Christine Jorgensen

Et klipp fra en norsk avis fra 1953, fra Kim Frieles arkiv.
Et klipp fra en norsk avis fra 1953, fra Kim Frieles arkiv.

Christine Jorgensen (1926-1989) var den første personen i USA som ble kjent for å ha tatt en kjønnsbekreftende operasjon. Hun ble operert i på Rigshospitalet i København i 1951-52, og blir ofte regnet som den første som gjennomgikk en slik operasjon med hell. Den tyske legen Magnus Hirschfeld hadde imidlertid utført kjønnsbekreftende operasjoner så tidlig som 1930, på blant andre den danske kunstneren Lili Elbe, men Jorgensen var den første som også fikk tilført kvinnelige kjønnshormoner.

Saken om Christine Jorgensen fikk stor oppmerksomhet også i Norge. Christine Jorgensen og "Christine Jørgensen-operasjoner" ble nevnt i norske medier tidlig på 1950-tallet, spesielt i saker som omhandlet homoseksuelle eller seksualitet/kjønn - eksempel på dette er blant andre “homosex-saken” i Fredrikstad i 1954. Som avisklippet viser, stiller Dagbladet spørsmålet "Kunne den tragiske homosex-saken i Fredrikstad vært unngått hvis de tiltalte var blitt underkastet en Christine Jørgensen-operasjon?" Andre klipp fra blant annet Kim Frieles arkiv viser at Jorgensen både ble sett på som et forbilde og ble et offer for satire og hets.