Karl Meier ("Rolf")

Rolf Karl Meier redaktør for Der Kreis
One. US-amerikansk tidsskrift nr. 8/9, 1957 (særnummer). Samling: Beat Frischknecht, Zürich.

Karl Meier (døpt Rudolf Carl Rheiner) ble født i St. Gallen, Sveits, i 1897. Han var født utenfor ekteskap og ble adoptert av et barnløst par. Meier bestemte seg tidlig for å satse på en karriere som skuespiller. Fra 1920-1924 opptrådde han på ulike scener i Sveits, og i perioden 1924-1932 turnerte han i Tyskland. I 1932 returnerte han til Sveits og fikk nå større roller, i tillegg til å arbeide med regi og scenografi. I Berlin hadde han kommet i kontakt med den homofile subkulturen, og også med Adolf Brand, redaktør for tidsskriftet Der Eigene.

Karl Meier bidro med flere tekster i Der Eigene, og disse viser både en selvbevisst homoseksuell identitet og en sterk rettferdighetssans.    

I 1934 var Meier i Zürich. Der kom han i kontakt med tidsskriftet Schweizerisches Freundschafts-Banner, og ble raskt en aktiv bidragsyter. På samme tid gjorde han stor suksess som skuespiller i cabaretensemblet Cornichon. I motsetning til redaktøren Anna Vock, som mistet jobben da hennes navn ble koblet til et tidsskrift for homoseksuelle, møtte Karl Meier stor forståelse hos sin arbeidsgiver, og han fortsatte å jobbe med Cornichon gjennom 13 år.

I 1942 ble Karl Meier selv redaktør for Schweizerisches Freundschafts-Banner, som nå skiftet navn til Der Kreis (Sirkelen). Som redaktør brukte han alltid pseudonymet “Rolf,” og selv om navnet hans var blitt kjent på et tidligere tidspunkt, klarte han i stor grad å holde de to identitetene adskilt. Som skribent brukte han også pseudonymer som Rudolf Rheiner (hans døpenavn), Gaston Dubois og Karl Pfenninger. 

Karl Meier hadde en enorm innflytelse på tidsskriftet, som han var redaktør for gjennom 25 år. Kennedy (1999) beskriver hvordan han skapte et bilde av “en homoseksuell idealmann”, og det var det forfinede, rene, anstendige og høykulturelle han løftet frem som ideal. 

I et essay skrev Meier selv: 

Den flate betegnelsen “homoseksuell” legger på en skjebnesvanger måte vekt bare på kroppslige ting, som bare er den observerbare siden ved noe langt dypere; en følelse som er bestemmende for hele personen og fyller hans liv. (Rummel oder Kampf, 1929)

I tillegg til arbeidet med tidsskriftet arrangerte han en rekke store fester. 

Der Kreis hadde innhold på tre språk og abonnenter i en rekke land. Men med 60-tallets mer liberale syn på seksualitet og fremveksten av nye homotidsskrifter falt interessen, og i 1967 var det slutt. Dette var et hardt slag for Meier og resten av redaksjonen, som i hovedsak hadde bestått av de samme personene gjennom et kvart århundre. Kennedy (1999) understreker imidlertid at det som der og da opplevdes som en personlig fiasko i et større bilde hadde en enorm verdi. Det anonyme arbeidet gjennom flere tiår bidro til å skape grunnlaget som den moderne homobevegelsen etter Stonewall kunne bygge videre på. 

Etter å ha gjort stor suksess som skuespiller og regissør gjennom mange år, ble Karl Meier rammet av slag under en generalprøve i desember 1970. Han ble tatt vare på av sin livspartner, sykepleieren Alfred Braunchli, de siste årene av sitt liv, til han døde i 1974. 

Karl Meier er en av personene som blir portrettert i Stefan Witschis film Der Kreis (2014).

Noe arkivmateriale etter ham finnes ved statsarkivet i Thurgau, Sveits. 

Litteratur

Kennedy, Hubert. 1999. The Ideal Gay  Man. The Story of Der Kreis. New York: Haworth

Sitat oversatt til norsk av Skeivt arkiv.