Helge Fisknes (født 1944)

Aksept er for alle som er berørt av HIV og AIDS, og ved oppstarten var de seks ansatte. Fisknes var leder fram til 1996.

Det var hans kone, Liv Fisknes - gateprest i Kirkens Bymisjon - som først kom på ideen om et senter. Hun så at mange aidssyke mennesker ikke hadde noe sted å gjøre av seg, og ikke hadde menneskelig støtte og omsorg i sin vanskelige situasjon. Etter søknad fra Kirkens Bymisjon gikk Oslo kommune inn og finansierte driften av «Kontaktsenteret for mennesker som rammes av hiv og aids», og ba om at man særlig skulle legge vekt på arbeidet med sårbare grupper. 

Våren 2018 utførte Skeivt arkiv en rekke intervjuer med folk som var sentrale i den tidlige fasen av HIV/AIDS i Norge. Fisknes er en av disse.

Et utdrag fra intervjuet kan du se i vinduet under, her forteller Fisknes om hvordan det var motstand både i kirken og blant det homofile rundt tilbudet fra Aksept.

Hele intervjuet med Helge Fisknes er tilgjengelig på lesesal hos Skeivt arkiv.

- For et svik!