- Jeg visste ikke han var så syk.

Rolf Løvaas (til venstre) og Trygve Nyrud (Foto: Jan Nordby, NRK / Privat)
Rolf Løvaas (til venstre) og Trygve Nyrud (Foto: Jan Nordby, NRK / Privat)
Hør hele opptaket der Rolf Løvaas forteller. Den gamle aktivisten var svært svekket av sykdom, men snakket likevel i en time.

Blant alt som finnes i Skeivt arkivs mange og lange hyller, må denne lille kassetten være noe av det mest spesielle. Den inneholder et opptak der en av de første homoaktivistene forteller om sitt liv, opprettelsen av DNF -48 og enda mer.

Besøkte ham hjemme

Det som gjør det ekstra spesielt, er at Rolf Løvaas (1923-1996) døde bare noen uker etter opptaket.

Hvem var Rolf Løvaas? Les mer om hvordan norsk skeiv aktivisme startet i 1950.

Lenge har det vært ukjent for oss hvem som gjorde intervjuet. Men nå har Trygve Nyrud tatt kontakt og fortalt det var ham. Han jobbet en periode ved LLH-kontoret og tok kontakt med Rolf Løvaas for et intervju.

-       Jeg visste ikke han var så syk, så jeg ringte først og spurte om han ville komme til kontoret, forteller Nyrud.

Han hadde lest om Løvaas i Blikk og tenkte den mannen måtte ha mye å fortelle.

-       Han var en veldig hyggelig og oppmerksom mann, men svært redusert av kreftsykdommen, minnes Nyrud.

Nyrud reiste hjem til Løvaas for å ta opp intervjuet. Han bodde i nærheten av NRK på Marienlyst i Oslo, der han også hadde arbeidet i mange år som journalist i Programbladet.

Siste opptak

-       Vi satte oss i stua. Jeg hadde en helt vanlig kassettspiller med en mikrofon koblet til. Løvaas kunne nesten ikke snakke. Han holdt mikrofonen tett opp til munnen, så det gikk på et vis

Kassetten ble en del av LLHs arkiv og har etterhvert havnet i Skeivt arkiv.

I lydopptaket kan vi tydelig høre at mannen er svekket av sykdom. Men vi hører også at gjerne vil fortelle om hva de fikk gjort den gangen på 50-tallet.

De snakket mest om oppstarten av DNF -48. Det var meningen at de skulle møtes igjen for et nytt opptak, men det ble det ikke noe av. Opptaket ble gjort 13. mars. Fem uker senere, den 20. april døde Rolf Løvaas.

 Hør hele intervjuet her: 

Rolf Løvaas intervjuet i 1996

 

Her følger hele teksten transkribert fra intervjuet. Husk at du kan søke i teksten ved å trykke ctrl+f (PC) eler cmd+f (mac) og skrive søkeordet i søkefeltet som dukker opp. (Du kan også skru på tekstingen på videoen.)

1
00:00:04,080 --> 00:00:06,080
Ja, det kan vi gjøre...

2
00:00:06,080 --> 00:00:07,500
... så ser vi om det fungerer.

3
00:00:08,520 --> 00:00:10,520
Det jeg lurer på er...

4
00:00:10,720 --> 00:00:13,880
De første brevene jeg har sett er fra 1949.

5
00:00:16,080 --> 00:00:22,000
Jeg har ikke lest dine brev, men jeg har lest svarene fra Lundahl Madsen. [Axel J. Lundahl Madsen]

6
00:00:22,280 --> 00:00:32,640
Hvordan startet det hele? Din kontakt med det danske forbundet? Når kom ideen om en norsk avdeling?

7
00:00:34,200 --> 00:00:39,640
Det var vel i begynnelsen av 1950, tror jeg.

8
00:00:42,000 --> 00:00:46,960
Det var en som jeg kalte "forløperen" som het Bjørn Hansen.

9
00:00:47,440 --> 00:00:52,440
Han hadde vært i København og fått kontakt med forbundet der.

10
00:00:52,960 --> 00:01:03,120
Han ville notere seg hvem som kunne være interessert i å bli medlem av en norsk forening.

11
00:01:04,200 --> 00:01:07,640
Jeg syns det var en veldig god ide.

12
00:01:09,440 --> 00:01:14,000
Jeg syns at dette lå i luften, på en måte.

13
00:01:16,240 --> 00:01:22,760
Jeg hadde sett et tidsskrift som het Der Kreis, det kom ut i Sveits.

14
00:01:25,520 --> 00:01:33,840
Da vi fikk meldingen fra Danmark om at det var stiftet en sammenslutning der,

15
00:01:34,360 --> 00:01:36,520
syns jeg det var veldig interessant.

16
00:01:36,520 --> 00:01:38,160
Veldig interessant.

17
00:01:38,400 --> 00:01:45,520
Så jeg tegnet meg som interessert i å delta på et konstituerende møte her i Norge.

18
00:01:46,120 --> 00:01:49,520
Men jeg må jo si at

19
00:01:50,000 --> 00:01:52,520
interessen var ikke akkurat unison.

20
00:01:53,160 --> 00:01:56,800
Det var veldig mange skeptiske.

21
00:01:57,280 --> 00:02:05,480
Mange som mente at det var latterlig å tro at vi kunne få noe bedre livsforhold for homofile

22
00:02:06,160 --> 00:02:11,320
ved å gå via, eller gjennom organisasjonsformen.

23
00:02:12,040 --> 00:02:14,280
Opprette forening og så videre.

24
00:02:16,160 --> 00:02:18,560
Men det har jeg altså skrevet om.

25
00:02:19,080 --> 00:02:21,360
Den trege oppslutningen til å begynne med.

26
00:02:22,000 --> 00:02:25,160
Men det var nå i hvert fall en krets som var interesserte.

27
00:02:26,080 --> 00:02:30,280
Og vi fikk fødselshjelp fra Danmark.

28
00:02:31,920 --> 00:02:36,640
Vi begynte jo på, skal vi si et nullpunkt.

29
00:02:37,200 --> 00:02:39,760
Det verste var jo tabuet.

30
00:02:40,120 --> 00:02:43,960
At det var et tema som aldri ble omtalt.

31
00:02:44,480 --> 00:02:46,840
I pressen eller på annen måte.

32
00:02:47,400 --> 00:02:51,800
Meget sjelden i kunstneriske sammenhenger.

33
00:02:53,160 --> 00:02:57,240
Om man slo opp i leksika var det dypt deprimerende.

34
00:02:57,640 --> 00:03:05,880
Der fikk man vite at homoseksualitet var en seksuell perversitet.

35
00:03:06,320 --> 00:03:10,240
De prøvde å uttrykke "abnormitet".

36
00:03:10,680 --> 00:03:17,520
For min del må jeg si det var interessant eller litt oppkvikkende

37
00:03:17,840 --> 00:03:26,760
å se hva Karl Evang, som senere ble Helsedirektør,

38
00:03:27,320 --> 00:03:34,240
hva han skrev i en artikkel i tidsskriftet "Seksuell opplysning". Det var ganske ålreit.

39
00:03:34,680 --> 00:03:40,320
Men bortsett fra det, var det jo en forferdelig nedvurdering.

40
00:03:43,640 --> 00:03:48,360
Da det hele startet var det jo selvfølgelig ingen som visste om andre i samme situasjon

41
00:03:48,360 --> 00:03:50,600
som var interessert i å være med på å starte en forening.

42
00:03:50,880 --> 00:03:57,600
Hvordan fikk du tak i navn og adresser til andre som var i samme situasjon?

43
00:03:57,960 --> 00:04:04,560
Bjørn Hansen hadde jo kontaktet en del som var tilstede ved det konstituerende møtet.

44
00:04:05,200 --> 00:04:08,520
I mai 1950. I Oslo.

45
00:04:08,960 --> 00:04:13,960
I Bislet Hospits fikk vi leie et lokale.

46
00:04:14,400 --> 00:04:17,880
Innehaveren hørte jo til "menigheten".

47
00:04:21,560 --> 00:04:23,560
Vi hadde jo....

48
00:04:24,160 --> 00:04:27,200
Det var en meget beskjeden forsamling.

49
00:04:28,040 --> 00:04:31,040
Nokså få.

50
00:04:31,720 --> 00:04:35,280
Ved en tilfeldighet ble jeg valgt til formann

51
00:04:36,320 --> 00:04:38,440
for forbundet.

52
00:04:41,120 --> 00:04:43,760
Jeg fikk med meg et slags styre, får jeg si.

53
00:04:43,760 --> 00:04:47,200
Personlige venner som jeg hadde stor tillit til.

54
00:04:49,280 --> 00:04:53,880
Men dette var så risikabelt og dristig....

55
00:04:54,440 --> 00:05:00,160
Det var svært mange som var veldig redde for å få sine navn ned på papiret.

56
00:05:02,280 --> 00:05:06,240
Så dette styret ble ikke et skikkelig kabinett, da.

57
00:05:11,520 --> 00:05:17,560
Hva vi på det tidspunktet kunne tenke oss av arbeidsoppgaver....

58
00:05:18,960 --> 00:05:22,160
Det var kanskje ikke så fastlagt.

59
00:05:22,920 --> 00:05:24,920
Vi ville jo se hva som ville melde seg.

60
00:05:25,800 --> 00:05:31,040
Og så hadde vi jo kontakt med danskene.

61
00:05:32,000 --> 00:05:36,240
Danskene ga oss all mulig hjelp og støtte.

62
00:05:36,720 --> 00:05:39,120
De hadde jo to års erfaring.

63
00:05:39,440 --> 00:05:45,600
Og de hadde et foreningsapparat

64
00:05:46,400 --> 00:05:50,000
med formaliteter som vi kunne bygge på.

65
00:05:52,680 --> 00:05:58,200
Men de ønsket at vi skulle jobbe helt 100% selvstendig.

66
00:05:59,200 --> 00:06:03,440
Så jeg forstår ikke hvordan den merkelige myte har dannet seg,

67
00:06:03,440 --> 00:06:10,320
at vi skulle være et slags underbruk under den danske forening.

