Sven Henriksen (født 1955)

Henriksen har også markert seg som en aktiv samfunnsdebattant, med særlig søkelys på skeive og samiske rettigheter.

I intervjuet forteller Henriksen om oppveksten i en familie som var med i Jehovas Vitner. Allerede som 16 åring flyttet han hjemmefra, og hadde lite eller ingen kontakt med familien i etterkant. Han har beskrevet barndommen sin i boken Pappas lille gutt, fra 2023.

Han debuterte som skuespiller ved Club 7 i Oslo som ung, siden har han jobbet vekselsvis med teater, film og tv. Han har også jobbet som musiker, med særlig fokus på å tolke Tom Waits de siste årene.

I et utdrag fra intervjuet forteller Henriksen om hvordan han blir rørt over hvor langt vi har kommet i dag med rettigheter, men også hvor lett de kan forsvinne igjen.

Skeivt arkiv møtte Sven Henriksen i Oslo, mai 2023.

Video: 

– De napper i oss.