Konferansen Outing the Past

Fra høyre Skeivt arkivs Hannah Gillow-Kloster og Bjørn André Widvey i samtale med Danny Barreto (Colgate University) og Jeff Evans.
Fra høyre Skeivt arkivs Hannah Gillow-Kloster og Bjørn André Widvey i samtale med Danny Barreto (Colgate University) og Jeff Evans.

16.-18. mars var Skeivt arkiv tilstede på den skeive historie-konferansen Outing the Past i Liverpool, som er en del av LGBT History Month 2018. Her presenterte vi livsminneprosjektet vårt Skeive livsminner, og fikk fortalt om intervjuprosessen, hvordan intervjuene brukes, og om viktigheten for å samle inn muntlig historie. Konferansedeltagerne er både akademikere og aktivister. Deltagerne er i hovedsak fra Storbritannia, men også Irland, USA, Sverige, Bulgaria, Georgia og Uganda for å nevne noen. 

Et gjennomgående tema for konferansen var utfordringene skeive innvandrere møter, med tre ulike paneldebatter med fokus på henholdsvis Afrika, Sør-Asia og Øst-Europa. I tillegg presenterte blant annet vår kollega fra Universitetet i Oslo Elisabeth Engebretsen om norsk pride-historie, svensk Dagmar Brunow om skeive filmarkiver, og tysk-britiske Julia Maclachlan snakket om transnasjonale innflytelser i den britiske homokampen. Maclachlan har brukt Skeivt arkiv som en kilde i forskningen sin, og snakket om hvordan Kim Friele og DNF-48 henvendte seg til britiske The Albany Trust for råd om fremgangsmåte for å få avskaffet paragraf 213. 

Vi er veldig glade for å kunne delta på denne konferansen, både for å presentere vårt eget arbeid, og for å møte aktivist-, historiker- og arkivarkolleger fra hele verden og diskutere hvordan vi kan bevare og formidle skeiv historie på best mulig måte.