COQ/Cock

COQ, nr. 6, 1973.
COQ, nr. 6, 1973.

COQ, eller Cock som det het fra desember 1981, var et blad med fokus på erotikk og sex. Den første utgaven kom i 1969. Bladet var i hovedsak dansk, men utkom også i Norge (og Sverige), og inneholdt i tillegg informasjon om møteplasser i Norge, samt kontaktannonser fra nordmenn. På begynnelsen av 70-tallet, da bladet hadde undertittelen «Seksuel frihed», var bladet også rettet mot kvinner, og hadde en kort periode kvinnelig redaktør. Etter en stund gikk bladet derimot over til å kun være av og for menn, ettersom etterspørselen på et blad med bredere profil ikke var stor nok (nr. 9, 1973).

I bladet var det en overvekt av bilder og bildeserier med seksuelt innhold, men også noveller, tegneserier, annonser, filmanmeldelser og reklame for filmer og andre liknende blader. Bladet kom ut tolv ganger i året frem til slutten av 90-tallet, hvor det så begynte å komme ut fire ganger (i januar, april, juli og oktober). Antall sider har variert fra mellom ca. 40-100.

Skeivt arkiv har store deler av årgangene av COQ/Cock, hvorav mye er donert fra det danske LGBT-biblioteket. De cirka 200 numrene i arkivet er fra 1960- til 2000-tallet.

Kilder:

COQ, nr. 9, 1973, s. 3