68
00:06:11,480 --> 00:06:21,320
Vi gikk inn som sideordnet med svenskene og danskene i en skandinavisk, eller nordisk...

69
00:06:22,200 --> 00:06:26,160
Det ble bare skandinavisk, forening.

70
00:06:27,240 --> 00:06:36,920
Og det sto klart for oss fra børjan av, at vi ville få arbeidsoppgaver internt, men også utad.

71
00:06:37,640 --> 00:06:46,360
Vi skulle jo påvirke samfunnet for å få det til å innta en annen holdning.

72
00:06:46,960 --> 00:06:49,880
Det gjør man ikke om man bare sitter og drikker kaffe.

73
00:06:50,200 --> 00:06:54,800
Men dette har jeg også skrevet om i Løvetann.

74
00:06:57,880 --> 00:07:06,000
Du sier du ble ved nærmest en tilfeldighet ble valgt til leder eller formann for forbundet.

75
00:07:06,720 --> 00:07:10,440
Men så vidt jeg husker fra brev fra Lundahl Madsen i Danmark,

76
00:07:10,440 --> 00:07:15,480
var det vel en meget sterk oppfordring om at du skulle bli leder?

77
00:07:16,400 --> 00:07:19,660
Ja, det siste husker jeg ikke. Det vet jeg ikke riktig.

78
00:07:20,120 --> 00:07:23,840
Men det jeg husker, er at ...

79
00:07:24,120 --> 00:07:26,660
Jeg hadde ikke tenkt å være med i noe styre.

80
00:07:26,880 --> 00:07:31,760
Jeg hadde fra før engasjert meg veldig i en annen organisasjon.

81
00:07:33,440 --> 00:07:38,320
Jeg var med på å skape en forening som het "En verden".

82
00:07:38,800 --> 00:07:40,840
Jeg la ned en masse arbeid i det.

83
00:07:41,600 --> 00:07:44,840
Den er dessverre nærmest utdødd.

84
00:07:47,200 --> 00:07:50,680
Jeg syns jeg hadde mye med det å gjøre.

85
00:07:52,200 --> 00:07:58,440
Det var en på dette møtet som hadde laget et program for virksomheten.

86
00:07:59,880 --> 00:08:05,440
Det skulle bestå i at man for å spare penger, ikke skulle leie lokaler.

87
00:08:06,040 --> 00:08:08,720
Man skulle gå på besøk til hverandre.

88
00:08:11,040 --> 00:08:16,600
Og så var det veldig viktig at man skulle ha anledning til å ha med håndarbeid.

89
00:08:16,920 --> 00:08:19,440
Så det skulle være kos.

90
00:08:20,200 --> 00:08:24,720
Og det er det som har festet seg senere, at det var slik vi drev.

91
00:08:24,720 --> 00:08:26,720
Men det var det jo absolutt ikke.

92
00:08:27,000 --> 00:08:30,880
Jeg husker jeg protesterte veldig mot det opplegget hans.

93
00:08:31,240 --> 00:08:42,280
Jeg sa det ikke var i pakt med oppgavene som vi, gjennom statuttene, ville pålegge oss.

94
00:08:42,840 --> 00:08:48,240
For eksempel å jobbe aktivt utad.

95
00:08:50,920 --> 00:08:52,920
Dermed så....

96
00:08:53,200 --> 00:08:55,880
Og de andre visste vel ikke hva de mente.

97
00:08:56,440 --> 00:09:02,800
Da det ble avstemming, ble det en
bitte liten overvekt for mitt program.

98
00:09:03,120 --> 00:09:05,400
At vi skulle leie lokale.

99
00:09:05,680 --> 00:09:10,200
Og jobbe mer i pakt med.... slik danskene jobbet.

100
00:09:10,480 --> 00:09:11,880
Mer seriøst.

101
00:09:12,200 --> 00:09:16,840
Slik at det ikke skulle bli et teselskap.

102
00:09:17,520 --> 00:09:21,680
Et sånt kaffeslabberas.

103
00:09:22,240 --> 00:09:24,640
Da hadde det nok dødd ganske fort ut.

104
00:09:24,760 --> 00:09:26,760
Det gjorde man nemlig i Trondheim.

105
00:09:27,120 --> 00:09:33,360
Det startet en liten gruppe samtidig. Men det var et sånt kaffeslabberas.

106
00:09:33,960 --> 00:09:38,760
Da de ble lei av det, døde det jo ut.

107
00:09:42,640 --> 00:09:45,680
Så var det jo masse å ta fatt på.

108
00:09:46,120 --> 00:09:49,760
Første punkt, slik jeg husker det,

109
00:09:50,040 --> 00:09:57,120
var at vi måtte gjøre oss kjent overfor myndighetene.

110
00:09:57,840 --> 00:10:01,000
Vi var ikke sikre på om dette var et lovlig foretagende.

111
00:10:03,480 --> 00:10:10,680
Jeg skrev brev til politiet.

112
00:10:11,400 --> 00:10:15,200
Jeg fortalte om dannelsen av dette her.

113
00:10:15,840 --> 00:10:19,440
Jeg fikk ikke noe svar, skriftlig.

114
00:10:20,360 --> 00:10:23,360
De visste vel ikke riktig hvordan de skulle forholde seg.

115
00:10:23,600 --> 00:10:30,240
Men (utydelig) så var det jo de utfoldet en del aktivitet.

116
00:10:30,640 --> 00:10:36,880
Så det at vi dannet forbundet i -45... Nei, unnskyld. I 1950.

117
00:10:37,120 --> 00:10:43,320
Det satte mange viktige jul i sving. De fleste var usynlige for oss.

118
00:10:43,600 --> 00:10:46,720
Og det var ikke noe offentlig....

119
00:10:47,200 --> 00:10:54,080
Det er derfor jeg kaller det... Det jeg har skrevet i Løvetann: "Kamp uten våpengny".

120
00:10:54,080 --> 00:10:55,840
Det foregikk i det stille.

121
00:10:56,240 --> 00:11:06,080
Blant annet henvendte politiet seg til justismyndighetene.

122
00:11:06,840 --> 00:11:10,840
Straffelovrådet fikk i oppdrag å se på dette her.

123
00:11:11,360 --> 00:11:15,880
Om man skulle forandre på paragraf 213.

124
00:11:16,200 --> 00:11:24,680
Denne lille klubben fikk jo faktisk en kjempemessig viktig sosial oppgave på sine skuldre

125
00:11:24,680 --> 00:11:27,360
før man nesten fikk tenkt seg om.

126
00:11:27,760 --> 00:11:31,000
Det var i 1953.

127
00:11:31,240 --> 00:11:37,280
Da ga Straffelovrådet en innstilling.

128
00:11:37,920 --> 00:11:41,400
Til Justisdepartementet.

129
00:11:42,400 --> 00:11:46,800
Med nokså skjebnesvangre bestemmelser.

130
00:11:47,360 --> 00:11:55,240
Om å sette opp aldersgrensen i forhold til heteroseksuelle handlinger.

131
00:11:55,920 --> 00:11:58,960
En klar diskriminering.

132
00:12:00,400 --> 00:12:03,440
Men det var massevis av oppgaver.

133
00:12:03,520 --> 00:12:06,320
Både internt og ellers.

134
00:12:06,880 --> 00:12:11,600
Det var jo veldig viktig, det man har gjort så mye narr av.

135
00:12:12,320 --> 00:12:19,040
At vi arrangerte sammenkomster. Det forstår man ikke i dag, hva det betydde den gangen.

136
00:12:19,680 --> 00:12:26,320
Med den totale isolasjonen som den enkelte homofile ble utsatt for.

137
00:12:26,720 --> 00:12:28,720
Det var nokså forferdelig.

138
00:12:29,080 --> 00:12:32,680
Hvordan skulle, særlig på mindre steder....

139
00:12:33,000 --> 00:12:38,480
Så det at man fikk kontakt med andre homofile, var en uhyre viktig sak.

140
00:12:39,360 --> 00:12:44,520
Så det er klart at det var en viktig oppgave for oss å sørge for sammenkomster.

141
00:12:45,840 --> 00:12:49,760
Gjennom bladet Vennen var det også bekjentskapsannonser.

142
00:12:51,400 --> 00:12:55,960
Noe myndighetene i Danmark hadde forsøkt å stoppe.

143
00:12:56,720 --> 00:13:01,600
For de mente det var de farlige...

144
00:13:02,880 --> 00:13:06,880
Redaktør (utydelig) var jo en dristig mann.

145
00:13:07,600 --> 00:13:12,600
I det hele tatt, disse danskene var jo utrolig inspirerende.

146
00:13:13,320 --> 00:13:16,440
Med så dristige og flinke folk som det var.

147
00:13:16,960 --> 00:13:22,720
Og så fikk vi kontakt også med svenskene, etter hvert.

148
00:13:25,840 --> 00:13:29,000
Så dette var en forferdelig spennende og interessant tid,

149
00:13:29,520 --> 00:13:33,760
hvor det foregikk ting hele tiden.

150
00:13:37,360 --> 00:13:43,280
Høsten 1951sendte vi ut vår første propaganda-brosjyre.

151
00:13:44,240 --> 00:13:48,960
Teksten hadde Øivind Eckhoff og jeg jobbet sammen om.

152
00:13:49,400 --> 00:13:54,760
Jeg syns jo, når jeg ser på den i dag, at den er ikke så helt dum.

153
00:13:56,720 --> 00:13:59,840
Jeg tror vi fikk til det vi ønsket.

154
00:14:00,600 --> 00:14:04,480
Vi syns jo selv at den var pen og forsiktig formet.

155
00:14:05,760 --> 00:14:08,120
Men så har forskningen vist....

156
00:14:08,120 --> 00:14:10,600
Det har vært artikler i Løvetann....

157
00:14:12,480 --> 00:14:15,480
Forskeren som heter Tranøy. Var det det, tro?

158
00:14:19,200 --> 00:14:25,760
Som avslørte at direktøren på Gaustad sykehus hadde blitt rasende.

159
00:14:26,360 --> 00:14:31,040
Vi hadde nemlig sendt ut brosjyren til alle psykologer og psykiatere

160
00:14:31,480 --> 00:14:33,640
og alle avisredaksjoner.

