Homopioneren Hirschfeld i norske aviser

Historien om Dina Alma de Paradera, døpt Alfredo, ble formidlet i norske aviser. Foto: Først publisert i Hermaphroditimus bein Menschen av Franz von Neugebauer (1908).
Historien om Dina Alma de Paradera, døpt Alfredo, ble formidlet i norske aviser. Foto: Først publisert i Hermaphroditimus bein Menschen av Franz von Neugebauer (1908).

Den tyske legen Magnus Hirschfeld (1868-1935) er en sentral person i historien om kampen for homofiles rettigheter. Han var også banebrytende i den vitenskaplige utforskningen av seksualitet og i arbeidet for lovreformer som gjaldt både prostitusjon, familieplanlegging og regulering av ekteskapet. Mye av arbeidet hans var omstridt, og han ble etter hvert en kjent mann - beundret av noen, foraktet av andre. 

Noen av sakene Hirschfeld var knyttet til ble også formidlet til norske avislesere. Stian Hårstad, professor i nordisk språkvitenskap ved NTNU, har skrevet en artikkel som gir et overblikk over den mediedekningen Magnus Hirschfeld fikk i Norge i første del av 1900-tallet. Historier om kjønnsoverskridende oppførsel ble gjerne oppfattet som spennende og pikant, noe som kan forklare at også en rekke mindre aviser tok inn artikler som omhandlet Hirschfeld.

Omtalen av ham ble etter hvert svært polarisert. For miljøene på sosialistisk eller kommunistisk side var han nærmest en frelserfigur, som med sine seksualreformer kjempet en tapper klassekamp. For nazistiske og andre antikommunistiske talsmenn var han tvert imot en representant for de mest destruktive samfunnskreftene: jødisk, bolsjevikisk og homoseksuell på samme tid.

Hele artikkelen kan leses her.