Internasjonale skeive tidsskrifter

Tittelbladet fra Magnus Hirschfelds Jahrbuch für sexuelle Zwischenstufen, 1899.
Tittelbladet fra Magnus Hirschfelds Jahrbuch für sexuelle Zwischenstufen, 1899.

Allerede før år 1900 var det flere forsøk på å starte tidsskrifter som henvendte seg til ‘homoseksuelle’ eller ‘inverterte’, først og fremst til menn som likte andre menn, i Europa. Vi kjenner til Karl Heinrich Ulrichs Uranus (utgitt i Leipzig, 1870) og Marc André Raffalovichs Annales de L’Unisexualité (utgitt i Lyon, 1897) (Herzer 1990) Disse to tidsskriftene ble bare gitt ut i et nummer hver.

Tyskland før 1933

Det tyske tidsskriftet Der Eigene kom ut i Berlin med første nummer i 1896. Med enkelte avbrudd kom det ut helt fram til 1932. Adolf Brand var redaktør for Der Eigene og sammen med en rekke andre kjente kulturpersoner bidro han med bilder, poesi, prosa og skjønnlitterære tekster (Tamagne 2004: 69-70).

I 1897 grunnla Magnus Hirschfeld organisasjonen Wissenschaftlich-humanitäres Komitee (WhK) som skulle arbeide for avkriminalisering av sex mellom menn, og generelt for større aksept for seksuelle avvikergrupper. Dette miljøet gav ut Jahrbuch für sexuelle Zwischenstufen fra 1899-1923 (Tamagne 2004: 63).

I mellomkrigstiden kom det i Berlin ut en rekke tidsskrifter i Berlin beregnet for kvinneelskende kvinner, mannselskende menn, transvestitter og andre «skeive» (Tamagne 2004: 69-81). Vi kan regne med at noen av disse tidsskriftene også ble kjent til, lest og tatt med til Skandinavia. Vi kjenner til flere skandinaviske homoseksuelle som oppsøkte det homoseksuelle miljøet i Berlin i denne perioden (se f.eks. Jordåen 2003: 27-35). Den blomstrende homoseksuelle kulturen i mellomkrigstidens Berlin ble som kjent knust ved nazi-regimets overtakelse i 1933.

Amerikanske tilløp til tidsskrifter

I USA var det også tilløp til en homofil presse før andre verdenskrig. I Chicago startet Margaret Anderson tidsskriftet The Little review i 1914. Tidsskriftet var en åpen og radikal forsvarer av homoseksualitet. Dette bladet hadde også en litterær profil og trykket bl.a. James Joyces Ulysses som en serieroman 1918-1920. Etter en rettssak ble bladet forbudt på grunn av seksuelt innhold (av onani) (Baim 2012: 18-19).

Et annet interessant amerikansk tidsskrift var Fire!!. Det kom bare ut et nummer (1926) av dette litterære tidsskriftet som sprang ut av Harlemrenessansen. En rekke prominente skeive afro-amerikanske stemmer bidro i dette nummeret.

«Homofile» tidsskrifter i etterkrigstiden

I Sveits ble bladet Der Kreis etablert i 1932 og det fortsatte å komme ut helt til 1967 (det hadde ulike navn de første årene). Det var slik det eneste skeive tidsskriftet som kom ut i Europa gjennom hele nazi-perioden (Baim 2012: 81).

Etter ander verdenskrig begynte en ny type organisasjoner, først og fremst det som nå ble kalt «de homofile» organisasjonene, å vokse frem. Parallelt med dette kom også nye tidsskrifter, både i Europa og i USA. På slutten av 1960-tallet skjedde det et brudd med de «homofile» organisasjonenes form for aktivisme. «Gay» and «lesbian» erstattet de fleste steder begrepet «homofil». Dette førte også til en eksplosiv vekst i tallet på tidsskrifter.

Skandinaviske tidsskrifter

Danmark var foregangslandet i Skandinavia, og danske tidsskrifter som Vennen (1949-1970) og Panbladet (1954-2007) ble flittig lest også i Norge.

Fra Sverige var det kanskje bladet Revolt som gjorde seg mest gjeldende[RJ1] . Både Vennen og Revolt publiserte erotisk stoff sammen med annet og mer politisk stoff, mens tidsskrifter som Cock, Killen og Teenangels var mer rendyrket pornografiske.

Litteratur

Baim, Tracy red. 2012. Gay press, gay power. The growth of LGBT community newspapers in America. Chicago: Prarie Avenue Productions and Windy City Media Groups.

Herzer, Manfred. 1990. I Encyclopedia of homosexuality, redigert av Wayne R. Dynes. Chicago: St. James Press.

Jordåen, Runar. 2003. Frå synd til sjukdom? Konstruksjonen av mannleg homoseksualitet i Norge, 1886-1950. Hovudfagsoppgåve i historie, Universitetet i Bergen.

Tamagne, Florence. 2004. A history of homosexuality in Europe. New York: Algora.