skriftlig formidlinog forskning 

I 2020 har vi fortsatt samarbeidet med Gaysirhvor vi blant annet har skrevet om Rolf Løvaas: den første formannen, og om en usedvanlig norsk-amerikansk kjærlighetshistorie

Skeivt arkivs nettleksikon Skeivopedia har fått et løft i år, med 53 nye artikler. I forbindelse med homobevegelsens 70-årsmarkering har Svein Skeid bidratt flere artikler om Erling Næss og hans tidmens Stian Hårstad, professor i nordisk språkvitenskap ved NTNU, har skrevet om homopioneren Hirschfeld i norske aviser.  Vi har også skrevet en grundig bakgrunnsartikkel om straffelovens § 213, som kriminaliserte sex mellom menn fram til 1972.  

Skeivt arkiv har sammen med resten av Spesialsamlingene ved UiB inngått et samarbeid med universitetets nettavis På Høyden, og skal hvert semester levere en artikkel til serien "Spesialglimt". Først ut var Sykdom, smitte og samhold om norsk hiv/aids-historie og det uvurderlige forebyggende arbeidet som ble gjort 

Runar Jordåen og Hannah Gillow-Kloster har skrevet artikkelen "Queering the Norwegian Archive: Skeivt Arkiv and Changing Concepts of Gender and Sexuality" i antologien Library and Information Studies for Arctic Social Sciences and Humanities, redigert av Marthe Tolnes Fjellestad og Spencer Acadia (Routledge 2020). Runar Jordåen har publisert artikkelen “Verdige og verdifulle relasjonar? Karl Evang og Torgeir Kasa om homoseksualitet i 1932” i Historisk tidsskrift. Vi er også i innspurtsfasen av en annotert transkripsjon av Ebbe Hertzbergs brev fra 1892-1912, der han reflekterer over sin seksuelle identitet. Denne skal publiseres i skriftserien NB Kilder i 2022.  

Skeivt arkiv har i år utarbeidet en rekke undervisningsopplegg rettet mot ungdomsskole og videregående trinn. Oppgavesettene er utviklet i tråd med fagfornyelsen og den overordnede delen av læreplanverket som trådte i kraft høsten 2020. De er publisert på våre nettsider og fritt tilgjengelig for bruk. 

Skeivt arkiv har i år deltatt med to representanter i Tverrfakultær gruppe for LHBTI-forskning ved UiB. Vi er også representert i styret til Arkivforbundet og i det faglige rådet til Kilden kjønnsforskning.no  

Med masterstipend fra Skeivt arkiv har Jacob Myklebust Huus skrevet masteroppgaven Røde tråder og rosa elefanter. Inkludering, levde liv og skeive perspektiver i norske universitetsmuseer (UiB 2020).  

Vekst i arkivet

Skeivt arkiv har i løpet av 2020 mottatt 16 aksesjoner/tilvekster, hvorav 4 er rene avleveringer av digitalt skapt materiale. Aksesjonene er totalt på 9,7 hyllemeter, i tillegg til 432,216 MB elektronisk skapt materiale. Skeivt arkiv har i 2020 økt med 3 helt nye arkiver. Mye av materialet er papirbasert, men vi har også mottatt gjenstander som f.eks. pelsvester, og digitalt skapt materiale, som f.eks. intervjuene fra et prosjekt om den norske hiv-aids-historien.  

Av de 15 tilvekstene som registreres som egne arkiver eller som deler av allerede eksisterende arkiver, er 5 avlevert av ulike organisasjoner/foreninger, mens 9 av tilvekstene kommer fra privatpersoner. I tillegg er en av tilvekstene relatert til et nylig avsluttet forskningsprosjekt ved UiO. 

Skeivt arkiv har mottatt arkivmateriale fra bl.a. Åpne Høyre og Bamseklubben. Vi har også mottatt spennende arkivmateriale skapt av privatpersoner som Gudrun Sløgedal, Tron Hirsti, Tore Holte Follestad, Ulf Tveten, Trond Indahl og Hans Jan Aarsund, samt dokumenter fra en av pionerene i den tidlige norske homokampen, Arne Heli (donert av hans sønn Arne Birger Heli). Vi har også mottatt ytterligere bøker tilhørende boksamlingen fra Eiliv Høibakken, og ikke minst intervjuene fra et medisinhistorisk forskningsprosjekt på norsk hiv/aids-historie ved UiO (donert av Ketil Slagstad). 