161
00:14:33,920 --> 00:14:36,240
Og var veldig spent på resultatet.

162
00:14:38,320 --> 00:14:41,840
Og han ville stoppe dette her.

163
00:14:42,200 --> 00:14:44,600
Og anmelde oss til politiet.

164
00:14:44,600 --> 00:14:48,000
Men han ville ha med seg Karl Evang,

165
00:14:48,000 --> 00:14:49,600
Medisinaldirektøren [Helsedirektøren],

166
00:14:50,000 --> 00:14:52,240
på det prosjektet der.

167
00:14:52,480 --> 00:14:54,760
Men Karl Evang sa nei.

168
00:14:55,200 --> 00:14:57,760
Han ville ikke være med på et sånt forbud.

169
00:14:59,200 --> 00:15:01,200
Så...

170
00:15:01,280 --> 00:15:04,160
Ørnulv Ødegård fikk ikke til det der.

171
00:15:04,720 --> 00:15:07,160
Men dette foregikk altså bak vår rygg.

172
00:15:07,440 --> 00:15:17,400
Så det viser seg, de tingene vi drev med var kanskje litt mer farlige og risikable enn vi sjøl ante.

173
00:15:18,320 --> 00:15:25,040
Ellers var det jo å holde møter, da.

174
00:15:25,440 --> 00:15:33,120
Vi hadde bidrag til det felles skandinaviske bladet Vennen.

175
00:15:33,560 --> 00:15:38,040
Vi tok opp forskjellige saker.

176
00:15:38,240 --> 00:15:45,200
Og vi hadde Forbundsnytt, et internt medlemsblad.

177
00:15:45,560 --> 00:15:54,760
Og det var masse brev å besvare, og henvendelser fra folk som var frustrerte, ulykkelige og så videre.

178
00:15:55,360 --> 00:15:57,960
Noen ble utsatt for pengeutpressing.

179
00:15:58,200 --> 00:16:05,520
Noen ble mobbet på jobben sin fordi de hadde forstått at han hadde en sånn legning.

180
00:16:06,280 --> 00:16:09,200
Lesbiske så vi dessverre lite til.

181
00:16:09,680 --> 00:16:15,920
Det var lite kontakt. Vi gjorde mange forsøk på å få lesbiske medlemmer.

182
00:16:16,560 --> 00:16:20,240
Jeg mente det var viktig. Det var vi enige om.

183
00:16:20,520 --> 00:16:24,080
At det skulle være for homofile av begge kjønn.

184
00:16:24,440 --> 00:16:30,840
Men det tok tid før vi fikk lesbiske med i foreningen.

185
00:16:36,560 --> 00:16:42,600
Det er vanskelig for oss i dag å se hvordan forholdene var for dere den gangen,

186
00:16:42,840 --> 00:16:45,720
i forbindelse med å starte opp og sånne ting.

187
00:16:46,040 --> 00:16:51,680
I dag er det en selvfølge at vi har internett, vi er i dialog med departementet

188
00:16:51,680 --> 00:16:54,480
i forbindelse med mange forskjellige saker.

189
00:16:55,040 --> 00:17:00,560
Det var jo til og med et problem å opprette en postgiro?

190
00:17:01,600 --> 00:17:05,360
Ja, det husker jeg godt.

191
00:17:05,880 --> 00:17:10,120
Det gikk greit å få en postboks.

192
00:17:10,360 --> 00:17:15,320
Men vi skulle jo ha en postgirokonto slik at folk kunne betale kontingent.

193
00:17:15,880 --> 00:17:20,280
Jeg ringte ned til Postgirokontoret, og det var bare å komme.

194
00:17:20,640 --> 00:17:25,480
Det var så greit. Det var bare å fylle ut et skjema. Så det kunne ordnes øyeblikkelig.

195
00:17:25,560 --> 00:17:27,560
Så kom jeg dit ned.

196
00:17:28,000 --> 00:17:39,280
Så sier hun: «Jaha. Forbundet av 48. Det sier jo ikke noe særlig. Vi skal gjerne vite hva det er for noe.»

197
00:17:39,760 --> 00:17:45,320
Så hadde jeg jo med denne.... Det var en eller annen brosjyre. Kanskje det var den der ["Hva vi vil"].

198
00:17:45,720 --> 00:17:50,040
Så sa jeg: «Her skal De se hva det går ut på.»

199
00:17:50,320 --> 00:17:56,320
Vedkommende leste. Øynene ble større og større. De holdt på å falle ut.

200
00:17:56,760 --> 00:17:59,880
Og så sa vedkommende dame nervøst at:

201
00:18:00,440 --> 00:18:07,320
Nja, jeg måtte vente litt. De måtte liksom se litt på dette.

202
00:18:07,680 --> 00:18:10,120
Så det var ikke så enkelt, likevel.

203
00:18:10,120 --> 00:18:12,040
Hun ble lenge borte.

204
00:18:12,240 --> 00:18:17,640
Jeg husker det dukket opp ansikter i forskjellige dører som så bort på meg.

205
00:18:18,200 --> 00:18:21,640
Som om jeg var et rart dyr.

206
00:18:22,320 --> 00:18:26,200
«Tenk, der var det altså en homoseksuell. Nei og nei.»

207
00:18:26,520 --> 00:18:32,640
Og så kom hun tilbake, omsider, og sa at det måtte drøftes på et styremøte eller noe sånt.

208
00:18:32,640 --> 00:18:36,000
Så det kunne ikke gå så fort, men vi skulle få beskjed.

209
00:18:36,640 --> 00:18:42,320
Og det tok faktisk noen uker, før vi fikk innvilget postgirokonto.

210
00:18:42,840 --> 00:18:46,520
Det som egentlig skulle gått så fort og greit.

211
00:18:46,880 --> 00:18:51,720
Det husker jeg veldig godt. Det var veldig ubehagelig da jeg satt der

212
00:18:51,720 --> 00:18:59,040
og ble beglodd fra alle kanter av sånne forskremte kontorfolk.

213
00:18:59,520 --> 00:19:02,520
Så det er forskjellige sånne episoder.

214
00:19:02,840 --> 00:19:09,640
Det er omtrent umulig i dag å forestille seg hvordan det var den gangen.

215
00:19:13,680 --> 00:19:17,800
Man følte som det var noe veldig sjeldent, for eksempel.

216
00:19:19,200 --> 00:19:25,040
Om man tenker at noen hadde laget et TV-program som jeg så i går på TV,

217
00:19:26,040 --> 00:19:30,080
om seksuelle rariteter,

218
00:19:30,360 --> 00:19:33,080
et britisk TV-program,

219
00:19:33,360 --> 00:19:37,600
så ville homoseksualitet vært tatt med.

220
00:19:37,800 --> 00:19:46,360
Det var det ikke. Så det er et tegn på hvordan utviklingen har gått.

221
00:19:51,520 --> 00:20:02,440
Så en del av isolasjonen var fornemmelsen av at dette var nokså sjeldent.

222
00:20:03,520 --> 00:20:06,960
Og uhelbredelig og håpløst.

223
00:20:08,280 --> 00:20:13,440
Man kunne ikke ta sikte på et normalt liv.

224
00:20:13,840 --> 00:20:16,600
Hvordan skulle man egentlig innrette seg?

225
00:20:17,160 --> 00:20:19,520
Og det er det som jeg syns er noe av det vesentlige.

226
00:20:19,720 --> 00:20:23,680
Vi har ikke klart å løse alle problemer, men hvem kan gjøre det...

227
00:20:24,200 --> 00:20:26,200
Men...

228
00:20:26,520 --> 00:20:32,120
Takket være arbeidet som er utført av homobevegelsen i årenes løp,

229
00:20:32,480 --> 00:20:39,760
så er lykke-mulighetene i dag så uendelig mye større for unge homofile.

230
00:20:40,440 --> 00:20:44,280
Muligheten til å forme sitt liv på en positiv måte.

231
00:20:44,600 --> 00:20:50,000
Finne seg en venn å bo sammen med, og så videre.

232
00:20:50,800 --> 00:20:57,760
Så der ligger kanskje den absolutt avgjørende forskjellen.

233
00:20:59,920 --> 00:21:04,680
Ja, det må ha vært utrolig vanskelig, i forhold til i dag.

234
00:21:05,160 --> 00:21:09,960
På den ene siden var det en sykdomsdiagnose.

235
00:21:12,000 --> 00:21:17,960
Og det er jo ulogisk, at en sykdom er straffbar.

236
00:21:18,920 --> 00:21:22,800
I dag kan man inngå partnerskap.

237
00:21:23,000 --> 00:21:27,400
Ingen.. I alle fall i byer er det forholdsvis vanlig å se to av samme kjønn

238
00:21:27,880 --> 00:21:29,880
som bor sammen

239
00:21:30,200 --> 00:21:33,240
og fungerer også åpenlyst ute.

240
00:21:33,720 --> 00:21:37,080
Dere hadde jo heller ikke muligheten til å flytte sammen.

241
00:21:37,400 --> 00:21:39,880
Dere måtte jo bo enslig på hver deres hybel.

242
00:21:40,400 --> 00:21:42,400
Ja, av mange grunner.

243
00:21:42,840 --> 00:21:48,680
For det første var det de første årene etter krigen bolignormer

244
00:21:49,400 --> 00:21:51,880
som skulle tilgodese familiene.

245
00:21:52,200 --> 00:21:54,400
Familievennlig boligpolitikk.

246
00:21:54,680 --> 00:21:58,520
Så de enslige måtte stå bakerst i køen

247
00:21:59,400 --> 00:22:04,400
og kanskje håpe på å få en slags hybel.

248
00:22:04,840 --> 00:22:08,520
De skulle i prinsippet bo i andre menneskers leiligheter.

249
00:22:09,120 --> 00:22:10,800
Så det var veldig...

250
00:22:11,880 --> 00:22:15,920
For det andre så var det jo at...

251
00:22:16,160 --> 00:22:22,040
Dert ville blitt sett som høyst merkverdig hvis to menn...

