Omslag av et eksemplar av tidsskriftet Der Eigene utgitt av Adolf Brand i Berlin-Neurahnsdorf i juli 1899.