Lagertha Broch

Portrett av Lagertha Broch
Portrett av Lagertha Broch

 

Lagertha Broch (1864–1952) var barnebokforfatter, illustratør og kvinnesakskvinne. Hennes etterlatte dagbok er hittil et av de mest omfattende norske selvbiografiske dokumentene vi kjenner til som reflekterer over egen sammekjønnskjærlighet. Hun hadde flere nære følelsesmessige og erotiske forbindelser til andre kvinner. Lagertha Broch var en del av det man har kalt en "romantisk vennskapskultur", en kultur som var mulig – og relativt akseptert - før forståelsen av det nye homoseksualitetsbegrepet ble utbredt utover på 1900-tallet.

Dagboken til Lagertha Broch finnes på Nasjonalbiblioteket og er digitalt tilgjengelig. Tegningen under er fra hennes bok "Naturens eventyr" fra 1947. Du kan lese mer om Lagertha Broch i Tone Hellesunds artikkel i Norsk Biografisk Leksikon "Lagerta Broch", "- al min længsel og uro -: om einslege borgarskapskvinner rundt århundreskiftet", Hovedoppgave 1995, og "Kapitler fra singellivets historie", Universitetsforlaget 2003.

 

lagertabroch_illustrasjoner.png

Illustrasjoner av Lagertha Broch. Til venstre Syrinprinsessene, til høyre fra billedboken Naturens eventyr.
Illustrasjoner av Lagertha Broch. Til venstre Syrinprinsessene, til høyre fra billedboken Naturens eventyr.