252
00:22:22,400 --> 00:22:27,240
Det forekom, men det var veldig sjelden at to mannspersoner bodde sammen.

253
00:22:28,000 --> 00:22:30,000
Uten å være brødre eller ....

254
00:22:31,040 --> 00:22:37,840
Det ble jo av naboer oppfattet som høyst suspekt, det hele.

255
00:22:40,080 --> 00:22:45,080
Så slik har det også skjedd en stor forbedring.

256
00:22:47,120 --> 00:22:50,040
Nei, det er klart at...

257
00:22:50,920 --> 00:22:54,440
Det vi kaller selvbilde den gangen var dårlig.

258
00:22:56,320 --> 00:23:01,280
Men det var noe som vi i Forbundet så som veldig viktig å bygge opp.

259
00:23:01,480 --> 00:23:04,560
Selvtilliten, etterhvert selvfølelsen.

260
00:23:05,160 --> 00:23:08,400
At man måtte ikke henge med hodet.

261
00:23:08,640 --> 00:23:13,960
Men man måtte være med for å skape bedre forhold.

262
00:23:14,360 --> 00:23:18,200
Etterhvert, heldigvis, var det stadig flere som forsto det.

263
00:23:18,880 --> 00:23:26,160
At man måtte være med og gjøre en aktiv innsats, og ikke bare beklage seg over hvor vanskelig det var.

264
00:23:28,280 --> 00:23:33,480
Det viste seg etterhvert at det var veien å gå.

265
00:23:36,080 --> 00:23:45,800
Men jeg forstår at det i dag, i det hele tatt er vanskelig å sette seg inn i forholdene den gangen.

266
00:23:51,520 --> 00:23:58,520
Sånn i forhold til at den norske avdelingen hadde nær kontakt med Danmark og det danske forbundet,

267
00:23:58,760 --> 00:24:04,000
så var det utrolig mye hjelp og støtte i oppstarten.

268
00:24:04,000 --> 00:24:11,680
Kan du si litt om hva som skjedde fram mot danningen av det norske forbundet?

269
00:24:12,720 --> 00:24:16,880
Ja, jeg kan vel si at stort sett

270
00:24:17,200 --> 00:24:20,480
foregikk samarbeidet friksjonsfritt og greit.

271
00:24:20,800 --> 00:24:27,960
Men det er ikke så underlig om det i blant oppsto uoverensstemmelser.

272
00:24:28,160 --> 00:24:31,320
Mye av det kan jo skyldes min egen feil.

273
00:24:31,600 --> 00:24:34,880
Jeg var litt vel sånn... Hva skal jeg si?

274
00:24:34,880 --> 00:24:37,960
... ukonvensjonell.

275
00:24:38,480 --> 00:24:45,280
For det første var jeg ikke så vant med forenings-formaliteter.

276
00:24:45,280 --> 00:24:48,440
Og vi var jo en sånn bitteliten klubb.

277
00:24:48,840 --> 00:24:55,440
Skulle vi få gjort noe, kunne vi ikke hele tiden være maksimalt 100 prosent korrekte.

278
00:24:56,040 --> 00:24:58,520
Vi måtte se å få ting gjort.

279
00:24:58,880 --> 00:25:09,600
Jeg personlig ventet bare på et tidspunkt der formannsklubben kunne gå til en annen.

280
00:25:09,760 --> 00:25:13,160
Jeg trivdes ikke noe særlig med å være formann.

281
00:25:13,600 --> 00:25:16,360
Jeg syns det ble veldig slitsomt.

282
00:25:17,880 --> 00:25:20,240
Og byrdefullt.

283
00:25:20,680 --> 00:25:25,000
Jeg hadde så mange andre interesser knyttet til saken.

284
00:25:25,680 --> 00:25:27,840
Jeg hadde behov for å lese veldig mye.

285
00:25:28,200 --> 00:25:31,120
Det kom jo en del litteratur etterhvert.

286
00:25:31,520 --> 00:25:35,000
Og jeg hadde behov for å skrive artikler.

287
00:25:35,520 --> 00:25:40,240
Fordi jeg mente det var så viktig å påvirke samfunnet og holdningene,

288
00:25:40,640 --> 00:25:44,640
ved å benytte pressen.

289
00:25:45,120 --> 00:25:48,920
Så det gjorde jeg i meget stor utstrekning.

290
00:25:49,960 --> 00:25:52,040
Det burde nok flere ha gjort, også.

291
00:25:52,400 --> 00:25:57,520
Det må jeg si, at norsk presse, stort sett, var veldig interesserte.

292
00:25:58,040 --> 00:26:02,880
Hvis vi bare hadde noe å mene.

293
00:26:03,560 --> 00:26:10,440
Det var også et tilfelle hvor det kom en sånn ildsjel som het Kai Mossin,

294
00:26:10,800 --> 00:26:16,800
som jeg tenkte kunne bli en brukbar part til å overta som formann.

295
00:26:17,160 --> 00:26:24,400
Og det må jeg innrømme at jeg burde vært mer formelt korrekt i den saken.

296
00:26:25,160 --> 00:26:30,240
Så det er ikke så rart om danskene reagerte mot det.

297
00:26:30,560 --> 00:26:37,520
For der var det større forhold og de kunne følge mer slike regler.

298
00:26:38,000 --> 00:26:43,280
Men for meg var det alltid viktigst «Se å få tingene gjort».

299
00:26:44,000 --> 00:26:50,000
Selv om det kanskje formelt sett ikke var helt som det skulle.

300
00:26:50,800 --> 00:26:52,880
Og at man ikke måtte somle så mye.

301
00:26:53,400 --> 00:26:58,040
Tiden var kostbar. Og vi fikk da også gjort ganske mye på ganske kort tid.

302
00:26:58,360 --> 00:27:03,600
Ja, det var nok selvfølgelig... Det var vel en del ting hvor vi var litt sinna på hverandre.

303
00:27:04,360 --> 00:27:07,760
Danskene og oss i styret her.

304
00:27:08,120 --> 00:27:11,120
Men etterhvert gikk...

305
00:27:11,240 --> 00:27:14,760
Vi var ikke langsinte, og det var ikke danskene heller.

306
00:27:15,080 --> 00:27:17,440
Vi ble gode venner igjen, senere.

307
00:27:18,160 --> 00:27:20,760
Det er det inntrykket jeg sitter med.

308
00:27:21,520 --> 00:27:23,520
Og...

309
00:27:25,360 --> 00:27:31,440
For min del syns jeg absolutt vi hadde nytte av samarbeidet.

310
00:27:32,080 --> 00:27:38,720
Men det er klart at etterhvert følte vi oss litt sterkere, sånn at vi kunne stå på egne ben.

311
00:27:39,600 --> 00:27:44,960
Så det var vel en helt naturlig utvikling at både svenskene og nordmennene

312
00:27:44,960 --> 00:27:49,760
gikk ut av det skandinaviske forbundet.

313
00:27:50,560 --> 00:27:57,360
For vårt vedkommende var det vel i november 1952.

314
00:28:02,320 --> 00:28:07,760
Etter å ha lest korrespondansen mellom deg og det danske forbundet,

315
00:28:08,320 --> 00:28:12,880
sitter jeg med et kanskje motsatt inntrykk enn hva du forteller.

316
00:28:13,160 --> 00:28:19,680
Mitt inntrykk er jo at den norske avdelingen hadde ordete forhold. Man holdt seg til lover og regler.

317
00:28:20,360 --> 00:28:23,360
Man hadde rett og slett et ordnet og fint forhold,

318
00:28:23,360 --> 00:28:29,160
mens hos danskene var det litt mer rot og lemfeldighet, kanskje.

319
00:28:29,520 --> 00:28:35,720
Pluss at det vel også var en del strid innad i ledelsen i det danske forbundet i den perioden.

320
00:28:36,400 --> 00:28:38,400
Har du noen kommentarer til det?

321
00:28:39,760 --> 00:28:42,200
Ja, det var interessant å høre.

322
00:28:42,640 --> 00:28:48,240
Der ser man hvor lett det er å huske feil.

323
00:28:48,680 --> 00:28:53,214
Det er ting man glemmer når man ikke lenger har papirene.

324
00:28:53,214 --> 00:28:55,600
Så det var interessant å høre.

325
00:28:56,240 --> 00:29:02,360
Ja, det var dessverre mye interne stridigheter i Danmark.

326
00:29:02,680 --> 00:29:05,320
De var så sørgelig.

327
00:29:05,840 --> 00:29:07,840
Jeg var der flere ganger.

328
00:29:08,400 --> 00:29:11,560
Og hilste på de forskjellige. Og det var fraksjoner.

329
00:29:12,160 --> 00:29:16,360
Det var en veldig bitter og hatsk stemning mellom de enkelte.

330
00:29:17,200 --> 00:29:19,600
Det var fryktelig sørgelig.

331
00:29:20,120 --> 00:29:30,120
Ja, det virket vel til at det til tider var litt kaotiske forhold, der borte.

332
00:29:30,520 --> 00:29:34,880
Og uklarhet om hvem som egentlig skulle styre.

333
00:29:35,600 --> 00:29:42,520
Men for meg var det en veldig strålende opplevelse å bli kjent med disse menneskene.

334
00:29:42,840 --> 00:29:50,400
Svenskene også. Det var fantastiske folk de hadde med i styret i den svenske avdelingen.

335
00:29:52,960 --> 00:30:01,560
Jeg hadde jo personlig enestående opplevelser ved å komme til København.

336
00:30:02,680 --> 00:30:04,680
Stockholm også.

337
00:30:05,240 --> 00:30:07,240
Nei, det...

338
00:30:07,480 --> 00:30:09,480
Det kan godt tenkes. Det var interessant å høre.

339
00:30:10,640 --> 00:30:13,400
Det er så mange år siden dette.

340
00:30:14,400 --> 00:30:20,600
Jeg kan bare si liksom et sånt hovedinntrykk som jeg sitter tilbake med.

341
00:30:21,560 --> 00:30:24,000
Og det er kanskje litt sånn rosafarget. Det er mulig.

342
00:30:30,320 --> 00:30:37,200
"Løsrivelsen" fra Danmark fant sted, som du sier, i november 1951.

