Der Eigene

Der Eigene Adolf Brand
Foto: Arkivet til Magnus Hirschfeld-Gesellschaft, Berlin.

Det tyske magasinet Der Eigene blir regnet som det første tidsskriftet for homoseksuelle i verden. Bladet, som hadde undertittelen "ein Blatt für männliche Kultur", kom ut mellom 1896 og 1932. De første ti utgavene kom ut en gang i kvartalet, senere kom Der Eigene ut månedlig. Redaktør var Adolf Brand (1874 - 1945). Tidsskriftet ble en inspirasjon for skuespilleren Karl Meier, senere mangeårig redaktør for sveitsiske Der Kreis. Tittelen "Der Eigene" kan best oversettes til norsk som "Den selveiende", et begrep basert på en individualistisk anarkisme beskrevet av filosofen Max Stirner. 

Der Eigene ble også lest i Norge. Professor Ebbe Hertzberg, som kan kalles landets første åpne homoseksuelle, skrev 6. januar 1903 i et brev til sin venn Poul Andræ: 

Derimot fik E-r og jeg hvert vort exemplar av det af Brand paany gjenoptagne maanedsskrift "Der Eigene" til gjennemsyn fra Max Spohr. (...) Heftet indeholdt lidet af dybere interesse, men flere fine illustrationere.

I 1903 bidro nordmannen Jens Stammer Hetland til tidsskriftet med fotografiet "My Boy".

 

Kilde:

Nasjonalbiblioteket, Brevsamling 222a: Brev fra Ebbe Hertzberg til Poul Andræ, 6.1.1903, s. 2. 

Wolfert, Raimund. 2016. "Jens Stammer Hetland". Skeivopedia, publisert 25.04.2016.