Pål Bjørby (født 1948)

Aktiv i HBB, pådriver for queer-teori og feministisk forskning

Bjørby er født i Drøbak, men reiste tidlig til USA hvor han bodde i mange år. Han kom til Begen i 1980 og ble der aktiv i HBB. I intervjuet forteller han om disse periodene og om hvordan han ble politisk bevisst og begyhnte å jobbe med queer-teori og feministisk forskning.

Et utdrag fra intervjuet ligger i vinduet under, her forteller Bjørby om da han og hans kjæreste ble utsatt for hatkriminalitet i Bergen, før det var et begrep. Hvordan ble det tatt imot av politi og helsevesen dengang?

Hele livsminneintervjuet er tilgjengelig på Skeivt arkiv, en del av Spesialsamlingene ved Universitetsbiblioteket i Bergen.

Skeivt arkiv møtte Pål Bjørby i Bergen, november 2017.

Vi ble brutalt slått ned.