Christine Marie Jentoft (født 1988)

Christine Marie Jentoft (foto Jo Hjelle)
Jentoft startet bloggen ComingoutChristine for å dokumentere egen transisjon, innleggene førte til mye oppmerksomhet, og hun ble raskt en veldig synlig og tidvis kontroversiell stemme i norsk offentlighet.

Jentoft er nå ansatt i FRI som rådgiver i kjønnsmangfold. I vårt intervju med henne forteller hun om oppvekst og en ungdomstid preget av usikkerhet rundt hvem hun var. Hun forteller også om prosessen med å komme ut som trans. 

Jentoft har opplevd å bli utsatt for et stort og massivt negativt press fra motstandere via sosiale medier, hun har også mottatt andre trusler verbalt og skriftlig.

I et utdrag fra intervjuet, deler Jentoft noen tanker rundt om det finnes bare to kjønn eller flere.

Hele intervjuet er tilgjengelig på vår lesesal. Skeivt arkiv møtte Christine Marie Jentoft i Bergen, mars 2023.

Video: 

Hvor mange kjønn? To?