Magnus Hirschfeld

Boken Die Homosexualität des Mannes und des Weibes, utgitt av Magnus Hirschfeld i 1914.
Boken Die Homosexualität des Mannes und des Weibes, utgitt av Magnus Hirchfeld i 1914.

Magnus Hirschfeld (1868 - 1935) var tysk lege og sexolog. I 1897 var han med på å stifte Den vitenskaplig-humanitære komité (Wissenschaftklich-humanitäres Komitee, WhK) i Berlin. Organisasjonen hadde som formål å bekjempe § 175 i den tyske straffeloven, som forbød sex mellom menn, og regnes som den første organisasjonen for homoseksuelles rettigheter. Fra 1899 ga WhK ut årboken Jahrbuch für sexuelle Zwischenstufen, med artikler fra fagfelt som biologi, medisin, juss og historie.

I 1919 opprettet Hirschfeld et institutt for seksualvitenskap, Institut für Sexualwissenschaft. Dette var verdens første uavhengige institusjon for vitenskaplige studier av seksualitet. Senteret drev forskning, men hadde også en agenda om å bedre livsvilkårene for seksuelle "avvikere". Man mente at vitenskap viste at homoseksualitet var en naturlig variasjon, og at straffeloven dermed stred mot vitenskapen: "det som er naturlig kan ikke være umoralsk". 

Da nazistene overtok makten i 1933 ble Institutt for seksualvitenskap hardt rammet. Instituttet ble plyndret og bøker fra biblioteket brent. Hirschfeld selv var på dette tidspunktet på reise. Han vendte aldri tilbake til Tyskland, men døde i eksil i Nice i 1935. 

I 1982 ble Magnus-Hirschfeld-Gesellschaft stiftet for å ta vare på arven etter Hirschfeld og Institutt for seksualvitenskap. Organisasjonen, som også er lokalisert i Berlin, har siden 1992 fungert som et forskningsenter for seksualitetens og seksualvitenskapens historie.  

Litteratur:

Marhoefer, Laurie. 2015. Sex and the Weimar Republic. German Homosexual Emancipation amd the Rise of the Nazis. Toronto: University of Toronto Press.