Arne Ødegaard (født 1945)

Ødegaard ble ferdig utdannet tannlege i 1968. Han valgte å også ta en sykepleierutdannelse som han fullførte i 1983. På den tiden kom også de første HIV og AIDS pasientene, Ødegaard var med allerede fra starten med å ta hånd om denne pasientgruppen.

I livsminneintervjuet forteller Ødegaard også om den store aktiviteten som var i det skeive miljøet i Trondheim, hvor han selv var aktiv på flere måter. Han var sentral i hjelpetelefonen og med å arrangere sosiale tilstelninger og fester.

Utdraget fra intervjuet som ligger i video-vinduet under handler om hvor stor frykt det var rundt det å bli smittet med HIV, og hvordan det da samtidig ble et enormt behov for kunnskap om smittevern og behandling.

Hele intervjuet er tilgjengelig på Skeivt arkiv, en del av Spesialsamlingene ved Universitetsbiblioteket i Bergen

Vi møtte Arne Ødegaard i Trondheim i november 2017.

 

 

- Smittefrykten var enorm.