Skeiv historie på museum

Skeive spor i historien er et formidlingsopplegg rettet mot elever i ungdomsskole og videregående. 

Det er utviklet ved Universitetsmuseet i Bergen, og kan tas i bruk av andre museer som ønsker å løfte frem skeive perspektiver i sine samlinger. 

Formidlingsopplegget kan brukes som utgangspunkt og inspirasjon, og tilpasses lokale forhold, samlinger, utstillinger og publikumsgrupper.

 Skeive spor i historien finner du her