Nordisk samarbeid

De nordiske flaggene. Foto: Shutterstock.
De nordiske flaggene. Foto: Shutterstock.
Skeivt arkiv i Nordisk nettverk

Skeivt arkiv er en av tre parter i «Nordisk nettverk for skeive historiske arkiver og aktiviteter.» Sammen med svenske Queerrörelsens Arkiv och Bibliotek (QRAB), og finske Queerhistoriens vänner, skal vi gjennom dette prosjektet utveksle erfaringer og lære av hverandre, på tvers av landegrensene.

Seminarer og treff

I løpet av 2023 og 2024 skal det arrangeres tre seminarer og nettverkstreff i Finland, Sverige og Norge. Det skal opprettes en digital plattform som en del av samarbeidet. Aktører i de baltiske landene skal også inviteres med.

Prosjektet er støttet av Nordisk ministerråd gjennom NIKK, Nordisk information för kunskap om kön.

Formålet med prosjektet er å skape et nettverk av etablerte skeive arkiver og skeive historieaktører i Norden for å fremme erfaringsutveksling.
Nettverket ønsker å utfordre tidligere marginaliserende historieskrivning, utvikle interessen for skeiv historie i Norden og bidra til et mer inkluderende historiesyn.

Fra prosjektsøknaden:
Holdningene til LHBT-spørsmålet har endret seg raskt i positiv retning de siste 50 årene. På den annen side har ikke innføringen av LHBTQ-temaer i de kulturhistoriske institusjonene og i historisk forskning gått like raskt. Det haster at dette skjer, spesielt i en tid hvor motkrefter angriper LHBTQ-befolkningen og prøver å skape forestillinger om at dette er noe nytt, noe som ikke er en naturlig del av kultur og samfunn.

Roterende ansvar

Under erfaringsutvekslingene og seminarene vil de ulike prosjektpartene ha et roterende ansvar for dokumentasjonen som deretter publiseres på den digitale plattformen. Samtidig som den genererte kunnskapen dermed gjøres tilgjengelig for et bredere publikum i løpet av prosjektet, vil den da bli en del av samlingene

I Finland arrangerer Arbetarmuseet Werstas og Arbetararkivet skeive minner og Queerhistoriens Venner en årlig skeiv historiemåned der stadig flere kulturarvsinstitusjoner deltar. 

Det svenske The Unstraight Museum har vært på nettet i en 15 års tid. Nylig åpnet også utstillingsrommet Homografiska. Lydarkivet Rosa Brus, Swedish Archive for Queer Moving Images (SAQMI) og Queerrörelsens arkiv og bibliotek (QRAB) samt Lesbisk Makts arkiv er alle startet det siste tiåret. 

Fra prosjektsøknaden:
Skeiv historie følger ikke dagens landegrenser. Skeive bevegelser og mennesker har de siste århundrene beveget seg over landegrenser i Norden og hatt betydelig utveksling på tvers av gjeldende grenser. Forestillinger om seksualitet har også gjennomgått endringer på ulike måter i Norden, og nettverket ønsker å avdekke både likheter, forskjeller og transnasjonale fenomener og gjøre dette tilgjengelig for et bredere publikum.