Skisse over treffsteder Kristiania 1915. Opplysninger fra Erling Næss koblet med andre informanter, søk i blant annet kommunale arkiver, avisartikler, biografier og skjønnlitteratur, ble det mulig å utarbeide de første kartskissene med rekonstruksjon av homohovedstadens svunne treffsteder fra første verdenskrig til dags dato. Materialet er senere videreutviklet med nye kilder, blant annet har arkivene i Bymuseet vært nyttige for å stadfeste Erling Næss sin informasjon.