343
00:30:40,440 --> 00:30:48,760
Og så ble det norske forbundet startet i 1953?

344
00:30:52,640 --> 00:30:56,720
Jeg tror ikke jeg ville formulert det slik som du sier det.

345
00:30:57,160 --> 00:31:00,320
Vi hadde jo våre statutter og alt i orden, så...

346
00:31:01,200 --> 00:31:02,720
Det var jo bare...

347
00:31:03,120 --> 00:31:06,600
Egentlig var det ikke noen forskjell, i den forstand.

348
00:31:07,280 --> 00:31:11,920
Vi forandret navnet til det Norske Forbund av 48.

349
00:31:15,120 --> 00:31:19,680
I likhet med svenskene ble vi selvstendige.

350
00:31:20,960 --> 00:31:26,480
Denne skandinaviske sammenslutningen opphørte jo da.

351
00:31:28,040 --> 00:31:30,280
Det er jo et hypotetisk spørsmål,

352
00:31:30,800 --> 00:31:37,200
om det var en fordel eller hvordan det ville gått om vi hadde fortsatt.

353
00:31:37,880 --> 00:31:42,000
men antakelig var det trolig en riktig utvikling.

354
00:31:42,440 --> 00:31:47,960
For min etterfølger, som tiltrådte i november 1952...

355
00:31:48,640 --> 00:31:57,520
Han var veldig ivrig på det at han ville liksom begynne på en fullstendig uavhengig basis.

356
00:31:57,960 --> 00:32:05,440
Men for selve arbeidet vårt, og for det formelle, ble det ikke noen forskjell.

357
00:32:05,720 --> 00:32:08,680
Vi fortsatte i akkurat samme sporet.

358
00:32:10,680 --> 00:32:18,040
Sånn løsrivelse i den forstand... Slik oppfattet ikke jeg det.

359
00:32:19,200 --> 00:32:27,120
Men du trakk deg tilbake da det ble et eget norsk forbund.

360
00:32:27,320 --> 00:32:30,600
Men så vidt jeg husker var du fortsatt med i styret?

361
00:32:31,360 --> 00:32:34,240
Eller kom du tilbake igjen i styret?

362
00:32:38,480 --> 00:32:43,480
Ja, jeg var jo med av og til.

363
00:32:45,760 --> 00:32:49,120
Men jeg fulgte jo med på hva som foregikk.

364
00:32:49,360 --> 00:32:51,760
Og kan si jeg var et nokså aktivt medlem.

365
00:32:51,920 --> 00:32:54,120
Og så skrev jeg disse artiklene.

366
00:32:54,960 --> 00:32:58,280
Det var ikke alle som var så begeistret for det.

367
00:32:58,400 --> 00:33:01,280
Jeg blandet meg kanskje i det ene og andre.

368
00:33:01,680 --> 00:33:04,600
Så jeg gikk over i opposisjon.

369
00:33:04,600 --> 00:33:08,240
Når vi hadde diskusjoner i foreningen...

370
00:33:08,680 --> 00:33:17,200
For eksempel husker jeg det var en gang at formannen foreslo at vi skulle ekskludere

371
00:33:17,400 --> 00:33:22,400
personer som hadde kontakt med prostituerte gutter.

372
00:33:23,720 --> 00:33:26,880
Slike folk måtte vi ikke ha som medlemmer.

373
00:33:27,720 --> 00:33:30,640
Da husker jeg et voldsomt rabaldermøte.

374
00:33:31,320 --> 00:33:34,880
Da vi diskuterte det statutt-forslaget.

375
00:33:35,840 --> 00:33:42,760
Øivind Eckhoff og jeg var absolutt mot et sånt forbud.

376
00:33:43,520 --> 00:33:48,480
Vi mente det lett kunne misbrukes og sånt.

377
00:33:49,520 --> 00:33:52,520
Men forsamlingen syns visst det var fine greier,

378
00:33:53,000 --> 00:33:57,440
så formannen, Dermot Mach, fikk det gjennom.

379
00:33:58,800 --> 00:34:01,760
Den prostitusjonsparagrafen.

380
00:34:02,200 --> 00:34:07,640
Jeg husker det foregikk en diskusjon om det i medlemsbladet.

381
00:34:10,480 --> 00:34:16,920
Senere, i mer moderne tider, forsvant den paragrafen stille og rolig.

382
00:34:17,160 --> 00:34:19,160
Av seg selv.

383
00:34:21,560 --> 00:34:27,760
Det er en av de diskusjonene jeg husker spesielt godt.

384
00:34:28,360 --> 00:34:33,840
Så fikk jeg skjenn av Forbundet da jeg i 1955, var det vel,

385
00:34:34,440 --> 00:34:38,640
drev lobbyvirksomhet i Stortinget.

386
00:34:39,200 --> 00:34:44,880
Jeg fikk kontakt med sekretæren, talsmannen for Justiskomiteen.

387
00:34:45,360 --> 00:34:51,280
For jeg hadde en del materiale i tillegg til det Forbundet av 48 la fram

388
00:34:52,240 --> 00:34:54,360
for denne komiteen.

389
00:34:55,680 --> 00:34:57,680
Han sa de var interessert i....

390
00:34:58,200 --> 00:35:01,720
De visste så lite om sånne ting. Så han var veldig positiv.

391
00:35:01,920 --> 00:35:06,880
Han takket og bukket for det jeg kunne gi ham av materiale.

392
00:35:09,320 --> 00:35:14,440
Det var altså et [frivillig] initiativ for min del.

393
00:35:14,960 --> 00:35:23,400
Jeg syns det materialet var så viktig at det kunne komme til gode for de i Justiskomiteen

394
00:35:24,120 --> 00:35:32,200
som skulle gå gjennom for å ta en avgjørelse om å skjerpe paragraf 213.

395
00:35:34,840 --> 00:35:41,400
Det har jeg fått kritikk for, både den gangen og nå, av Dermot Mach som var formann da.

396
00:35:41,720 --> 00:35:43,720
Han syns man ikke skulle gå utenom.

397
00:35:44,520 --> 00:35:48,520
Men den gangen var det ikke snakk om lobbyvirksomhet.

398
00:35:49,200 --> 00:35:54,360
Ordet fantes ikke. Men jeg har jo forstått at det var det jeg gjorde.

399
00:35:56,600 --> 00:35:58,600
Resultatet ble i hvert fall ikke dårlig.

400
00:35:59,160 --> 00:36:04,720
Fordi Henrik Svendsen, en jurist fra Bergen,

401
00:36:05,040 --> 00:36:12,000
som var sekretær og talsmann for Justiskomiteen,

402
00:36:12,280 --> 00:36:18,440
han ble en veldig viktig støttespiller for Forbundet av -48.

403
00:36:18,840 --> 00:36:24,920
Det kan vi se fra utskriftene av forhandlingene i Stortinget.

404
00:36:25,200 --> 00:36:31,520
Han sørget for at dette farlige lovforslaget ble lagt vekk.

405
00:36:32,680 --> 00:36:37,640
Ja, du var jo Norges første lobbyist, lenge før odet i det hele fantes.

406
00:36:38,000 --> 00:36:42,160
I dag er det en helt vanlig framgangsmåte for foreninger.

407
00:36:42,640 --> 00:36:51,520
I 1953 begynte forbundet å gi ut medlemsbladet som etterhvert fikk navnet Klubbnytt,

408
00:36:51,520 --> 00:36:56,280
før det skiftet til Oss, Oss i mellom og sånne ting.

409
00:36:57,920 --> 00:37:04,240
Var du med på å starte det? Var du en aktiv bidragsyter?

410
00:37:05,040 --> 00:37:09,160
Jeg har nok sikkert vært frampå med en del innlegg, vil jeg tro.

411
00:37:09,560 --> 00:37:12,880
Jeg har ikke laget et skikkelig arkiv over det.

412
00:37:13,360 --> 00:37:16,360
Men bladet finnes jo.

413
00:37:17,120 --> 00:37:19,080
Men jeg har en kommentar til dette at...

414
00:37:19,360 --> 00:37:21,400
Det sto som regel bare "Rolf"

415
00:37:24,160 --> 00:37:27,600
Når jeg skrev i aviser hadde jeg psevdonymer.

416
00:37:28,160 --> 00:37:30,160
Roar Lønne og forskjellige sånne...

417
00:37:30,400 --> 00:37:32,400
Og det var absolutt nødvendig.

418
00:37:33,320 --> 00:37:38,960
Jeg har skrevet i Løvetann om hva som skjedde i 1950

419
00:37:39,200 --> 00:37:41,960
da jeg gikk ut med svær artikkel i Dagbladet.

420
00:37:42,040 --> 00:37:44,200
Mot paragraf 213.

421
00:37:44,520 --> 00:37:46,840
Under eget navn.

422
00:37:47,040 --> 00:37:52,400
Da jobbet jeg i Aftenposten, som var uhyre konservativ den gangen.

423
00:37:52,960 --> 00:37:55,840
Så jeg ødela jo for meg selv på den måten.

424
00:38:00,080 --> 00:38:08,120
Derfor må man ha litt forståelse for at det man kan gjøre i dag, kunne man ikke gjøre den gangen.

425
00:38:08,720 --> 00:38:18,720
Jeg syns det er beklagelig at Karen-Christine Friele bebreider oss, at vi benyttet psevdonymer.

426
00:38:20,440 --> 00:38:22,920
Hun gjorde jo selv det.

427
00:38:23,880 --> 00:38:35,440
Hvis du ser de første eksemplarene av bladet som ble startet i 1965, tror jeg. Det het "Oss" eller "Oss i mellom".

428
00:38:35,440 --> 00:38:36,760
Jeg har det ikke her, men...

429
00:38:41,680 --> 00:38:44,640
Kim Friele påtok seg ansvaret som redaktør.

430
00:38:45,920 --> 00:38:49,800
Der står det ikke Kim Friele, i de første bladene.

431
00:38:50,560 --> 00:38:52,800
Det står Kim.

432
00:38:53,320 --> 00:38:54,520
Jeg bare nevner det som eksempel.

