Årsrapport 2015

Et utdrag bilder fra Skeivt arkivs virksomhet i 2015
Et utdrag bilder fra Skeivt arkivs virksomhet i 2015

På tampen av 2014 stilte stortingsrepresentant Rigmor Aasrud fra Ap et skriftlig spørsmål til kulturministeren om hva som var gjort for å sikre prosjektet Skeivt arkiv permanent finansiering. Svaret fra Torhild Widvey kom i begynnelsen av januar: Det var Universitetet i Bergen som skulle ta stilling den videre driften av prosjektet. Dagen før Widvey ga sitt svar hadde Tone Hellesund og Runar Jordåen i en kronikk i Dagbladet argumentert for at det var en særskilt statlig oppgave å sikre Skeivt arkiv permanent drift, ikke en "lokal" sak for Universitetet i Bergen. Og i en sak i Blikk, vel en uke senere, uttalte Bård Vegar Solhjell fra SV at Skeivt arkiv var et "nasjonalt anliggende" som burde inn på statsbudsjettet. Partiet Rødt sluttet seg til, og viste til et nylig landsstyrevedtak om at "staten tek ansvar og løyver midlar til permanent drift av Skeivt arkiv." Representanter fra Senterpartiets og Aps homonettverk kritiserte også statsrådens svar.

2015 fikk altså en pangstart: Den videre skjebnen til Skeivt arkiv var satt på den politiske dagsorden. Resten av året kom også til å være preget at prosjektet fremdeles sto og falt på ekstern prosjektstøtte. Samtidig må vi understreke at Universitetet i Bergen generelt og Universitetsbiblioteket spesielt, har gitt oss et godt hjem, med lokaler, deler av stillingsressurser og infrastruktur. Men det å sikre framtiden var like fullt det som sto aller høyest på agendaen i 2015. I tillegg til medieutspill fokuserte vi i januar og februar på å synliggjøre arkivet, blant annet med informasjonsmøter i de skeive miljøene i Oslo og Bergen. Vi deltok også med innlegg på The 2nd What Is & How To Do LGBT History Conference, som ble avholdt i Manchester 14-15. februar.

Ved siden av lobbyvirksomheten ble årets første fire måneder preget av hektiske forberedelser til vårt offisielle åpningsarrangement og lansering av nettsider, som gikk av stabelen 15. april. Til stede var blant andre riksarkivar Inga Bolstad, fylkesarkivar i Hordaland Anne Aune og rektor ved UiB Dag Rune Olsen. Dessuten bidro statssekretær i Kulturdepartementet, Bjørgulv Vinje Borgundvaag, med en videohilsen der han understreket viktigheten av det arbeidet Skeivt arkiv gjør. Åpningsarrangementet bød på en gjennomgang av norsk skeiv historie gjennom 1000 år, lansering av nettsidene og levende historie i form av engasjerte innlegg fra aktivistene Kim Friele, Catrine Telle og Jan Elisabeth Lindvik. Kim Friele, professor Tone Hellesund, prosjektleder Runar Jordåen og prosjektmedarbeider Hannah Gillow Kloster fikk også noen runder i media i forbindelse med åpningen, blant annet i Dagsrevyen 21 og Kveldsåpent på P1.

"Opprettelsen av Skeivt arkiv er noe av det aller viktigste som har skjedd i homobevegelsen de siste årene," sa LLH-leder Bård Nylund, som var tilstede ved åpningsarrangementet, til Blikk. Nylund og LLH har også ved andre anledninger understreket hvor viktig Skeivt arkiv er, og under regjeringens mottagelse i forbindelse med Oslo Pride i juni gav han klar melding til kulturministeren om å prioritere dette.

I forkant av lanseringen prioriterte vi både arbeid med fysiske arkiver og nettsider: Kim Frieles arkiv ble ordnet, katalogisert og publisert på Arkivportalen som Skeivt arkivs første ferdigkatalogiserte arkiv. Nettleksikonet Skeivopedia fikk også over 70 ferdige artikler til åpningen, krysslenket både med hverandre, med arkivmateriale og med eksterne kilder til skeiv historie. Dette er en sentral del av målet med skeivtarkiv.no, nemlig å være en portal til det som finnes av norsk skeiv historie, om det måtte befinne seg i Skeivt arkivs egne samlinger, på Riksarkivet, Nasjonalbiblioteket, lokale og regionale arkiver eller andre steder.

