Bergen får Regnbueplass!

Johanneskirketrappen i Bergen, hvor Regnbueplassen nå skal etableres. Foto: Bergen Kommune
Johanneskirketrappen i Bergen, hvor Regnbueplassen nå skal etableres. Foto: Bergen Kommune

I en strålende førjulsnyhet fra byrådet og bystyret i Bergen, har det blitt vedtatt at Regnbueplassen, som skal være "et minnesmerke for mangfold og frisinn, inkludering og respekt", skal etableres bare et steinkast fra Skeivt arkivs lokaler.

I det private navneforslaget står det blant annet følgende: 

Bergen er en åpen, inkluderende og mangfoldig by der alle mennesker skal kunne være seg selv og elske den de vil. Dette er ikke selvfølge. Det er i år 70 år siden Det Danske Forbund av 1948, den første organisasjonen for homofile i Skandinavia, ble stiftet. Kort tid etter fulgte en norsk avdeling, før Det Norske Forbundet av 1948 ble opprettet som selvstendig organisasjon i 1953. Frem til 1972 var homofili kriminalisert i Norge, og selv i dag sliter mange mennesker med skam knyttet til egen identitet. Bergen bør minnes og hedre dem som gjennom historien har kjempet for et åpent, inkluderende og mangfoldig samfunn.

Forslagsstillerne ber også Byrådet kontakte Skeivt arkiv for innspill i arbeidet med å utarbeide en plan for Regnbueplassen i Bergen. I vedtaket, som 63 av 67 bystyrerepresentanter stemte for, skriver byrådet blant annet følgende: 

Byrådet ser på likestilling, inkludering og mangfold som en forutsetning for at byen vår skal være en god by å bo i for alle. Ingen innbyggere skal diskrimineres, uansett kjønn, etnisk eller religiøs bakgrunn, funksjonsevne eller seksuell orientering, kjønnsuttrykk eller kjønnsidentitet. Byrådet deler representantenes synspunkt om at Bergen bør minnes og hedre dem som gjennom historien har kjempet for et åpent, inkluderende og mangfoldig samfunn.

Skeivt arkiv er helt enige med byrådet og representantene, og vi er svært glade for at en by med en så rik og mangfoldig skeiv historie som Bergen nå får et minnesmerke for denne historien!