Arne Grønningsæter (født 1951)

Sosionom, forsker, fagforeningsleder, forfatter og kirkepolitiker. Grønningsæter var også leder i Norsk Sosionomforbund fra 1989 til 1992, da forbundet gikk inn i Fellesorganisasjonen.

I vårt intervju med Grønningsæter forteller han om det å være åpen homo i fagbevegelsen, om forskningen han har utført i Fafo og sitt store engasjement i kirken for like rettigheter der for skeive. 

Han var medlem av Oslo bispedømmeråd fra 1998 til 2006, leder for rådet i 2000 til 2002, medlem av Mellomkirkelig råd fra 2002 til 2006 og i Kirkerådet fra 2006 til 2010. 

Grønningsæter ble også tidlig engasjert i kampen mot HIV/AIDS gjennom sitt arbeid som sosionom. Han jobbet også aktivt med den såkalte Henki-aksjonen. 

I et utdrag fra intervjuet forteller Grønningsæter om hvordan deler av pressen var opptatt av å få en offentlig konflikt mellom han som homofil, og hans far som var biskop i Sør-Hålogaland.

Hele intervjuet er tilgjengelig på vår lesesal. Vi møtte Arne Grønningsæter i Oslo, august 2018.

Arne Grønningsæter kort 2