433
00:38:55,040 --> 00:39:01,440
Da syns jeg det er merkelig at hun bebreider oss som jobbet i en mye hardere og vanskeligere tid.

434
00:39:02,400 --> 00:39:11,120
Blant annet Øivind Eckhoff, som utgav boken under psevdonymet Finn Grodal.

435
00:39:11,680 --> 00:39:15,040
Det var jo ingen som fant at det var noe merkelig.

436
00:39:15,360 --> 00:39:20,960
Alle syns jo det var høyst forståelig at han måtte gjøre det.

437
00:39:21,320 --> 00:39:24,640
Men hun reagerer negativt på det, altså.

438
00:39:25,240 --> 00:39:34,320
Og skriver i sin bok "Troll skal temmes" at hun syns boken var temmelig likegyldig

439
00:39:34,320 --> 00:39:37,680
fordi han hadde benyttet psevdonym.

440
00:39:38,080 --> 00:39:42,280
Så dette med psevdonymer syns jeg er en viktig ting å...

441
00:39:42,440 --> 00:39:44,440
Jeg gjorde ikke alltid det.

442
00:39:44,840 --> 00:39:48,240
Jeg må jo si at av og til tenkte jeg at «Nå gir jeg fanen».

443
00:39:48,560 --> 00:39:50,240
Og så tok jeg sjansen.

444
00:39:50,240 --> 00:39:58,360
Men stort sett benyttet jeg psevdonymer fordi jeg hadde ikke noen yrkesmessig bakgrunn

445
00:39:58,360 --> 00:40:00,520
for å skrive om sånne temaer.

446
00:40:01,040 --> 00:40:05,600
Ikke var jeg psykolog, ikke var jeg jurist, ikke var jeg prest heller.

447
00:40:07,080 --> 00:40:13,280
Jeg jobbet jo først i reklamefaget. Meget nøktern bransje.

448
00:40:13,720 --> 00:40:16,640
Og så i journalistikken.

449
00:40:17,040 --> 00:40:20,720
Så jeg hadde ikke noen spesialbakgrunn for å skrive.

450
00:40:21,080 --> 00:40:23,680
Jeg skrev også ofte. Støtt og stadig.

451
00:40:24,000 --> 00:40:27,160
Så det ville virke merkelig ellers.

452
00:40:27,760 --> 00:40:34,720
Man må jo være litt realistisk. For meg var målet: Hva kan vi få gjort av nytte?

453
00:40:36,640 --> 00:40:40,880
Hvordan skal vi forholde oss for å få gjort mest mulig av nytte?

454
00:40:42,720 --> 00:40:47,600
Og det var da ved å benytte forskjellige psevdonymer.

455
00:40:48,000 --> 00:40:50,280
Og på den måten ble det ganske mange artikler.

456
00:40:52,720 --> 00:40:57,840
Dette er samlet i et arkiv i København.

457
00:40:57,840 --> 00:41:06,680
Bøsseforeningens arkiv har de samlet disse avisartiklene.

458
00:41:10,040 --> 00:41:15,280
Du skrev jo utrolig mange artikler under forskjellige psevdonymer.

459
00:41:15,640 --> 00:41:22,080
Og som du sier, det ville sett rart ut om det samme mennesket uttalte seg gang på gang på gang.

460
00:41:22,760 --> 00:41:29,400
Det måtte jo også være en fordel om det virket som flere var aktive i debatten.

461
00:41:30,800 --> 00:41:33,240
Du spilte på et bredt spekter.

462
00:41:33,640 --> 00:41:38,360
Jeg vet ikke hvor mange artikler du skrev opp gjennom årene, men det må være utrolig mange.

463
00:41:38,760 --> 00:41:44,880
Alt fra homopolitiske saker, til ting som gikk mer på litteratur og....

464
00:41:45,560 --> 00:41:49,120
Ja, du hadde et vidt spekter du har skrevet om.

465
00:41:53,120 --> 00:41:56,480
Ja, jeg skrev også om andre temaer.

466
00:41:57,220 --> 00:42:00,360
Som sagt, var jeg med i "En verden".

467
00:42:00,720 --> 00:42:03,960
Så jeg skrev en hel del artikler om fredsproblemer.

468
00:42:04,360 --> 00:42:10,200
Og senere, omkring midten av 60-årene,

469
00:42:10,760 --> 00:42:17,240
var jeg med på å stifte Human-Etisk Forbund, og hadde en del artikler om dette.

470
00:42:18,080 --> 00:42:24,040
Kirkediktaturet og behovet for å få det myket opp.

471
00:42:24,440 --> 00:42:25,400
Men ...

472
00:42:26,320 --> 00:42:32,200
Jeg må si mesteparten av det jeg gjorde gikk med til homobevegelsen.

473
00:42:32,600 --> 00:42:34,600
Og der var det....

474
00:42:35,240 --> 00:42:37,440
For eksempel populærvitenskapelige...

475
00:42:38,080 --> 00:42:42,400
Det kom jo som sagt ut en del bøker etter hvert.

476
00:42:44,120 --> 00:42:46,680
Spesielt i utlandet.

477
00:42:47,120 --> 00:42:50,200
Amerika, Danmark, Sverige.

478
00:42:50,800 --> 00:42:54,640
Jeg ville sørge for at innholdet i disse bøkene ble kjent.

479
00:42:55,120 --> 00:42:59,560
Så var vi heldige å ha aviser som alltid åpnet sine spalter.

480
00:42:59,560 --> 00:43:02,400
I hvert fall for meg, så jeg har ikke noe å klage over.

481
00:43:02,520 --> 00:43:04,040
Og det var Dagbladet.

482
00:43:04,640 --> 00:43:13,040
De syns alltid det var interessant med nye ting fra forskning og sånt omkring homoseksualitet.

483
00:43:13,960 --> 00:43:18,320
Så det var en hel del jobbing med å anmelde nye bøker.

484
00:43:18,720 --> 00:43:24,120
Og så hadde jeg stadig artikler om berømte homofile.

485
00:43:24,680 --> 00:43:27,720
Startet med Oscar Wilde, og så videre.

486
00:43:28,960 --> 00:43:36,200
Det vanlige var jo at man ikke fikk vite at det var det.

487
00:43:36,520 --> 00:43:47,920
Om Oscar Wilde visste vi jo bare at han hadde fått to års tukthus for sedelighetsforbrytelser, sto det.

488
00:43:48,240 --> 00:43:52,840
Det gikk mange år før vi fikk vite hva som egentlig...

489
00:43:53,240 --> 00:43:59,040
Da vi fikk lese biografier som etterhvert begynte å bli mer åpenhjertige.

490
00:43:59,600 --> 00:44:08,320
Det var også for å styrke de homofiles egen selvfølelse, ikke sant. Man var i godt selskap.

491
00:44:09,120 --> 00:44:13,600
Så mange kulturpersonligheter som hørte til på vår fløy.

492
00:44:14,160 --> 00:44:16,760
Og det gjorde selvfølgelig også litt virkning.

493
00:44:17,120 --> 00:44:20,840
Og dette pågår fremdeles. Men nå er det lettere.

494
00:44:21,280 --> 00:44:24,760
Men enda er det jo protester.

495
00:44:25,360 --> 00:44:27,640
Man vil ha geniene helst for seg selv.

496
00:44:27,920 --> 00:44:32,320
Kom ikke og pirk på Shakespeare eller Beethoven.

497
00:44:32,920 --> 00:44:37,280
De vil helst ikke ha noe...

498
00:44:38,040 --> 00:44:41,600
...noen riper i gudebildet.

499
00:44:42,000 --> 00:44:44,720
Nei, det er vel fortsatt sånn.

500
00:44:45,280 --> 00:44:52,320
Men det er utrolig viktig. Og kanskje spesielt for folk rundt i landet som føler seg utrolig alene

501
00:44:52,440 --> 00:44:55,920
og som noen sjeldne, merkelige dyr, fortsatt kanskje.

502
00:44:56,200 --> 00:45:00,600
På små steder er det jo utrolig viktig å få, om ikke forbilder,

503
00:45:00,600 --> 00:45:08,120
så i alle fall mennesker som er dugandes og flinke, som også er homofile.

504
00:45:08,440 --> 00:45:11,720
Det er utrolig viktig å få avdekket det.

505
00:45:13,640 --> 00:45:18,160
Jeg vil gå tilbake til møtene vi hadde den første tiden.

506
00:45:18,440 --> 00:45:23,160
Det er klart det gjaldt å styrke selvfølelsen.

507
00:45:23,360 --> 00:45:25,360
Og kvikke opp folk.

508
00:45:25,640 --> 00:45:26,960
Nå var disse møtene...

509
00:45:27,000 --> 00:45:29,000
Det var ikke så mange som kom.

510
00:45:29,560 --> 00:45:31,720
Det var ikke en briljant forsamling.

511
00:45:32,240 --> 00:45:35,880
Det var nokså alminnelige mennesker.

512
00:45:37,880 --> 00:45:41,400
Det var liksom en sånn litt alvorlig stemning, får jeg si.

513
00:45:41,680 --> 00:45:43,080
Så det tok...

514
00:45:43,400 --> 00:45:45,640
Jeg har aldri vært et muntrasjonsråd.

515
00:45:46,040 --> 00:45:52,680
Så det tok litt tid før vi fikk litt mer vellykkede medlemsmøter.

516
00:45:52,920 --> 00:45:55,120
Med innslag av underholdning.

517
00:45:55,520 --> 00:45:58,200
Ære være de som bidrog med det.

518
00:45:58,720 --> 00:46:01,760
Jeg tenker på Willy Mikkelsen, for eksempel.

519
00:46:01,840 --> 00:46:04,000
Enkelte kjenner jo ti ham.

520
00:46:04,520 --> 00:46:07,240
Og andre som fant på morsomme ting.

521
00:46:07,800 --> 00:46:13,440
Så det ikke bare skulle bli jammer og tristesse og problemer og greier.

522
00:46:13,880 --> 00:46:21,000
Så etterhvert ble jo medlemsmøtene bedre, og vi fikk bedre steder.

523
00:46:21,800 --> 00:46:23,800
Men det var...

