Carsten Middelthon

Carsten Middelthon (1916-2005) var ein norsk journalist i Dagbladet, Arbeiderbladet og NRK. I 1949 skreiv han ei positiv melding av den første Kinseyrapporten i Dagbladet. Rapporten, som hadde tittelen Sexual Behavior in the Human Male, var ei undersøking av menns seksualliv, utført av Alfred C. Kinsey og hans team ved Indiana University i USA. Eit av funna var at likekjønna seksualitet var langt meir utbreidd enn ein tidlegare hadde vore klar over. I Dagbladet skreiv Middelthon:

Oppsiktsvekkende, sier folk. Javel, statistikken over homoseksualiteten er oppsiktsvekkende, vi ante ikke i hvilken grad vi lå under for uvitenhet og fordommer. Vi dømte og ante ikke hvem eller hva vi dømte. At mannens seksuelle aktivitet kulminerer i 16-17 årsalderen, ofte tidligere, det visste vi heller ikke. Men alle menn som ikke fornekter sine pubertetsår, de vet det likevel (Middelthon 1949, 13).

Med dette antyda han ei positiv haldning til homoseksualitet i ei tid då avisene elles anten var tause eller prega av skandaleoverskrifter. Utover dette kjenner me ikkje til om Carsten Middelthon ytra seg meir om denne tematikken.

 

Litteratur

Middelthon, Carsten. (1949). Kinsey-rapporten kommer til Norge. Nordisk Tidende, torsdag 6. januar 1949 [opptrykk frå Dagbladet].