Faksimile av Kong Christian Den Femtis Norske Lov. Bilde: Manuskript- og librarsamlingen, Universitetsbiblioteket i Bergen.