524
00:46:24,360 --> 00:46:29,800
Personlig, hvis jeg skal være ærlig, så trivdes jeg kanskje ikke så veldig ...

525
00:46:30,560 --> 00:46:33,800
...med mange homser på en gang.

526
00:46:34,240 --> 00:46:36,680
For da hadde vi disse skrullene.

527
00:46:37,160 --> 00:46:39,920
Jeg hadde litt problemer med å fordøye dem.

528
00:46:40,400 --> 00:46:42,400
Dessverre, må jeg si.

529
00:46:42,400 --> 00:46:43,920
Det er vel litt fordomsfullt, men...

530
00:46:44,240 --> 00:46:50,200
Det var en hel del som tydeligvis hadde problemer med sin kjønnsidentifisering.

531
00:46:50,560 --> 00:46:52,560
Og som...

532
00:46:52,920 --> 00:46:59,160
...ville løse sitt problem med å innbille seg at de egentlig var damer.

533
00:46:59,760 --> 00:47:03,160
Og drive med jentenavn og sånt.

534
00:47:04,760 --> 00:47:09,800
Ja, jeg personlig var ikke så begeistret for det skrulleriet.

535
00:47:10,440 --> 00:47:15,000
Det er heldigvis et fenomen som nesten er blitt borte.

536
00:47:15,280 --> 00:47:19,160
Det man nå gjør, er å lage drag-show og morsomme ting.

537
00:47:19,560 --> 00:47:21,920
Man har Garlic Girls og mye som...

538
00:47:22,360 --> 00:47:26,080
De er flinke og dyktige showmennesker. Det blir noe helt annet.

539
00:47:26,920 --> 00:47:29,400
Men dette skrulle-greiene, sånn til daglig....

540
00:47:29,800 --> 00:47:34,360
... hvor de satte jentenavn på hverandre, og...

541
00:47:34,680 --> 00:47:37,040
Jeg likte aldri det derre der.

542
00:47:37,400 --> 00:47:40,720
Men det var så sterk drift hos enkelte, så det var ikke så lett å....

543
00:47:41,200 --> 00:47:48,600
Men jeg tror nok at vi i Forbundet klarte å kanskje...

544
00:47:49,280 --> 00:47:51,280
Men det kom seg jo, etterhvert.

545
00:47:51,720 --> 00:47:59,680
... i bakgrunnen, ettersom vi gjorde det lettere å få en skikkelig kjønnsidentifisering.

546
00:48:00,400 --> 00:48:06,120
For vi er jo like mye gutter som andre, fordi om vi er homofile.

547
00:48:06,800 --> 00:48:10,240
En homofil mann er ikke en som egentlig er jente.

548
00:48:10,520 --> 00:48:15,560
Og nå har man fått greie på at transvetisme er noe helt annet.

549
00:48:16,000 --> 00:48:19,440
Men den gangen var det sikkert (utydelig)

550
00:48:20,520 --> 00:48:24,680
Ja, så jeg personlig var ikke så begeistret for det derre skrulleriet.

551
00:48:24,680 --> 00:48:26,680
Disse her...

552
00:48:26,680 --> 00:48:28,380
... skrulle personene, da.

553
00:48:29,480 --> 00:48:32,380
Og det er jeg så glad for å se i dag, at....

554
00:48:32,680 --> 00:48:34,680
Det er vel noen som kritiserer de, og...

555
00:48:35,120 --> 00:48:41,240
Jeg syns det er litt viktig at de unge homsene i dag, oppfører seg omtrent som vanlige folk.

556
00:48:42,080 --> 00:48:47,440
Uten å skråle og skrike og tulle og tøyse og (utydelig) og fjas....

557
00:48:52,120 --> 00:48:55,280
Det var under krigen...

558
00:48:56,160 --> 00:49:00,800
... at jeg etterhvert ble klar over min legning.

559
00:49:01,480 --> 00:49:03,480
Jeg hadde glede av å være med i...

560
00:49:04,480 --> 00:49:06,880
...en gruppe ungdommer...

561
00:49:07,280 --> 00:49:09,280
...hyggelige...

562
00:49:10,920 --> 00:49:12,920
Vi hadde jo mye moro.

563
00:49:12,920 --> 00:49:14,920
Vi danset swing.

564
00:49:17,760 --> 00:49:20,600
Og der var det jo en pike, da.

565
00:49:21,600 --> 00:49:23,920
Som jeg forsto var litt interessert i meg.

566
00:49:25,000 --> 00:49:27,560
Hun var både pen, intelligent og festlig.

567
00:49:28,160 --> 00:49:31,320
Og så var hun så flink til å danse swing.

568
00:49:31,320 --> 00:49:33,320
Vel... Så...

569
00:49:34,800 --> 00:49:36,800
Men jeg la jo merke til det at...

570
00:49:36,960 --> 00:49:46,280
... i motsetning til de andre guttene, var ikke jeg særlig interessert i å ...

571
00:49:47,400 --> 00:49:49,840
... å være nærgående, da.

572
00:49:50,480 --> 00:49:52,560
Bortsett fra dansingen.

573
00:49:54,160 --> 00:49:57,240
Så jeg skjønte jeg var litt spesiell der.

574
00:49:58,240 --> 00:50:00,640
Derimot var det en av de andre guttene ....

575
00:50:00,840 --> 00:50:02,840
... liksom min beste kamerat...

576
00:50:03,080 --> 00:50:04,640
...som...

577
00:50:05,400 --> 00:50:08,840
jeg forsto at jeg var forelsket i.

578
00:50:09,360 --> 00:50:12,160
Og (utydelig) nærmest sykelig sjalu.

579
00:50:12,400 --> 00:50:15,440
Så det skar det seg jo.

580
00:50:15,960 --> 00:50:19,120
Men så ved å iaktta seg selv,

581
00:50:19,520 --> 00:50:22,760
kom jeg altså fram til konklusjonen, da.

582
00:50:23,080 --> 00:50:25,280
Og det var ikke så veldig moro.

583
00:50:25,600 --> 00:50:28,120
Det var nokså vanskelig.

584
00:50:28,920 --> 00:50:31,680
Ikke noe hjelp å få, ingen å snakke med.

585
00:50:32,240 --> 00:50:34,240
Å snakke med foreldre eller noe sånt...

586
00:50:34,600 --> 00:50:38,000
... eller søsken, det kunne overhodet ikke komme på tale.

587
00:50:39,400 --> 00:50:41,400
En så ulykkelig ting.

588
00:50:41,800 --> 00:50:44,360
Og jeg hadde ingen homofile kamerater.

589
00:50:44,920 --> 00:50:48,200
Så den isolasjonen var forferdelig.

590
00:50:48,880 --> 00:50:49,920
Jeg må si at...

591
00:50:50,400 --> 00:50:53,840
Bare av den grunn hadde Forbundet en stor misjon.

592
00:50:56,000 --> 00:50:57,480
Så...

593
00:50:58,120 --> 00:51:03,280
Jeg husker jeg oppsøkte en nervelege, som det het da. Tror jeg.

594
00:51:03,840 --> 00:51:06,320
For å få noen gode råd eller sånn.

595
00:51:09,400 --> 00:51:11,400
Han trøstet og sa...

596
00:51:12,080 --> 00:51:17,320
... man kunne være et bra menneske fordi om man var homoseksuell.

597
00:51:18,040 --> 00:51:20,000
Og så sa han...

598
00:51:20,720 --> 00:51:25,760
Han kjente, personlig, homoseksuelle personer som han hadde stor respekt for.

599
00:51:27,240 --> 00:51:29,240
Oj, det lå helt på tungen min...

600
00:51:29,720 --> 00:51:32,120
Kunne ikke jeg få hilse på dem?

601
00:51:32,120 --> 00:51:34,120
Men jeg turte ikke si det.

602
00:51:34,120 --> 00:51:36,080
Jeg skulle kanskje gjort det.

603
00:51:36,080 --> 00:51:37,920
Det var jo hovedproblemet...

604
00:51:38,440 --> 00:51:40,800
... at man ikke kjente noen andre med samme...

605
00:51:40,960 --> 00:51:43,040
... legning.

606
00:51:43,440 --> 00:51:45,440
Så det tok jo flere år, det.

607
00:51:45,760 --> 00:51:50,120
Før jeg tilfeldigvis fikk kontakt med en homofil gutt.

608
00:51:50,240 --> 00:51:52,240
Og han kjente andre.

609
00:51:52,760 --> 00:51:56,240
Han var jo en sånn litt påfallende type, da.

610
00:51:56,720 --> 00:51:58,720
Så jeg skjønte at han...

611
00:51:59,400 --> 00:52:01,760
Men han var veldig søt og hyggelig.

612
00:52:02,280 --> 00:52:04,960
Og så viste det seg at dette var i Trondheim.

613
00:52:08,720 --> 00:52:11,080
Og der var det en sånn liten sub-kultur.

614
00:52:11,360 --> 00:52:13,880
Homofile som pleide å møtes.

615
00:52:14,240 --> 00:52:16,240
På en plass ved Lilletorget.

616
00:52:19,080 --> 00:52:21,080
Det var ikke noen forening, vet du.

617
00:52:21,600 --> 00:52:25,080
Men der visste man at man antagelig traff noen.

618
00:52:25,680 --> 00:52:28,560
Både vinter og sommer.

619
00:52:30,560 --> 00:52:32,880
Og jeg husker jo at...

620
00:52:33,320 --> 00:52:35,680
Ja, og så var det en veldig pen gutt der da....

621
00:52:36,040 --> 00:52:38,720
... som jeg ble litt opptatt av, men...

622
00:52:41,240 --> 00:52:44,320
Han bare svermet for tyske soldater.

623
00:52:44,400 --> 00:52:47,080
Jeg hadde jo ikke nubbesjanse der.

624
00:52:48,480 --> 00:52:51,240
Men de tyske uniformerte soldatene, det var...

625
00:52:51,640 --> 00:52:53,960
... det var eventyret.

626
00:52:54,240 --> 00:52:56,320
Han påsto at han kjente noen i hvert fall.

627
00:52:56,920 --> 00:52:59,280
Som han traff i dølgsmål.

