Masterstipend skeiv historie 2022

MASTERSTIPEND: Vi lyser ut to stipender til prosjekt om skeiv historie.
MASTERSTIPEND: Vi lyser ut to stipender til prosjekt om skeiv historie.

Skeivt arkiv lyser ut inntil to masterstipender til prosjekter om norsk skeiv historie. Skeivt arkiv er det nasjonale arkivet for dokumentasjon og formidling av skeiv historie eller LHBTI-historie, og er en del av Universitetsbiblioteket i Bergen.

I 2022 er søknadsfristen 1. desember. Søkere må være tatt opp på et masterprogram ved et norsk universitet eller høgskole innenfor aktuelle fagområder, og det oppfordres til bruk av materiale tilgjengelig på Skeivt arkiv (i den grad det er relevant for prosjektet). Søknaden sendes på e-post til postmottak@ub.uib.no og merkes "masterstipend skeivt arkiv".

Vi har også utarbeidet en liste over forslag til forskningsprosjekter innen skeiv historie. 

Stipendene er på kr. 30 000,- og utbetales i to deler. Første gang ved godkjent prosjektskisse, andre gang etter at stipendmottakeren har fullført mastergraden.

Stipendmottakerne skal etter fullført master skrive en kort oppsummering av oppgaven egnet for et bredere publikum til publisering på Skeivt arkivs nettsider (se lenker til høyre for eksempler på slike oppsummeringer av tidligere stipendmottakere). 

Søknaden må inneholde godkjent prosjektskisse, karakterutskrift og CV, og det må oppgis to referanser. Næmere opplysninger kan fås ved henvendelse til Heidi Rohde Rafto (fungerende faglig leder) på telefon 55 58 48 17 / 97 89 05 85 eller førstebibliotekar Runar Jordåen på 55 58 25 25 / 900 68 573.