Hans Jæger

Hans Jæger tegnet av Andreas Bloch i 1910. Bilde: Nasjonalbiblioteket, blds_06330
Hans Jæger tegnet av Andreas Bloch i 1910. Bilde: Nasjonalbiblioteket, blds_06330

Forfatteren Hans Jæger (1854-1910) er særlig kjent for boken Fra Kristiania-Bohêmen (1885) som ble beslaglagt umiddelbart av politiet. I 1886 ble Jæger dømt til 60 dagers fengsel for krenkelse av bluferdighet og sedelighet. Romanen gikk inn for et nytt syn på seksualitet og moral. I motsetning til den gamle “dobbelt-moralen”, der det langt på veg var alment akseptert av menn kunne ha utenomekteskaplige seksuelle relasjoner, opponerte Jæger mot hele ekteskapsinstitusjonen. I stedet gikk han inn for det han kalte åpne, frie samliv mellom menn og kvinner. Kontroversen om Fra Kristiania-Bohêmen foregikk samtidig med skandalen om professor Ebbe Hertzbergs seksuelle forhold til unge menn fra hovedstadens arbeiderstrøk.

Det ser ikke ut for at Jæger har uttalt seg offentlig om likekjønnet seksualitet. I 1906 skrev den danske juristen Poul Andræ til Ebbe Hertzberg og spurte om han anbefalte ham å møte Hans Jæger for å diskutere spørsmålet om homoseksualitet. Svaret fra Hertzberg tyder på at Jæger kan ha inkludert også likekjønnede forhold i sin forståelse av fri kjærlighet, uten at det har vært noen hjertesak:

“Hvad angaar Deres spørgsmaal om Hans Jæger, gaar mit og vore herværende fælles venners raad nærmest ud paa, at De ikke bør indlade Dem noget med ham. Vi bestrider ikke, at han kan have sine gode sider; men for vor sag interesserer han sig i ethvert fald blort rent upersonlig og kontemplativt, og I vil derfor begge hurtig tabe den gjensidige hygge af at underholde Eder med hinanden. Dertil kommer saa hans slette økonomi, som ikke undlader at trække vexler paa saavel nye som gamle bekjendte – tænker jeg mig.”

(NB, Bs. 222a: EH til PA 17.02.1906)

 

Kilder og litteratur

Nasjonalbiblioteket (NB), Bs. 222a: Brev frå Ebbe Hertzberg (EH) til Poul Andræ (PA)

Fosli, Halvor. 1994. Kristiania-bohemen. Byen, miljøet og menneska. Oslo: Samlaget.

Jæger, Hans. 1895. Fra Kristiania-Bohemen. Kristiania : Forlagskompaniet, 1895.