Representantforslag om støtte til Skeivt arkiv

19. juni 2015 fremmet stortingsrepresentantene Rigmor Aasrud (Ap), Kjersti Toppe (Sp) og Audun Lysbakken (Sv) et forslag i Stortinget om å sikre Skeivt arkiv i Bergen midler til permanent drift.

Vi er svært glade for at disse partiene tar finanisering av Skeivt arkiv på alvor, og håper dette forslaget kan starte en diskusjon på nasjonalt plan om bevaring av Norges skeive historie. Forslaget blir sendt til komitébehandling når Stortinget er tilbake i høst. Hele forslaget kan leses på Stortingets nettsider, hvor man også kan følge sakens gang