IGLYO

IGLYO-demonstrasjon Berlin august 1988. Foto: Nina R. Didriksen
IGLYO-demonstrasjon Berlin august 1988. Foto: Nina R. Didriksen

International Lesbian, Gay, Bisexual, Transgender and Queer Youth and Student Organisation (IGLYO) er et internasjonalt nettverk av LHBTQ-organisasjoner for ungdom og studenter. IGLYO er et internasjonalt nettverk av LHBTQ-organisasjoner for ungdom og studenter. Nettverket har i overkant av nitti medlemsorganisasjoner, og arbeider for en verden der unge mennesker kan uttrykke og definere egen seksuell orientering, kjønnsidentitet og kjønnsuttrykk uten å møte diskriminering, vold eller hat.

IGLYOs historie startet i 1984, da den første International Gay Youth Congress and Festival ble arrangert i Amsterdam. Året etter ble kongressen avholdt i Dublin, og her ble planer lagt for å etablere et formelt nettverk for samarbeid mellom deltakerorganisasjonene. I Oslo i 1986 ble IGLYO etablert som en permanent organisasjon.

IGLYO er medlem av European Youth Forum, og driver aktivt lobbyarbeid om spørsmål som angår LHBTQ-ungdom overfor organer i EU og FN. IGLYOs fokusområder i perioden 2014-2018 er utdanning, interseksjonalitet og sosial inkludering.

Det meste av IGLYOs historiske materiale er oppbevart ved International Homo/Lesbian Informationcenter and Archives (IHLIA) i Amsterdam.