Siri Hall Arnøy

Siri Hall Arnøy mottar gratulasjoner etter avstemning om kjønnsnøytral ekteskapslov på Stortinget. Foto: Ketil Randen (gaysir.no)
Siri Hall Arnøy mottar gratulasjoner etter avstemning om kjønnsnøytral ekteskapslov på Stortinget. Foto: Ketil Randen (gaysir.no)

Siri Hall Arnøy (f. 1978) var stortingsrepresentant for SV i perioden 2001 - 2005. Hun er den første representanten som var åpent lesbisk da hun første gang ble valgt inn på Stortinget, og hun hadde en sentral rolle i prosessen frem mot at Norge fikk en kjønnsnøytral ekteskapslov.

Allerede i 2004 fremmet Siri Hall Arnøy sammen med partikollega May Hansen et privat forslag i Stortinget om en felles ekteskapslov. Forslaget skapte stor debatt, men måtte trekkes tilbake da Arbeiderpartiet ikke hadde fått diskutert saken godt nok internt, og SV var avhengig av Aps støtte i denne saken.

I 2005 la Arnøy og Hansen frem forslaget om felles ekteskapslov på nytt. Heller ikke denne gang ble forslaget diskutert i Stortinget, noe som ble begrunnet med at komiteen ikke hadde kapasitet til å behandle saken. Det var også klart at det heller ikke da ville ha blitt flertall for forslaget i Stortinget.

Arnøy mistet plassen som stortingsrepresentant etter valget i 2005, men fortsatte som vararepresentant i perioden 2005-2009. Hun var medlem i Kontroll- og konstitusjonskomiteen i 2001-2005, og jobbet i perioden 21.10.2005 - 04.01.2006 som politisk rådgiver i Finansdepartementet. I tillegg til arbeidet i SV og ungdomsorganisasjonen Sosialistisk ungdom (SU) har hun vært aktiv i Norsk elevorganisasjon, Fellesaksjonen mot gasskraftverk, Norsk Studentunion og Natur og ungdom.

Den nye kjønnsnøytrale ekteskapsloven ble vedtatt i Stortinget i juni 2008. Norge ble dermed det sjette landet i verden som innførte en kjønnsnøytral ekteskapslov, og Hall Arnøy og Hansen kunne se det private lovforslaget de hadde fremmet fire år tidligere bli realitet.

Siri Hall Arnøy er utdannet sivilingeniør fra NTNU og tok i 2012 doktorgrad med avhandlingen The Hopeful Hydrogen. Scientists Advocating Their Matter of Concern. Hun er nå ansatt i Samferdelsdepartementet.