Konferansen Queering the museums

Flatbankere fra Fredrikstad, hermafroditter fra Hedmark og tvitullinger fra Tromsø. Sapphiske skipsredere, rosemaler-rompiser, sodomittiske sjøfolk, tvilsomme tobakkshandlere, feminine-felemakere, soper-samer og bifile brurefølger.

17. oktober 2018 arrangerer Skeivt arkiv konferansen Queering the museums. 

Hvordan kan ditt museum være med på å vise fram at det har eksistert et stort mangfold når det gjelder seksualiteter, samlivsformer, kjønnsidentiteter og kjønnsuttrykk opp gjennom historien? 


Gjennom å vise fram spor av skeivhet og mangfold i alle museer og ulike typer utstillinger, vil museene vise at sammekjønnskjærlighet, kjønnsoverskridelser og brudd på seksuelle tabuer ikke er noe nytt. Utstillinger og formidling på alle typer museum bør reflektere at heteroseksuelle parforhold bare er en av mange måter folk har organisert privatlivene sine på opp gjennom historien. At et slikt historisk mangfold synliggjøres er særlig viktig i forhold til barn og ungdom, men vi ser i tillegg en stor allmenn interesse for skeiv kulturhistorie. «Alle» husker eksempler, episoder og historier fra sin egen bygd og oppvekst når vi spør dem om dette temaet. Å løfte fram slike temaer vil være med på å gjøre museene relevante for stadig nye grupper. For minoritetsbesøkende kan det å se glimt av sine egne liv reflektert i utstillingene, gi bekreftelse og følelse av tilhørighet. For majoritetsbesøkende kan det være viktig å se at mangfold verken er nytt, farlig, eller uhåndterbart, gi verdifulle perspektiver på kultur og samfunn. 
På denne konferansen ønsker vi å løfte fram noen av de spennende mulighetene som finnes på dette feltet. Vi har invitert inspirerende innledere som både vil komme med praktiske tips og teoretiske refleksjoner omkring seksualitets- og kjønnsmangfold i museene. 
Konferansen arrangeres av Skeivt arkiv, det nasjonale arkivet og kunnskapssenteret for kjønns- og seksualitetsmangfold i historien. Skeivt arkiv tilbyr fagkompetanse når det gjelder skeiv historie og formidling av denne, og vil gjerne samarbeide med alle typer museer om aktivering og synliggjøring av det som finnes i samlingene eller fagfeltene deres! 


Konferansen er gratis, men påmelding innen 1. oktober er obligatorisk for deltagelse. Påmelding via https://skjemaker.app.uib.no/view.php?id=5171657 

 

Program

10.30: Tone Hellesund: Welcome – Why is it important to represent queer history in the museums? 

10.40: Hannah Gillow-Kloster: An introduction to Skeivt arkiv

11.00: Matt Cook: «Queer lives, class and the National Trust’s historic houses»

11.45: Stephen Vider: «Public Disclosures of Private Realities": Queer History and the Archive of Everyday Life»

12.30: Lunsj 

13.15: Pia Laskar: «Unstraight Methods at the National Historical Museums in Sweden» 

13.45: Leif Pareli: «Minoritetsutstillinger»

14.15: Kathrin Pabst: «Skeivt ut med den skeive historien? Ti bud for museer som bryr seg»  (utgår)

15.00: Kaffepause 

15.15: Skeivt arkiv: Hva kan Skeivt arkiv bidra med 

15.45: Spørsmålsrunde - hva trenger museene? Konkrete eksempler, muligheter og utfordringer 

16.30-17: Valgfri omvisning på utstillingen Skeivt uteliv og Skeivt arkiv 
17.00 Slutt 


Speakers/innledere:

Stephen Vider is a visiting assistant professor in history, museum studies, and gender and sexuality studies at Bryn Mawr College, USA. In 2017, he curated the exhibition AIDS at Home: Art and Everyday Activism at the Museum of the City of New York, exploring how activists and artists have mobilized domestic space and redefined family in response to HIV/AIDS. The exhibition was based on a chapter of his book, Queer Belongings: Gender, Sexuality, and the American Home After World War II (forthcoming, University of Chicago Press). He was also co-curator of the exhibition Gay Gotham: Art and Underground Culture in New York (2016-2017, Museum of the City of New York) with Donald Albrecht and co-author of the accompanying book. His work has appeared in the journals American Quarterly and Gender and History, as well as the New York Times and Slate. He has also collaborated on public history projects for the Whitney Museum of American Art, New York, and the Brooklyn Historical Society. He received his PhD in 2013 from Harvard University in History of American Civilization and has held postdoctoral fellowships at Yale University and the Museum of the City of New York.

