Nordisk Råd for Homoseksuelle (NRH)

NRHs nyhetsbrev nr 2 1993, med program og bilag til høstens årsmøte.
NRHs nyhetsbrev nr 2 1993, med program og bilag til høstens årsmøte.

Nordisk råd for homoseksuelle (NRH) ble opprettet i 1981 som et samarbeidsorgan mellom de nordiske LHBT-organisasjonene, og som en skyggeorganisasjon av Nordisk Råd. Det hadde som formål å skape tettere kontakt, samarbeid og informasjonsutveksling på tvers av de nordiske landegrensene, og å stille med samlet front i blant annet Nordisk Råd og International Lesbian and Gay Organisation (ILGA).

Nordisk samarbeid

Med årlige møter som gikk på rundgang mellom medlemsorganisasjonene, skapte NRH et tett samarbeid mellom LBL i Danmark, DNF-48 og FHO (deretter LLH) i Norge, RFSL i Sverige, Samtökin ’78 på Island og SETA i Finland. Organisasjonen arbeidet blant annet for å forbedre LHBT-rettigheter på Grønland og Færøyene, å få økt statlig støtte til LHBT-forskning, og med å utarbeide rapporter om levevilkår i de ulike landene. Her i Norge samarbeidet NRH blant annet med Forum for Homofile og Lesbiske i Arbeiderpartiet (FHLA) for å utarbeide informasjonsmateriale om homofili til skoleverket i de nordiske landene.

Nye arenaer

Etterhvert som flere av de nordiske landene ble medlem av EU, og ILGA-møter i større grad ble de gjeldende internasjonale samarbeidsmøtene, ble NRH sin rolle mindre viktig. I forkant av NRH-møtet som ble avholdt høsten 1995 hadde RFSL følgende på sin dagsorden, som er datert 24.08.1995: “Avskaffa NRH:s årsmöten, eftersom de oftast är innehållslösa. Utnyttja i stället ILGA-möten till nordisk kontakt”. På NRH-møte 10.11.1996 ble NRHs videre eksistens tatt opp til avstemning. Resultatet ble enstemming vedtatt ja, fra alle medlemsorganisasjonene, og neste møte ble vedtatt 10-12 oktober 1997. Manglende dokumentasjon av møter etter 1996 kan tyde på at NRH gradvis ble avviklet på dette tidspunktet, til tross for enighet om organisasjonens videre eksistens.

Forsøk på gjenoppliving

I 2003 ble et forsøk på å gjenoppta det nordiske LHBT-samarbeidet igangsatt. RFSL skrev på sine hjemmesider 20. januar 2003 at de hadde “bjudit in sina systerorganisationer i de nordiska länderna för att diskutera ett återupptagande av samarbetet och under den gångna helgen var företrädare för LBL (Danmark), Seta (Finland), Samtökin'78 (Island) och LLH (Norge) i Stockholm.” Diverse saker ble diskutert, og et navnebytte til NRHBT ble vedtatt for å inkludere biseksuelle og transpersoner. Et nytt møte i NRHBT ble også vedtatt for oktober samme år i København, men møtet innkalt av RFSL vinteren 2003 var sannsynligvis det eneste.

Informasjon, korrespondanse, notater og annet materiale for følgende NRH-møter er tilgjengelig i SKA/A-0003 Gro Lindstads arkiv:

  • Stavanger 1992
  • Linköping 1994
  • Helsinki 1995
  • Oslo 1996

 

Kilder

SKA/A-0003, Gro Lindstads arkiv. Serie J: Nordisk Råd for Homoseksuelle

Betænking nr 1127: "Homoseksuelles vilkår, afgivet af kommissionen til belysning af homoseksuelles situation i samfundet". København: Det juridiske laboratorium ved Københavns Universitet, 1988.

Petersson, Stig-Åke. 2003. "Nordisk LHBT-samarbete återuppstår". RFSL. Lest 12.03.2015.