Så snart bløtkaken var spist opp og støvet hadde lagt seg etter åpningen, stod nye oppgaver og Pride-sesongen for døren. I mai åpnet studenter fra kulturvitenskap på UiB en utstilling om skeiv historie basert på våre samlinger. Utstillingen sto i våre lokaler på Manuskript- og librarsamlingen ved Universitetsbiblioteket i Bergen og var åpen for alle interesserte. I begynnelsen av juni deltok Skeivt arkiv med to skeive historiske byvandringer og et historisk seminar under Regnbuedagene i Bergen. Under Regnbuedagene ble også Universitetet i Bergen tildelt prisen "Årets Bedrift" for arbeidet med Skeivt arkiv, til vår store glede.

I slutten av juni stod Oslo Pride for tur. Her stilte prosjektleder Runar, prosjektmedarbeider Heidi Rohde Rafto og frivillige Siv Taule med stand på Pride Park i Spikersuppa, noe som var utrolig nyttig for oss, og som vi fikk veldig god respons på. Vi fikk prate med mange spennende personer som hadde interessante historier å fortelle. Noen av dem hadde også ting de ville donere til Skeivt arkiv, slik at vi også reiste hjem med mye nytt arkivmateriale. Også denne festivalen ble avsluttet på en særdeles gledelig måte, da Skeivt arkiv mottok Homofrydprisen for "formidabel innsats innen kulturminnevern og forskning på vår historie". Vi reiste hjem både stolte og takknemlige for at arbeidet med å ta vare på den skeiv historien nå får en slik anerkjennelse og støtte fra miljøet.

Men vårsemesterets rekke av oppturer var ennå ikke over! I juni gav også lobbyvirksomheten vår konkret utslag i form av et representantforslag om støtte til drift av Skeivt arkiv, fremmet av Kjersti Toppe fra Senterpartiet på vegne av seg selv, Rigmor Aasrud (Ap) og Audun Lysbakken (SV). Dette forslaget var svært viktig for å sette spørsmålet på dagsorden, og for at saken utviklet seg slik den gjorde senere på året.

Med nytt materiale og oppmuntrende ord i bagasjen satte høstsemesteret i gang for fullt i august, da prosjektleder Runar og medarbeider Hannah hentet arkivet etter Tauno Silander og en stor samling hovedfagsoppgaver fra Turid Eikvam i Oslo. Noen måneder senere dro vi tilbake for å pakke og hente arkivet til HivNorge, og fikk også materiale fra John Jeanette Solstad og John Gunnar Arntzen med oss hjem.

Den 4. september presenterte vi arbeidet vår på "Skeiv lunsj" i regi av LHBT-senteret i Oslo. LHBT-senteret er en del av Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet og har også lenge sett behovet for et skeivt arkiv og støttet opp under vårt arbeid. På oppdrag fra senteret har vi i høst utarbeidet ein skeiv historisk tidslinje samt en oversiktsartikkel over norsk skeiv historie som blir publisert i begynnelsen av 2016. I oktober arrangerte vi to seminarer med den amerikanske historikeren Robert Beach som i 2014 kom ut med den kritikerroste boken Gay Berlin. The Birthplace of a Modern Identity. Her snakket han om hvordan en homoseksuell subkultur, identitet og politisk organisering utviklet seg i Berlin allerede på slutten av 1800-tallet og om hvordan nazistene på 1930-tallet undertrykte denne. I oktober var også Runar i Oslo for å hente arkivet etter Arnold Havelin, som utførte de første store forskningsprosjektene om homofili i Norge på 1960-tallet. Dette arkivet ble gjennomgått sammen med Havelin på LHBT-senteret før det ble pakket og sent til Bergen.

Skeivt arkivs referansegruppe er en gruppe bestående av personer med kompetanse på arkiv, bibliotek, museum, forskning og lhbt-politikk. Gruppen møtes en gang i året, og fungerer ellers som i året som nyttige støttespillere og rådgivere for oss i Skeivt arkiv. Gruppen hadde sitt første møte høsten 2014, og møttes igjen 6. november 2015. Tilstede var fylkesarkivar i Hordaland Anne Aune, professor ved Senter for kvinne- og kjønnsforskning ved UiB Randi Gressgård, Lin Hauglund fra LLH, Leif Pareli fra Norsk Folkemuseum samt oss fra Skeivt arkiv og andre fra Universitetsbiblioteket i Bergen. Også Byarkivet i Bergen, LHT-senteret og Bergen offentlige bibliotek er representert i gruppen, men kunne ikke møte i år. På møtet presentert vi vårt arbeid det siste året og diskuterte Skeivt arkivs framtid samt faglige spørsmål. November ble forøvrig i stor grad viet til lobbyvirksomhet, samtaler med blant andre Venstre og SV. Representantforslaget var til behandling i Stortingets familie- og kulturkomite.

