Skeiv Verden

Brosjyre fra Skeiv verden, mottatt under Oslo Pride 2015
Brosjyre fra Skeiv verden, mottatt under Oslo Pride 2015

Skeiv verden er en organisasjon for skeive med minoritetsbakgrunn. Den ble først startet opp som en undergruppe av LLH Oslo og Akershus, men har siden 2004 vært en selvstendig organisasjon. Skeiv verdens visjon er et samfunn der alle, uavhengig av etnisk og religiøs opprinnelse, kan leve ut sin seksuelle orientering, kjønnsidentitet og sine kjønnsuttrykk uten å oppleve diskriminering.

Skeiv verden driver en rekke ulike aktiviteter, blant annet Skeiv kafé, en gratis og rusfri møteplass, veiledning/samtaler, filmkvelder, fester og diskusjonssirkelen All Things Queer. Skeiv verden driver også utadrettet informasjonsvirksomhet. Per i dag finnes det aktive grupper i Oslo og Trondheim.

I 2013 mottok Skeiv verden OXLO-prisen, en årlig pris som tildeles en organisasjon eller person som har gjort en særskilt innsats for å gjøre Oslo til en romslig og inkluderende by.

Skeiv verden Oslo og Akershus har en ungdomsgruppe for dem mellom 15 - 26 år.