Queering the Museums

Áli er strodinn i rassin.
Áli er strodinn i rassin
Hva gjør man for å den skeive historien inn i museene? Skeivt arkiv har arrangert en konferanse med store internasjonale navn på programmet.

-  Vi har rett og slett tenkt stort og inviterte de som har noe å vise til når det gjelder dette temaet, sier Hannah Gillow-Kloster, faglig leder ved Skeivt arkiv.

- Gjennom å vise fram spor av skeivhet og mangfold i ulike typer utstillinger, kan museene vise at sammekjønnskjærlighet, kjønnsoverskridelser og brudd på seksuelle tabuer ikke er noe nytt. 

For å illustrere poenget viste hun en runepinne med en kort beskrivelse av samkjønnet samværÁli er strodinn i rassin (Åle er pult i ræva).

- Det angår folk

Over femti museums- og arkivmennesker fra hele landet  var med på dagskonferansen i Bergen. Målet var å opprette en dialog mellom museene og Skeivt arkiv for å utvikle kunnskap om feltet.

- Vi tror dette er «hot» ute i museumsverdenen for tiden, sier professor Tone Hellesund, som også var initiativtakeren til Skeivt arkiv i 2015.

Stephen Vider kuraterte i 2017 utstillingen Aids at home  i New York, og opplevde at det var et tema som angikk publikum.

- Det var rørende å se hvordan utstillingen angikk folk. Både de som opplevde epidemien på 80- og 90-tallet og dagens unge kunne relatere seg til utstillingen. Når man jobber lenge og alene med noe, er det sterkt å oppleve hvordan andre tar det imot, forteller han.

Inspirasjon

Pia Laskar fortalte om erfaringer i Sverige, mens Leif Pareli delte betraktninger og erfaringer fra sitt ståsted på Folkemuseet i Oslo. Matt Cook tok utgangspunkt i prosjektet Back to back i Manchester,  men snakket også om hvordan politikk og mekanismer for finansiering påvirker hva som kan presenteres.

- Vi håper at det har vært  inspirerende for deltakerne å se eksempler fra andre steder. Og så skal Skeivt arkiv være klar for å samarbeide med institusjoner som ønsker å ta dette videre, sier Tone Hellesund.          

  • Matt Cook: «Queer lives, class and the National Trust’s historic houses»
  • Stephen Vider: «Public Disclosures of Private Realities": Queer History and the Archive of Everyday Life»
  • Pia Laskar: «Unstraight Methods at the National Historical Museums in Sweden» 
  • Leif Pareli: «Minoritetsutstillinger»
Matt Cook fortalte om egne erfaringer etter utstilling i Manchester.
Matt Cook fortalte om egne erfaringer etter utstilling i Manchester.
Hannah Gillow-Kloster ønsket velkommen.
Hannah Gillow-Kloster ønsket velkommen.
Matt Cook fortalte om egne erfaringer etter utstilling i Manchester.
Matt Cook fortalte om egne erfaringer etter utstilling i Manchester.
Stephen Vider.
Stephen Vider.