Årsrapport 2019

Noen bilder fra Skeivt arkivs aktiviteter i 2019
Noen bilder fra Skeivt arkivs aktiviteter i 2019
Nå nærmer 2019 seg slutten, og i Skeivt arkiv ser vi tilbake på nok et innholdsrikt år hvor skeiv historie har blitt enda mer synlig, og blitt diskutert, dokumentert, bevart og formidlet over hele landet.

Året startet med åpning av utstillingen En mangfoldig skattkiste som er et samarbeidsprosjekt mellom de fire faglige enhetene ved Spesialsamlingene ved Skeivt arkiv. Allerede i januar startet også forberedelsen til årets pridefestivaler, som har hatt “historie” som overordnet tema. Skeivt arkiv presenterte en oversikt over norsk skeiv historie for FRIs arbeidsutvalg, og var dermed med å legge det faglige grunnlaget for Pride 2019.

Muntlig formidling

Gjennom året har vi vært tilstede med faglige innspill og presentasjoner på en rekke ulike fora, fra Bufdir til Bergen kommune, fra seniorkafé til Skeiv ungdoms tillitsvalgtekonferanse, fra Fakultet for Kunst musikk og design (UiB) til Åpne Høyre Vestland, fra Arkiv Troms kontaktkonferanse til mandagsforedrag på Bryggens museum og mange andre.

Blant de større faglige arenaene vi har vært tilstede på er også Det 8. norske arkivmøtet og Det norske museumsmøtet. Skeivt arkiv var invitert til begge disse møtene for å snakke om vårt arbeid med innsamling av videodokumentasjon i samlingen Skeive livsminner, og etterarbeidet med disse intervjuene. Disse presentasjonene har vært en del av en voksende interesse for muntlig historie i Norge. Dette ble også tema på Memoarkonferansen ved Bergen offentlige bibliotek i mars.

Selv om pride-sesongen for Skeivt arkiv i år startet med historisk foredrag på vinterpride i Lillehammer i februrar, og startskuddet for Regnbuedagene gikk allerede april med foredrag og “talkshow” på Pride Cruise, er juni den måneden hvor feiring av kjønn- og seksualitetsmangfold virkelig står i fokus. Under Regnbuedagene i Bergen ledet Skeivt arkiv flere debatter, avholdt tre skeive historiske byvandringer, holdt historisk foredrag og var representert med en stand i pride park. Denne uken ble også siste uke for utstillingen Skeivt uteliv, som i midten av juni ble rigget ned for godt. Vi er svært stolte over at utstillingen har bidratt til å sette i gang et permanent undervisningsopplegg om skeiv historie i Universitetsmuseet i Bergen.

Også under Oslo Pride var vi tilstede som deltakere både med historiske foredrag, deltakelse i panelsamtaler og representasjon. Her var vi også med på, og dokumenterte en helt spesiell hendelse. Gjennom seniorgruppen til FRI ble det organisert en busstur til Snarøya hvor DNF-48 på -60 tallet arrangerte de da omtrent eneste møteplassene for skeive. Her holdt Skeivt Arkiv et lite foredrag og gjennomførte også flere intervjuer med de oppmøtte.

Utover høsten har Skeivt arkiv vært tilstede med historiske foredrag på Ålesund Pride, Stavanger på Skeivå, Skeive Sørlandsdager og Trondheim Pride.

Intervju

Skeivt arkivs intervjuteam har gjennomført 38 livsminneintervju i 2019. Vi har reist til, og gjennomført intervjuer med folk i Stavanger, Bergen, Oslo, Alta og Lillehammer. Av de vi har intervjuet i år er det 14 menn, 19 kvinner og 5 transpersoner. Dette gjør at ved utgangen av året er det totale antallet i vår intervjubank, 182.

Skriftlig formidling

I tillegg til å reise land og strand rundt for å formidle skeiv historie, driver vi også skriftlig formidling gjennom året. Et av de faste punktene her er samarbeidet med Gaysir, hvor vi i 2019 har publisert åtte artikler, blant annet om utestedet Metropol, og om den relativt ukjente homopioneren Sissel Castberg. En fullstendig oversikt over Skeivt arkiv i media finnes på skeivtarkiv.no. I tillegg har vi publisert 24 nye artikler på Skeivopedia, om alt fra en gravstøtte fra 1800-tallet til danske erotiske 70-talls blader. Flere av årets artikler er skrevet av eksterne samarbeidspartnere.

