Eleanor Brenna (født 1958)

Eleanor Brenna forteller om Åpen kirkegruppe og om hvordan livet i menigheten er som lesbisk.

Eleanor Brenna er blant de som er intervjuet for Skeivt arkivs livsminne-prosjekt. Her forteller hun bl a om møtet med Åpen kirkegruppe og om livet i menigheten.