I løpet av året hadde vi mange samtaler med politikere. Blant disse var ikke minst Kjersti Toppe viktig; på møte med henne i mars ble vi møtt med entusiasme, og dette førte altså til at hun i juni kom med sitt forslag i Stortinget. Dette var av stor betydning for å sette saken på agendaen. Av andre vi har hatt møter med i år er Geir Jørgen Bekkevold og Olaug Bollestad fra KrF, som Runar Jordåen og Tone Hellesund møtte på Stortinget i april, og som også i utgangspunktet stilte seg positive til å støtte Skeivt arkiv. Ved samme anledning møtte vi Jon Reidar Øyan fra Aps homonettverk. Nettverket har vært en trofast støttespiller gjennom flere år, og vi fikk mange gode råd fra Jon Reidar. Og i slutten av november fikk vi besøk av stortingspresident Olemic Thommessen her i Bergen. Han hadde som medlem i Stortingets kulturkomite allerede i 2013 vært positiv til ideen om et nasjonalt skeivt arkiv.

På tross av mange gode støttespillere var situasjonen den at Kulturministeren hadde gitt klart svar om at Skeivt arkiv var et lokalt ansvar for Universitetet i Bergen, og at vi ikke kunne regne med noen særskilt statlig støtte. Etter et innledende møte i Kulturdepartementet i 2013 har vi gjennom en rekke henvendelser forsøkt å få flere møter. Disse henvendelsene har enten blitt ignorert eller møtt med avslag. Vi har hele tiden ment at det å ta vare på den skeive historien, lhbt-historien, har vært et forsømt felt innen norsk forskning og norske arkiver, biblioteker og museum (ABM-sektoren), og at det bør være et nasjonalt ansvar på linje med det ansvaret man har tatt for andre minoriteters historie. Siden så lite har vært gjort på dette feltet, og siden det virkelig haster å få tatt vare på historien, har vi gjennom hele året argumentert for at staten må ta et særskilt ansvar for å få dokumentert og formidlet lhbt-historien. Gjennom en rekke arkiver, museer og andre sentra har man gjort dette når det gjelder andre sårbare minoritetshistorier. Skeivt arkiv skal være mer enn summen av sine samlinger; det skal være et kompetansesenter for hele ABM-sektoren og for forskere, og har dessuten som sitt samfunnsoppdrag å formidle den skeive historien til hele befolkningen. Denne argumentasjonen har vi fått gehør for i de fleste politiske leire, men i regjeringspartiene var fremdeles holdningen rent praktisk at UiB skulle finansiere arkivet alene.

Støtten fra Ap, SV og Sp var ikke tilstrekkelig for å få flertall for statlig støtte til Skeivt arkiv, men vi fikk tidlig gode kontakter med ett av regjeringens støttepartier, Venstre. Vi har gjennom året hatt samtaler med mange i partiet, blant andre Erlend Horn, Tor-Hugne Olsen og ikke minst Espen Ophaug. I juni fikk Tone Hellesund også et møte med partiets stortingsrepresentant Ketil Kjenseth. Han stilte seg positivt til Skeivt arkiv, og lovet at Venstre ville jobbe aktivt for oss. Nå kom vi også i dialog med Venstres stortingsrepresentant Terje Breivik som sa han ville jobbe for oss i budsjettforhandlingane til høsten. Vi hadde løpende kontakt med Venstre utover høsten.

Den 24. november kom endelig budsjettforliket. Regjeringen hadde ikke lagt oss inn i sitt opprinnelige budsjettforslag, men Venstre hadde oss høyt på listen over sine prioriterte saker i forhandlingene. Vi hadde drømt, men knapt våget å håpe, så utfallet var over all forventning: Skeivt arkiv var kommet inn med en fast bevilgning på 5 millioner kroner fra og med 2016. Dermed har Skeivt arkiv oppnådd målet om å få en fast finansiering som kan gjøre oss i stand til å utføre alle de oppgavene vi har som det nasjonale arkivet og kompetansesenteret for skeiv historie.

