Stein Wolff Frydenlund

Stein Wolff Frydenlund. Fotografi: Ingunn Saltbones, VG
Stein Wolff Frydenlund. Fotografi: Ingunn Saltbones, VG

Stein Wolff Frydenlund (f.1957) har vært styremedlem i organisasjonen Transgender Europe (TGEU) og har i en årrekke engasjert seg i LHBT - og transpolitisk arbeid. 

Fra 1996 til 1998 var han styremedlem i Landsforeningen for lesbisk og homofil frigjøring (LLH) i Bergen. Høsten 1999 startet han kjønnsbekreftende behandling på Rikshospitalet. De neste årene engasjerte han seg i den nystartede organisasjonen Landsforeningen for transkjønnede (LFTS), og ble så leder i LFTS sitt lokallag på Vestlandet. I 2007 meldte han seg ut av organisasjonen etter uenighet om politiske prioriteringer. 

I 2008 deltok Stein Wolff Frydenlund som delegat på LLHs landsmøte, hvor trans* ble tatt inn på arbeidsprogrammet. I 2009 ble LLHs transpolitiske utvalg opprettet, og han ledet dette utvalget fra 2010 til 2016. 

Frydenlund har også engasjert seg i Amnesty Internationals LHBT-arbeid. Under Homodagene i Bergen i 2000 var representanter fra Amnestys "homogruppe" i Oslo til stede og informerte om sitt arbeid, og resultatet var at flere interesserte meldte seg. En LHBT-gruppe innen Amnesty i Bergen ble opprettet. Frydenlund var aktiv i denne gruppen, som blant annet sendte aksjonsbrev og laget arrangement om asylpolitikk under Homodagene. Sommeren 2008 arrangerte Amnesty et møte for LHBT-aktivister under Europride i Stockholm, og Frydenlund innledet om transpersoners rettigheter. Som del av Amnestys internasjonale delegasjon har han deltatt på utsatte Pride-arrangementer, i Vilnius, Budapest og Riga. 

Høsten 2012 planla Amnesty International å kartlegge situasjonen for transpersoner i Europa, og  Frydenlund argumenterte for at Norge burde være ett av landene det ble satt fokus på. Transorganisasjonene støttet opp om dette, og i 2014 ble Jeanette Solstad Remø en av frontfigurene for Amnestys "skriv for liv"-kampanje. På dette tidspunktet var det fortsatt slik at man i Norge ikke kunne endre juridisk kjønn uten å gå gjennom en fullstendig kjønnsbekreftende operasjon, inkludert sterilisering. Etter kampanjen gikk endringene fort: rapporten "Rett til kjønn - helse i alle kjønn" ble lagt frem i april 2015, og 6. juni 2016 ble den nye loven om endring av juridisk kjønn vedtatt i Stortinget.

Stein Wolff Frydenlund har bidratt til synliggjøring av arbeidet for transpersoners rettigheter gjennom en rekke foredrag, kronikker og medieoppslag. Blant disse er nyhetsinnslaget "Stein (55) er mamma og bestefar" på NRK Hordaland og artikkelen "Jenta som vart bestefar" som ble kåret til årets feature i Buskerud i 2012. Frydenlund var også en av dem som ble portrettert i Marion Artnzen og Kari Kahrs' bok Så falt brikkene på plass (2015)

Stein Wolff Frydenlund har i 2017 donert en stor samling arkivmateriale fra sitt virke innen transpolitisk organisasjonsarbeid og aktivisme til Skeivt arkiv.