Arkivmaterialet inneholder viktig dokumentasjon fra sentrale aktører, både enkeltpersoner og organisasjoner. Materialet dokumenterer organisasjonenes virksomhet, private dagbøker skildrer enkeltpersoners liv og aktivitet og ulike gjenstander, som følger arkivene, gir supplerende informasjon.  

Ordning og bruk av arkivet   

Nødvendig bruk av hjemmekontor har ført til redusert ordningsaktivitet i 2020.  

Arkivet fra Rolf Løvaas er ferdigstilt og vi er i ferd med å sluttføre arkivet til Åpen Kirkegruppe. Av pågående ordningsprosjekter har vi arkivet til Stein Wolff Frydenlund, LLH Buskerud og arkivet «Skeive livsminner» hvor vi registrer og beskriver intervjuene fra vårt livsminneprosjekt. Sistnevnte arkiv (re)publiseres jevnlig på Arkivportalen. Det har også pågått ordning av fotoarkivet til Løvetann, og vi har i den sammenheng mottatt svært viktig hjelp fra tidligere redaksjonsmedlemmer Leif Pareli og Turid Eikvam, som har beskrevet de over to tusen fotoene så inngående som mulig. Dette er en svært viktig kilde til norsk skeiv historie fra perioden 1977-2003. 

Vi får i økende grad henvendelser om bruk av arkivmaterialet fra studenter og forskere, og særlig arkivene til HivNorge og Helseutvalget har blitt flittig brukt.   

Ketil Slagstad, lege og stipendiat ved Avdeling for samfunnsmedisin og global helse ved Universitetet i Oslo, har publisert en artikkel i tidsskriftet Medical History basert på disse organisasjonsarkivene. The Amphibious Nature of AIDS activism: Medical Professionals and Gay and Lesbian Communities in Norway, 1975-87 tematiserer blant annet hvordan aids bidro til å forme sosialmedisinen, et viktig felt i etterkrigstidens helsebyråkrati og en viktig faktor i dannelsen av velferdsstaten.

Tone Hellesund, professor i kulturvitenskap ved Institutt for arkeologi, historie, kultur- og religionsvitenskap ved Universitetet i Bergen har publisert en artikkel i tidsskriftet Gender & History, basert på de lesbiske radikal-feministiske tidsskriftene som Skeivt arkiv har i samlingen sin. Artikkelen “Better than Orgasm: Sex, Authenticity and Intimacy in the New Women's Movement in Norway” analyserer hvilket syn på sex og kvinnelighet/mannlighet som kom til uttrykk gjennom disse tidsskriftene, og den argumenterer for at viktigheten av genital sex ble nedtonet både fordi det primært ble forbundet med menn, men også fordi det ble konstruert som en motsetning til noe mye viktigere: intimitet og autentisitet.  Artikkelen er fritt tilgjengelig her: https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1111/1468-0424.12502

Runar Jordåen brukte også kilder fra Skeivt arkiv i den nevnte artikkelen i Historisk tidsskrift. I tillegg har materiale fra Skeivt arkiv blant annet vært i bruk i flere masteroppgaver. 

Livsminneintervjuer 

I 2020 er det blitt gjennomført 17 intervjuer i Bergen, Oslo og Kristiansand. Ytterligere ti intervjuer var planlagt, men har måttet utsettes på grunn av smittevernshensynDet er gjort mye etterarbeid knyttet til arbeidet med muntlig historie; 33 intervjuer er lydlogget og 85 intervjuer er restriksjonsvurderte og klare for bruk.  

Det totale antallet livsminneintervjuer i samlingen er nå 199, de fleste er tilgjengelig for gjennomsyn på vår lesesal. 

Sosiale medier 

Sosiale medier har også i år vært viktige formidlingskanaler for Skeivt arkiv. Youtubekanalen har hatt en økning på 18% i forhold til 2019. Videoene er sett i til sammen 650 timer. Det er interessant å se at over 40 % av visningene kommer fra Youtube-søk eller at Youtube anbefaler videoer.  Facebook er plattformen som rekker ut til det største publikummet. Antallet følgere stiger litt hver uke. Snart passerer vi 5000 etter å ha startet året på om lag 4500. Instagram viser også en positiv utvikling med litt over 1700 følgere. Her vil vi sette inn mer kraft i tiden som kommer for å nå et yngre publikum. 