Nå jobber vi med en modell for hvordan Skeivt arkiv skal organiseres i framtiden, og i løpet av våren kommer vi til å jobbe med å bemanne arkivet med ny kompetanse. Aller høyest på prioriteringslisten står det storstilte intervjuprosjektet vi så smått begynte på allerede i 2013: skeive personer skal intervjues om sine liv og opplevelser, kampvirksomhet og dagligliv, for å samle, ta vare på og kunne formidle de mange historiene som aldri er blitt skrevet ned.

Det er altså med helt andre framtidsutsikter Skeivt arkiv går 2016 i møte enn de vi hadde i januar i år. Arbeidet for å sikre permanent drift har stått i sentrum, men det må understrekes at vi også har jobbet som et operativt arkiv og ikke minst som en ressurs for alle som søker informasjon om norsk skeiv historie. Vi har fått henvendelser fra media, studenter, forskere, forfattere og mange andre, og vi svarer veldig gjerne på slike henvendelser. Vi har vært svært aktive i media og vi har formidlet skeiv historie i en rekke sammenhenger.

Etter å ha levd med midlertidige kontorløsninger er vi nå også fysisk på plass på den avdelingen vi hører til: Spesialsamlingene ved Universitetsbiblioteket i Bergen. Avdelingen har arkivkompetanse, utstyr og engasjerte medarbeidere, og vi føler oss veldig godt mottatt her. Etter mye arbeid i kulissene kom ombyggingen av lokalene til Spesialsamlingene på HF-bygget Sydnesplassen 7 i gang i høst, og nå i desember har vi hatt innflyttingsfest sammen med de andre ansatte på Universitetsbiblioteket. Her tar vi mot besøk, og her kan folk komme på lesesalen for å se på og studere materialet fra våre samlinger. Dermed har Skeivt arkiv i løpet av 2015 kommet ordentlig på plass både fysisk, digitalt og økonomisk! Det er bare å glede seg til hva 2016 kan bringe.

Tall og oversikter

Arkiver

6 arkiver er ferdig ordnet og katalogisert i ASTA
2 av disse er gjort tilgjengelige i Arkivportalen.
Rundt 40 nye tilvekster i 2015 som til sammen utgjør rundt 70 hyllemeter materiale.
Våre samlinger består nå av total 105 hyllemeter arkivmateriale.

De ti største arkivene i omfang mottatt i 2015 er:

HivNorge, ca. 40 hyllemeter, uordnet.
Arnold Havelin, ca 5 hyllemeter, grovordnet
Jon Gunnar Arntzen, ca 4 hyllemeter, uordnet
Turid Eikvam/hovedoppgaver, ca 3 hyllemeter, grovordnet
Rolf Monsen, ca 3 hyllemeter, grovordnet
John Jeanette Solstad Remø, ca. 1 hyllemeter, uordnet
Tauno Silander, ca 1 hyllemeter, uordnet
Rolf Løvaas, ca 1 hyllemeter, grovordnet
Anbjørg Ohnstad, ca 1 hyllemeter, uordnet
Tron Hirsti, ca 1 hyllemeter, digitalisert og delvis ordnet

Bøker og tidsskrifter

Vi har mottatt flere store gaver med bøker og tidsskrifter. Mange av disse er fortsatt ukatalogiserte og vårt bibliotek består nå av anslagsvis 70 hyllemeter bøker, tidsskrifter, DVD-er og annet biblioteksmateriale.

2 digitaliserte og publiserte tidsskrifter, alle årganger
550+ bøker registrert i bibliotekets katalog

Livsminneintervjuer

På grunn av ressurssituasjonen har vi ikke kunnet prioritere intervjuprosjektet dette året. Vi har likevel forettatt noen få intervjuer i år. I 2016 skal intervjuprosjektet trappes kraftig opp.

Skeivopedia

Vi hadde 73 artikler klare i vårt eget oppslagsverk til åpningsarrangementet 15. april. Ved utløpet av året er vi oppe i 96. Artiklene er krysslenket samt lenket til eksternt materiale ved f.eks. Nasjonalbiblioteket, og kan søkes opp etter periode, tema, sted eller personer nevnt.

Vi har også arbeidet med en tidslinje som vil bli en ny innfallsport til Skeivopedia og våre samlinger. Her vil man kunne følge norsk skeiv historie gjennom tusen år og klikke seg videre inn til utdypende artikler på Skeivopedia og til digitalt tilgjengelig arkivmateriale, tidsskrifter og bøker. Tidslinjen blir tilgjengelig på nettsidene våren 2016.

