Laura Thoma

Laura Thoma Madeleine Marti.
Laura Thoma, uten år. Samling: Madeleine Marti (Zürich).

Laura Thoma, kalt "Fredy" (1901 - 1966), var første redaktør for tidsskriftet som senere fikk navnet Der Kreis

Thoma vokste opp som yngst av 17 søsken, og var gift med en mann før hun ble skilt i 1930. 

I 1931 besøkte hun Berlin, og inspirert av møtet med lesbiske klubber der ønsket hun å starte noe lignende i hjembyen Zürich. Hun sendte et leserbrev til det tyske lesbiske tidsskriftet Garçonne hvor hun beklaget seg over det lesbiske miljøet i Sveits og uttrykte et savn etter et tidsskrift som kunne "bringe lys og opplysning inn i min mørke tilværelse". 

Senere samme år publiserte hun et nytt innlegg i Garçonne, der hun oppfordret følelsesfeller i Sveits til å stå sammen: 

Søstre av Lesbos, dere har også full rett til kjærligheten og dens frihet (...) Gjennom et sterkt forbund ønsker vi å hevde vår rett til å eksistere, og med dette vårt krav om kjærlighet og lykke. Ikke trekk dere tilbake, men vis deres sanne farger! Vi er ikke menneskehetens avskum: vi hører ikke hjemme under moralsk overvåkning! (Hubert Kennedy 1999, 7, overs. til norsk av Skeivt arkiv)

Laura Thoma oppga en kontaktadresse hvor interesserte kunne henvende seg, og to måneder senere ble kvinneklubben "Amicitia" etablert. 

På samme tid var det blitt etablert en gruppe for homoseksuelle menn i Zürich, "Excentric-Club Zürich" (E.C.Z), og de to gruppene startet et samarbeid. Det neste året hadde de felles møter, og i januar 1932 kom første nummer av tidsskriftet Freundschafts-Banner, som ti år senere skulle skifte navn til Der Kreis/Le Cercle. Den første utgaven var på 8 sider, redigert av Laura Thoma sammen med August Bambula fra E.C.Z, under det felles pseudonymet "Fredy-Torrero".

Gjennom 1932 ble det utgitt hele 19 utgaver av tidsskriftet. 

E.C.Z ble oppløst i slutten av 1932 og en ny organisasjon for både homoseksuelle menn og lesbiske kvinner, Schweizerischer Freundschafts-Verband (SFV) ble dannet, under ledelse av Anna Vock. Hun overtok også redaktøransvaret for tidsskriftet, som nå fikk navnet Schweizerisches Freundschafts-Banner (SFB). 

Laura Thoma var en engasjert skribent også utover arbeidet med tidsskriftet, og skrev blant annet dikt og fortellinger om lesbiske liv og erfaringer med å komme ut. Som litteraturviteren Madeleine Marti har pekt på, framstilte Thoma i sine fortellinger "maskuline" kvinner på en positiv måte, og utfordret dermed sin samtids forestillinger om kjønn og kjønnsroller (Marti 1994, 15). Hun sto også bak forbundssangen som ble sunget ved feiringer og samlinger i den lesbisk-homofile paraplyorganisasjonen. 

Laura Thoma døde i 1966, 65 år gammel.

Litteratur:

Kennedy, Hubert 1999: The Ideal Gay Man. The Story of Der Kreis. New York: Haworth

Marti, Madeleine. 1994. «Laura Fredy Thoma (1901-1966). Schriftstellerin und Pionerin der Schweizer Lesbenbewegung.» Frau ohne Herz. Feministische Lesbenzeitschrift, (34), 1994.