628
00:52:59,400 --> 00:53:02,280
Jeg vet ikke om det var skryt. Kanskje det var det.

629
00:53:05,240 --> 00:53:10,800
I det hele tatt. Interessen for de tyske soldatene var ganske stor og utbredt.

630
00:53:11,400 --> 00:53:14,600
Hvis man skal si det som det var.

631
00:53:15,400 --> 00:53:17,760
Og de var jo ganske flotte også.

632
00:53:18,040 --> 00:53:21,560
De sang jo så fint når de marsjerte gjennom byens gater.

633
00:53:26,760 --> 00:53:28,760
Så det er jo ikke så underlig at...

634
00:53:29,160 --> 00:53:32,680
...at tyske soldater var populære.

635
00:53:35,360 --> 00:53:38,080
Men som sagt, jeg ble jo kjent etterhvert, med ...

636
00:53:38,560 --> 00:53:42,080
Men så la jeg planer om at når krigen var slutt,

637
00:53:42,480 --> 00:53:45,040
så skulle jeg dra ned til Oslo.

638
00:53:45,380 --> 00:53:47,380
Vår familie hadde bodd der før,

639
00:53:47,880 --> 00:53:51,040
i 30-årene, så jeg var ikke helt ukjent.

640
00:53:52,340 --> 00:53:59,140
Men for å komme bort fra det litt mer trange forhold...

641
00:54:01,820 --> 00:54:04,200
Men jeg tenkte jo av og til på....

642
00:54:04,300 --> 00:54:06,300
En deprimerende tanke var jo...

643
00:54:07,320 --> 00:54:10,940
hvor godt man kunne hatt det hvis man hadde vært normal.

644
00:54:11,420 --> 00:54:18,320
Og man kunne slått lag med hun søte, pene, sjarmerende jenta som hadde sans for meg.

645
00:54:19,140 --> 00:54:20,420
Og kunne...

646
00:54:20,420 --> 00:54:21,680
Ja...

647
00:54:21,840 --> 00:54:24,020
... satt seg som mål å starte familie.

648
00:54:24,020 --> 00:54:25,760
Få barn osv.

649
00:54:27,320 --> 00:54:29,320
Så...

650
00:54:29,500 --> 00:54:31,500
Så det var sånne...

651
00:54:33,240 --> 00:54:38,640
Det var liksom ikke noe særlig snakk om lykkemuligheter for homofile.

652
00:54:38,640 --> 00:54:40,040
Den gangen, altså.

653
00:54:40,180 --> 00:54:44,140
Det var som et eneste stort mørke.

654
00:54:44,940 --> 00:54:49,380
Men selvfølgelig. Som sagt, det betydde en del at man fikk kontakt med ...

655
00:54:49,520 --> 00:54:51,680
...følelsesfeller, da.

656
00:54:53,560 --> 00:54:58,440
Og det var ikke alle som tok problemene like alvorlig som jeg gjorde.

657
00:54:59,300 --> 00:55:01,300
Som sagt, det var jo flere der...

658
00:55:01,380 --> 00:55:04,340
... som var sånne lett-livede...

659
00:55:04,600 --> 00:55:06,980
...typer med godt humør og sånt noe.

660
00:55:07,000 --> 00:55:09,380
Og det kvikket jo litt opp, det da.

661
00:55:10,240 --> 00:55:14,720
Men så, høsten 1945 flyttet jeg til Oslo.

662
00:55:17,620 --> 00:55:19,620
Og ble kjent med mange etterhvert, her da.

663
00:55:20,420 --> 00:55:22,740
Og jeg, som sagt, syns det lå i luften...

664
00:55:23,060 --> 00:55:25,060
... at det måtte skje noe....

665
00:55:25,240 --> 00:55:27,920
... med en organisasjonsdannelse.

666
00:55:29,760 --> 00:55:33,260
Og det var en stor oppmuntring med dette tidsskriftet som var...

667
00:55:33,920 --> 00:55:36,580
... en lesesirkel som de hadde i Sveits.

668
00:55:36,580 --> 00:55:38,220
Som het der Kreis.

669
00:55:39,200 --> 00:55:42,520
Og så, i 1948 fikk man høre fra Danmark...

670
00:55:42,860 --> 00:55:45,560
Og det var jo fantastisk.

671
00:55:49,160 --> 00:55:55,240
I motsetning til en del andre, var jo du tydeligvis også språkmektig.

672
00:55:56,300 --> 00:55:58,300
Du kunne lese der Kreis.

673
00:56:00,140 --> 00:56:03,780
Men hvordan fikk dere greie på at det var ting på gang i Danmark?

674
00:56:05,800 --> 00:56:08,440
Var det via der Kreis?

675
00:56:10,020 --> 00:56:13,760
Hvordan fikk dere rede på at det danske forbundet startet?

676
00:56:16,300 --> 00:56:19,920
Ja, det var vel nærmest sånn litt fra hånd til munn.

677
00:56:20,880 --> 00:56:22,240
At...

678
00:56:22,340 --> 00:56:24,340
Munn til munn, heter det.

679
00:56:28,260 --> 00:56:32,000
Det var jo mange som dro på ferieturer til København.

680
00:56:32,000 --> 00:56:34,000
Populært feriemål.

681
00:56:34,720 --> 00:56:36,200
Og de hadde jo møtt...

682
00:56:36,580 --> 00:56:39,500
... personer der som hadde meldt seg inn eller fortalt om

683
00:56:39,740 --> 00:56:41,740
dannelsen av foreningen der borte.

684
00:56:42,160 --> 00:56:45,140
Og som fikk tak i noen...

685
00:56:45,680 --> 00:56:48,560
propaganda-brosjyrer og sånt.

686
00:56:49,120 --> 00:56:50,560
På den måten...

687
00:56:51,040 --> 00:56:55,540
Og så var det, som jeg har nevnt, Bjørn Hansen som dukket opp senere.

688
00:56:56,360 --> 00:56:58,360
Det var vel...

689
00:56:58,760 --> 00:57:02,980
... mot slutten av 1949, tenker jeg. Noe sånt,

690
00:57:03,820 --> 00:57:06,180
at Bjørn Hansen dukket opp...

691
00:57:07,380 --> 00:57:14,360
... og ville notere hvem som kunne tenke seg å interessere seg for

692
00:57:14,540 --> 00:57:18,500
å være medlemmer av en norsk forening.

693
00:57:22,180 --> 00:57:23,680
Så...

694
00:57:25,620 --> 00:57:27,620
Nei, det...

695
00:57:27,780 --> 00:57:30,500
Jeg tror ikke det sto noe særlig i Norske aviser....

696
00:57:30,600 --> 00:57:32,600
.. om det der.

697
00:57:35,660 --> 00:57:44,720
Etter at vi dannet [DNF-48] kom, på høsten 1951, Lundahl Madsen, som han het.

698
00:57:44,920 --> 00:57:47,660
Senere het han Axel Axgil...

699
00:57:48,860 --> 00:57:50,860
... en tur til Oslo.

700
00:57:51,720 --> 00:57:53,720
Og...

701
00:57:53,960 --> 00:57:55,960
...vi var enige om at da...

702
00:57:56,660 --> 00:57:58,660
...skulle...

703
00:57:59,040 --> 00:58:01,480
...han fortelle om hva som hadde skjedd i Danmark.

704
00:58:02,040 --> 00:58:05,800
Men også la det skinne gjennom at nå var det på gang ting....

705
00:58:06,780 --> 00:58:09,420
Men vi var jo litt redde for hvordan reaksjonene kunne bli.

706
00:58:12,340 --> 00:58:14,340
Og så...

707
00:58:15,180 --> 00:58:17,180
Jeg husker jeg ringte til Dagbladet,

708
00:58:17,400 --> 00:58:21,420
og fikk kontakt med en journalist der.

709
00:58:22,000 --> 00:58:24,000
Han er jo...

710
00:58:24,240 --> 00:58:26,760
Hva var det han het?

711
00:58:29,000 --> 00:58:31,680
Hva var det igjen han het? En av de kjente.

712
00:58:32,320 --> 00:58:34,920
Som er pensjonist i dag.

713
00:58:35,480 --> 00:58:37,480
Ja, ja. Det står ett eller annet sted.

714
00:58:37,980 --> 00:58:41,260
Han intervjuet Lundahl Madsen.

715
00:58:41,880 --> 00:58:45,060
Det ble et stort oppslag.

716
00:58:46,820 --> 00:58:49,540
Som sikkert vakte forferdelse.

717
00:58:50,380 --> 00:58:54,920
Om at nå var de homoseksuelle ute og gikk.

718
00:58:54,980 --> 00:58:56,980
Eller hadde begynt å røre på seg.

719
00:58:57,300 --> 00:58:59,380
Og lage organisasjon.

720
00:59:00,740 --> 00:59:04,360
La meg også føye til noen ord om

721
00:59:04,360 --> 00:59:06,700
begrepet homofile.

722
00:59:07,560 --> 00:59:09,560
Det var et uttrykk som...

723
00:59:09,940 --> 00:59:13,400
... redaktør Hilmer (Vogelgård?), av Vennen,

724
00:59:13,720 --> 00:59:15,720
hadde funnet ut.

725
00:59:16,060 --> 00:59:18,060
Og det slo jo til

726
00:59:18,320 --> 00:59:20,320
og ble veldig populært.

727
00:59:20,720 --> 00:59:22,860
Både innad og utad.

728
00:59:23,200 --> 00:59:31,640
Og jeg syns selv at det er veldig nyttig å ha ordet homofil ved siden av begrepet homoseksuell.

729
00:59:31,960 --> 00:59:33,960
Det er ikke identiske ting.

730
00:59:34,240 --> 00:59:40,780
Men jeg forstår at det er oppstått en eller annen merkelig motvilje mot å benytte

731
00:59:40,940 --> 00:59:43,640
ordet homofil og homofile.

732
00:59:44,480 --> 00:59:46,480
Det syns jeg er beklagelig.

733
00:59:46,880 --> 00:59:50,600
Vi trenger ordet både språklig og meningsmessig.

 

Rolf Løvaas intervjuet i 1996