Nettsider

Gjennomsnittlig 550 unike brukere pr uke
På det meste 1750 unike brukere på en uke

5 mest leste artikler:

Bjørnstjerne Bjørnson sett av 5374 unike brukere
Sachsenhausen konsentrasjonsleir sett av 781
Sodomi mellom kvinner sett av 582
Ebbe Hertzberg sett av 410
Norske skeive tidsskrifter sett av 378

Sosiale medier

Vår Facebook-side ble etablert februar 2014, og var vår viktigste formidlingskanal før nettsidene ble presentert 15. april 2015. Facebookpostene er i hovedsak små historier med lenker til innhold på våre nettsider. Men vi bruker også Facebook-siden til å spre nyheter om arbeidet med arkivet og om arrangementer.

1755 følgere pr 18.12.2015
Mest sette post, "Homopioneren Bjørnstjerne Bjørnson", sett av 11 472 personer
Mest likte post, "Kim Friele 80 år", likt av 209 personer

135 følgere på twitter @skeivtarkiv.

Foredrag/presentasjoner av Skeivt arkiv

 • "Skeivt arkiv på Elsker", utestedet Elsker i Oslo 4. februar (Runar, Hannah, Tone, medarrangør: LLH
 • Torsdagslunsj på AHKR 5. februar (Tone)
 • Manchester 14. februar, The 2nd What Is & How To Do LGBT History Conference(Runar, Hannah)
 • "Skeivt arkiv på Fincken", utestedet Fincken i Bergen 26. februar (Runar, Hannah , Tone, medarrangør: LLH Bergen og Hordaland)
 • Stipendiatkveld for AHKR 19. mars (Runar, Hannah )
 • Landsmøte for Landslaget for lokal- og privatarkiv (LLP), Grand Hotell Terminus ;14. april (Runar, Hannah)
 • Åpningsarrangement for Skeivt arkiv, Jussbygget, Dragefjellet, Bergen 15. april (Runar, Hannah, Tone, Simon)
 • Faglunsj for Høgskolen i Oslo 11. juni (Tone, Kim Friele)
 • Presentasjon for ansatte ved Universitetsbiblioteket i Agder, Manuskript- og librarsamlingen UBB, 16. juni (Runar, Hannah)
 • Seminaret  "Et skrått blikk på fortiden" under Regnbuedagene på utestedet Fincken 1. juni (Runar, Tone)
 • Byvandringar i Bergen 1. og 4. juni (Runar, Tone)
 • Introduksjonsdag for nye HF-studenter UiB, 12. august (Tone)
 • Skeiv lunsj LHBT-senteret, Stensberggata 27 Oslo, 4. september (Runar, Tone)
 • Etnologtreff på Norsk Folkemuseum 9. oktober (Tone)
 • Presentasjon/forelesning for studenter på kulturvitenskap, UiB (KUVI100) 14. oktober (Runar, Tone)
 • Presentasjon Norquebec 20. oktober (Tone, Hannah)
 • Presentasjon Genusseminaret, Gøteborgs universitet "Queera berättelser gjennom historien" 21 oktober (Tone)
 • Presentasjon, spesialbibliotekarer fra Universitetet i Lund, Spesialsamlingene UBB, 21. oktober (Runar, Hannah)
 • Forelesning, SAS14, UiB "Queer history, queer archives" 29. oktober (Tone)
 • Kulturrådets årskonferanse og 50-årsjubileum, Harstad, 4. og 5. november(Tone)
 • Deltakelse på innspillskonferanse arr. av LHBT-senteret og dept., 12. november (Tone)
 • Foredrag om Skeivt arkiv, konferansen Kjønnsforskning NÅ, Senter for kvinne- og kjønnsforskning, UiB, 24. november (Tone)
 • Skeivt arkiv på slippfest for Replikk, Nobel Bopel, Bergen, 27. november(Runar)

Medieoppslag

13 radioopptredener/programmer (inkl Her & Nå, Museum, Kurér, Norgesglasset, Ekko, Kveldsåpent, Mellom himmel og jord, Bergen studentradio)

2 TV-opptredener (Vestlandsrevyen og Dagsrevyen 21)

40+ omtaler i andre medier (Dagbladet, Aftenposten, BT, Blikk, Gaysir, På Høyden, NRK, Forskerforum, Romsdals Budstikke, Framtida, Forskning.no, VG, Studvest)

Komplett liste over alle medieoppslag med lenker.