Outing the Past

I 2019 var Norge for første gang en del av den internasjonale festivalen OUTing the Past I år ble den arrangert i til sammen 18 ulike byer over hele verden. Det er skeiv historie som står som tema for festivalen, og til Bergen kom det foredragsholdere både fra Storbritannia og Norge. I løpet av festivalen ble det holdt syv foredrag med tema fra transrettigheter til historien om Pride i Norge og underholdningsartistene “Rocky Twins”. OUTing the Past Bergen gikk av stabelen lørdag 16. mars.

Les mer om festivalen og deltakerne her: https://blikk.no/outing-the-past/147833. Skeivt arkiv var også tilstede på festivalkonferansen OUTing the Past i Belfast senere i mars, og holdt da innlegg om utstillingen Skeivt uteliv.

Skeiv lokalhistorie

I året som har gått har vi også vært i kontakt med Lokalhistorisk instittut (NLI) på Nasjonalbiblioteket i forbindelse med at de ønsker å sette skeiv lokalhistorie på dagsorden. Dette er et viktig initiativ som vi håper kan føre til at bygdebokforfattere, historielag og andre som interesserer seg for og arbeider med å dokumentere og formidle historie, får øynene opp for nye perspektiver på lokalsamfunnet. Et første resultat av dette samarbeidet var seminaret "Skeiv lokalhistorie – hvordan og hvorfor?" på Nasjonalbiblioteket 31. Oktober.

Vekst i arkivet

Skeivt arkiv har i løpet av 2019 mottatt 38 aksesjoner (41 tilvekster), hvorav 5 er rene avleveringer av bøker, tidsskrift og hoved-/ bacheloroppgaver. Aksesjonene er totalt på omkring 180 hyllemeter, hvorav bøker og boksamlinger utgjør rundt 70 hyllemeter. Skeivt arkiv har i 2019 økt med 12 nye arkiver. Materialet er i hovedsak papirbasert, men vi har også mottatt en del digitalt skapt materiale, som f.eks. Facebook-siden til "Skeive Dager" (nå Oslo Pride).

Av de 35 tilvekstene som registreres som egne arkiver eller som deler av allerede eksisterende arkiver, er 12 avlevert av ulike organisasjoner mens 23 av tilvekstene kommer fra privatpersoner.

Skeivt arkiv har mottatt arkivmateriale fra bl.a. Skeiv ungdom, FRI, FRI Oslo og Akershus, Åpen Kirkegruppe Trøndelag, Oslo Pride, Skeive Studenter UiB og Bamseklubben. Vi har også mottatt spennende arkivmateriale skapt av privatpersoner som f.eks. Turid Eikvam, Anfinn Bernaas, Stein Wolff Frydenlund og Turid Tafjord, samt dokumenter fra en av DNF-48s ledere på 1970-tallet, Finn Jensen. Vi har også mottatt en omfattende boksamling etter Eiliv Høibakken, og ikke minst den store boksamlingen til FRI.

Arkivmaterialet inneholder viktig dokumentasjon fra sentrale aktører, både enkeltpersoner og organisasjoner. Materialet dokumenterer organisasjonenes virksomhet, private brev skildrer enkeltpersoners liv og aktivitet og ulike gjenstander, som følger arkivene, gir supplerende informasjon.

Ordning og bruk av arkivet

I 2019 har flere nye arkiver blitt ferdig ordnet og tilgjengelige. Arkivene etter Arnold Havelin, Helseutvalg, Nettverk for likeverdig samliv, Dermot Mack og Kjersti Ulriksen har i løpet av året blitt publiserte på Arkivportalen. I tillegg har store deler av arkivene til Åpen Kirkegruppe, Stein Wolff Frydenlund, Rolf Løvaas og LLH Buskerud blitt ordnet. Vi har også sett en økt etterspørsel om bruk av arkivmateriale fra studenter og forskere, og særlig arkivene til HivNorge og Helseutvalget har blitt flittig brukt.