Podcast  

Podcastserien Skeiv historie fra Skeivt arkiv ble lansert i 2019 med hele 18 produksjoner. I 2020 er det laget bare 8 episoder, men lyttertallene er likevel omtrent de samme. I 2020 hadde vi 5561 avspillinger, mot 5989 året før. Forklaringen kan være at gamle episoder kommer opp som forslag etter man har lyttet på en ny. Tema for podcastene har blant annet vært hiv/aids, oppstarten av den organiserte norske homobevegelsen, skeiv historisk byvandring, norske radikalfeministers syn på seksualitet og Åpen kirkegruppes historie og arkiv

Ansatte 

Da Hannah Gillow-Kloster ble faglig leder ved Skeivt arkiv i 2018, kom hun fra en stilling som digitalarkivar ved arkivet. En ny stilling som digitalarkivar er nå utlyst, og vi ser frem til å få styrket staben med ytterligere digital kompetanse. Intervjuer blir gjennomført i midten av desember og tilsetting av vår nye kollega vil skje over nyttår.  

Grunnet sykefravær er Bastian Danielsen ansatt som vikar i perioden 6. september 2020 - 6. mars 2021. Bastian har vært praktikant ved Skeivt arkiv siden mai 2019, og arbeider nå med undervisningsopplegg, arkivordning og formidling. 

Skeivt kulturår 2022 

Som nevnt vil 2021 for vår del i stor grad handle om Skeivt kulturår 2022. Da er det 50 år siden homoseksualitet ble avkriminalisert i Norge. Initiativtakere til kulturåret er Skeivt arkiv, Nasjonalbiblioteket og Nasjonalmuseet, og ønsket er at små og store kulturinstitusjoner og andre aktører landet over vil være med og markere jubileet ved trekke frem skeive perspektiver i sine samlinger.  

Allerede nå skjer det mye spennende på dette feltet. Historisk tidsskrift har i anledning det kommende jubileet viet sin nyeste utgave (4/2020) til skeiv historie, med artikler av blant andre Ola Teige, Sigrid Sandal, Tonje Louise Skjoldhammer og Runar Jordåen 

Ved det nasjonale museumsmøtet i Kirkenes i april 2021 vil skeiv historie være et av temaene. Norsk museumstidsskrift setter skeive blikk på museene i fokus med et eget temanummer i 2022 

Tema for Arkivdagen 2022 er også klart; det blir "skeive arkiver".  

KODE Kunstmuseer og komponisthjem i Bergen har utlyst en 2-årig prosjektstilling for planlegging og gjennomføring av program i forbindelse med Skeivt kulturår 2022. Også ved Polarmuseet i Tromsø, Kunsthall Trondheim, Sjøfartsmuseet i Bergen og Justismuseet vil det komme utstillinger knyttet til Skeivt kulturår 2022.  

Skeivt arkiv har innledet et samarbeid med Wikimedia, som ønsker å ha fokus på skeiv historie frem mot 2022. Et utvalg digitalisert arkivmateriale fra Skeivt arkiv vil bli tilgjengelig via deres plattformer, og det vil bli arrangert skriveverksteder for frivillige med fokus på temaer fra den skeive historien.  

Runar Jordåen er sammen med Tone Hellesund med i redaksjonen for antologien “Skeive lokalhistorier” som skal utgis i skriftserien til Norsk lokallhistorisk innstitutt (NLI, Nasjonalbiblioteket). Dag Hundstad og Marthe Glad Munch-Møller er også med i redaksjonen. Det har vært flere redaksjonsmøter i 2020, og i desember ble det arrangert workshop for kapittelforfatterne. Utgivelse skjer våren 2022, og publikasjonen blir et bidrag til Skeivt kulturår.   

Universitetet i Bergen har etablert en arrangementskomite for Skeivt kulturår 2022 bestående av representanter fra forskermiljøene, kommunikasjonsavdelingen og Skeivt arkiv.  

En nasjonal logo for kulturåret er utarbeidet og vil bli lansert over nyttår. Det er opprettet en facebookgruppe hvor informasjon, tips og invitasjoner kan deles, og en felles digital kalender er underveis.  

Skeivt arkivs rolle i forkant og underveis i 2022 vil være å tilby faglig kompetanse for alle aktører og institusjoner som har behov for det. 

***

Vi vil benytte anledningen til å takke alle støttespillere, samarbeidspartnere og kolleger for innsatsen i året som gikk, og ser frem til 2021 - som trolig kommer til å bli et hektisk, innholdsrikt og svært givende år for alle som er engasjert i skeiv historie!