Slegtslivet hos menneskene

Tittelblad, slegtslivet hos menneskene. Foto: Nasjonalbiblioteket
Tittelblad, slegtslivet hos menneskene. Foto: Nasjonalbiblioteket

Alette Schreiner (1873-1951) var en viktig forsker innen anatomi, forplantning og barnesykdommer. Hennes mest populære bok var Slegtslivet hos menneskene som kom ut i 1914. 

I denne boka omtalte hun også homoseksualitet, som hun mente i de fleste tilfeller var medfødt og forekom oftest blant menn. Hun mente disse i mange tilfeller kunne føle seg som menn. I andre tilfeller kunne de kunne føle seg

heltigjennom som kvinder og har da gjerne helt fra barndommen av hat et kvindelig sindelag og følt sig som piker; ja disse kvindeagtige mænd viser ikke sjelden i sin legemsbygning en sterk tilnærmelse til den kvindelige type (Schreiner 1914: 133).

At homoseksualitet hang sammen med fysisk og psykisk kjønnsoverskridelse var en vanlig antakelse blant leger og psykiatere på begynnelsen av 1900-tallet. Homoseksualitetsbegrepet på denne tiden omfattet også fenomener man senere har fått andre begreper for, som transvestisme og transperson.

Schreiner skrev også om det hun kalte "uegte hermafroditisme"; individer som ikke var "fullt" utviklete menn eller kvinner.

Boka er digitalisert og ligger ute på Nasjonalbiblioteket https://www.nb.no/nbsok/nb/d73897a39a162654680a278630f65da2?lang=no#0