Masker og motstand av Hans W. Kristiansen

Boken Masker og motstand: Diskré homoliv i Norge 1920-1970, skrevet av Hans Wiggo Kristiansen, kom ut i 2008. Den er fortsatt en av de svært få fagbøkene som er utgitt om norsk skeiv historie, og gir et sjeldent og spennende innblikk i skeive liv i Norge fra tidlig 1900-tall og frem til avkriminaliseringen av mannlig homoseksualitet. Den tar for seg både den private sfæren og den organiserte bevegelsen. Skeivt arkiv har vært heldige nok til å få forfatterens tillatelse til å dele den fullstendige teksten. Boken finnes her: 

Hans Wiggo Kristiansen: Masker og Motstand: Diskré homoliv i Norge 1920-1970 (2008).