Matt Cook is professor of modern history at Birkbeck, University of London. He is a cultural historian specializing in the history of sexuality and the history of London in the nineteenth and twentieth centuries. He is author of London and the Culture of Homosexuality (2003) and Queer Domesticities (2014) and editor of a number of collections – most recently: Queer Interiors (2017) (with Andrew Gorman Murray). He is currently working on projects on the AIDS crisis, on queer community and local history, and on writing queer history. Matt has advised on a number of community and oral history projects including for the Pink Singers, Stonewall, the nightclub Duckie and Heritage England’s Pride of Place project. He has also worked with the National Trust on their LGBTQ guidebook (Prejudice and Pride [2017]) and associated events. He appears regularly on radio and TV, and has acted as a consultant on a number of series and documentaries.

Kathrin Pabst er utdannet etnolog med en doktorgrad i profesjonsetikk. Doktoravhandlingen handlet om moralske utfordringer museumsansatte møter i arbeidet med følsomme temaer, et tema hun har arbeidet både teoretisk og praktisk med i flere år. Hun jobber som leder for fagseksjonen ved Vest-Agder-museet IKS i Kristiansand, samtidig som hun holder foredrag og workshops om profesjonsetikk. Styremedlem av Norsk ICOM.

Leif Pareli er sosialantropolog og arbeider siden 1984 ved Norsk Folkemuseum som konservator med ansvar for samisk kultur og minoritetskultur. Han har laget en rekke samiske utstillinger ved Vitenskapsmuseet i Trondheim og ved Norsk Folkemuseum, og blant annet utstillingene Et pakistansk hjem i Norge og Afrikanere i Norge, men vil i sin presentasjon legge hovedvekt på homo-relaterte prosjekter, både slike han har vært med å lage selv og slike han har hentet inspirasjon fra. Han var aktiv i homokampen fra 1970-tallet og hadde verv i DNF-48, Homofil Bevegelse i Bergen og Fellesrådet for lesbiske og homofile organisasjoner i Norge, FHO. I senere år har han vært opptatt av å bevare den skeive historien, blant annet gjennom Homoarkivgruppen i Oslo og som støttespiller for Skeivt arkiv.

Pia Laskar is a senior researcher at the National Historical Museums in Sweden. In her PhD thesis (2005) Laskar studied sexual manuals (1800-1910) and the intersection between gender, class and race in the construction of a heterosexual norm. Laskar’s research and teaching is theoretically rooted in critical gender and sexuality studies, and decolonial studies. Her ongoing research project, Unstraight Research, is funded by the Swedish National Heritage Board and is done in collaboration with the Unstraight Museum (www.unstraight.org) and the National Historical Museums. Recent books and articles includes ”Transnational ways of belonging and queer ways of being” (2018), with Christine Klapeer in Identities. Global Studies in Culture and Power; “The displaced gaze” (2017) in History Unfolds, (ed. Larsson-Pousette); ”Decolonising the rainbow flag” (2016), with Johansson and Mulinari, in Culture Unbound, and “The Construction of Swedish gender through the g-other as a counter-image and threat” (2015), in Antiziganism. What’s in a word, Cambridge Scholars Publishing - a book Laskar also co-edited.


Konferansen er gratis, men påmelding innen 1. oktober er obligatorisk for deltagelse. Påmelding via https://skjemaker.app.uib.no/view.php?id=5171657 

Konferansen finner sted på Auditorium A, Sydneshaugen Skole, Universitetet i Bergen.