Karen Pinholt (født 1975)

Pinholt er utdannet cand.polit. ved Universitetet i Oslo. Hun var rådgiver i Fiskeri- og kystdepartementet før hun ble valgt til leder i LLH. Pinholt har siden 2004 vært aktiv i Foreningen for Partnerskapsbarn.

Karen Pinholt er født i Danmark, men har bodd i Norge siden 1999. Da hun ble valgt til leder i LLH, satte hun arbeidet med holdninger som en av sine viktigste oppgaver. I hennes tid som leder var det ellers flere saker som fikk stor oppmerksomhet, 2005: Stebarnsadopsjon. 2008: Felles ekteskapslov. 2009: Markering mot at Nina Karin Monsen ble tildelt Fritt Ord prisen, og arbeidet med rettsvern for transpersoner startet opp. 2010: LLH anmelder islamisten Mohyelden Mohammad som forsvarte drap på homofile. Han reiste senere til Syria og ble tilsluttet IS (2012). 

Leder før henne i LLH var Jon Reidar Øyen, etter henne ble Bård Nylund valgt. Pinholt sitter i dag i styret til Skeiv verden, og leder valgkomiteen for Oslo Pride.

I et utdrag fra intervjuet forteller hun om den lange prosessen hun og familien måtte gjennom for å få gjennomført stebarnsadopsjon.

Hele intervjuet er tilgjengelig på vår lesesal. Skeivt arkiv møtte Karen Pinholt i Oslo, mars 2024.

Video: 

Karen Pinholt om egen erfaring med stebarnsadopsjon