Vi har også publisert 365 artikler fra tidsskriftet Løvetann i løpet av året, etter hvert som vi har fått tillatelse fra hver enkelt artikkelforfatter. Samtidig er fotoarkivet til Løvetann under ordning, med svært viktig hjelp fra tidligere redaksjonsmedlemmer Leif Pareli og Turid Eikvam. Disse kildene er svært viktige ressurser til norsk skeiv historie fra 1977-2003, og vi gleder oss til å få enda mer av dette materialet tilgjengelig.

Sosiale medier

Sosiale medier fortsetter å være en viktig formidlingskanal for skeivt arkiv. Youtubekanalen vår har i 2019 hatt 11 000 avspillinger, totalt 517 timer seertid. Facebooksiden Skeivt arkiv har ved slutten av året 4 562 følgere, en økning på 488. Her har videoene våre 118 000 visninger, med totalt 1438 timer seertid. Den mest sette videoen i 2019 ble sett av hele 25 000 personer.

Podcast

Et nytt innslag i Skeivt arkivs formidlingsarbeid 2019 er podcasten Skeiv historie fra Skeivt arkiv. Siden den første episoden kom ut i mars, har det blitt laget 18 episoder med i alt 5 989 avspillinger. Av disse er det episoden "På sporet av Dermot Mack" som skiller seg ut, den har alene 1913 avspillinger. Dette er et arbeid vi ser frem til å fortsette å satse på i 2020.

Folk

I 2019 har Skeivt arkiv fått på plass en fast ansatt formidler, Bjørn André Widvey. Widvey har til nå vært ansatt som koordinator for livsminnesamlingen Skeive livsminner, og vil fortsette i denne rollen parallelt med å også koordinere den muntlige formidlingen ved arkivet. I tillegg har vi lyst ut en fast kommunikasjonsrådgiverstilling, som er en delt stilling med Universitetsbiblioteket i Bergen. Denne vil tiltre i januar 2020. I 2019 har vi også hatt Vilde Molven som vikar ved arkivet i seks måneder. Vi har også vært så heldige å ha to praktikanter gjennom nesten hele 2019. Nayara Leite er masterstudent ved Fakultet for Kunst, Musikk og Design (UiB) og har jobbet med fotosamlingene til Homofil Bevegelse i Bergen. Bastian Danielsen er formidler ved Barnas Kulturhus og har blant annet jobbet med å publisere artikler fra Løvetann, skrive skeivopedia-artikler og ordne arkiv.

Masterstipend

Som i de foregående årene har Skeivt arkiv i 2019 delt ut to masterstipend á 30.000 kr. I år er stipendmottagerne Andreas Gjøsæther, som skriver master i kulturvitenskap ved UiB med foreløpig tittel Marginal Domesticities. Recollections From Norway’s Queer Co-op Scene, og Jakob Myklebust Huus, som skriver master i kunsthistorie ved UiB med prosjekttittelen Skeive perspektiver i norske museer. Vi er spente på å se resultatene av forskningen deres, og gleder oss over at stadig flere masterstudenter tar kontakt for både råd, veiledning, og forespørsler om å bruke arkivet.

Skeivt år 2022

I 2019 ble det også inngått et samarbeid mellom Nasjonalmuseet, Nasjonalbiblioteket og Skeivt arkiv om å markere 2022 som et nasjonalt jubileumsår for 50 år siden avkriminalisering av homoseksualitet i Norge. Dette arbeidet ble også nevnt av Kulturminister Trine Skei Grande på regjeringensPride-mottagelse 19. juni i Oslo, og flere andre kultur- og ABM-institusjoner har blitt med. Dette blir en del av arbeidet til Skeivt arkiv fremover, og vi gleder oss til å jobbe frem mot dette viktige jubileet de neste to årene.

Kalenderen er allerede begynt å fylles for 2020, og vi har flere både arkivordnings-, digitaliserings- og formidlingsprosjekter på gang. Vi vil også gjennom året ha fokus på å dokumentere og formidle skeiv historie fra 1950- og 60-tallet, som en del av arbeidet frem mot 2022. Denne fokusen blir en del av det ordinære arbeidet til Skeivt arkiv, men vil påvirke hvilke arkiver som ordnes, podcaster som lages, skeivopedia-artikler som skrives og ressurser som tilgjengeligeliggjøres.

Ellers ser vi frem til nok et spennende, utfordrendre og rikholdig år i den skeive historiens tjeneste, og takker alle støttespillere, samarbeidspartnere og kolleger for innsatsen for Norges skeive historie i 2019!