Unikt forskningsmateriale fra 60-tallet gjort tilgjengelig

Arnold Havelin på innstillingsmøte om kontraktsforskning, 8. mai 1976. Til venstre Professor Nico Norman, i midten Arnold Havelin.
Arnold Havelin på innstillingsmøte om kontraktsforskning, 8. mai 1976. Til venstre Professor Nico Norman, i midten Arnold Havelin.
Pionerarbeidet gir enestående innblikk i homofiles situasjon.

 

Forskeren Arnold Havelin ved Universitetet i Oslo, gjennomførte på 60-tallet to spørreundersøkelser i Norge. (Se et spørreskjema han sendte ut.) Den ene undersøkelsen var rettet mot homofile, mens den andre undersøkte holdningene i befolkningen. Svarene på disse undersøkelsene gir oss i dag et unikt innblikk i homofiles og lesbiskes situasjon på deler av 1900-tallet.

Les mer om Havelins forskning.

Ordnet arkiv

Skeivt arkiv har ordnet og tilgjengeliggjort Havelins arkiv. Materialet er ikke bare unikt her i landet, men også et pionerarbeid internasjonalt. Arkivet utgjør totalt 5 hyllemeter.

Detaljert beskrivelse hva arkivet inneholder kan ses på arkivportalen.no, den nasjonale søkedatabasen for historiske arkiver i Norge.

Oppsummerte

Havelin oppsummerte funnene i Tidsskrift for samfunnsforskning slik:

Man er stort sett villig til å akseptere den homofile som medborger og synes ikke at homoseksuelle forhold mellom voksne bør være straffbare, under forutsetning av at den homofile i sitt privatliv opptrer som om vedkommende ikke er homofil og ikke omtaler sin legning eller har noe seksualliv (Havelin 1968, 71).

 Les Havelins artikkel i Tidsskrift for samfunnsforskning 1968. 

Klar, ferdig, forsk!

Materialet fra Arnold Havelin kan belyse homofiles historie i Norge og ikke minst levekår og livssituasjon på et tidspunkt da den moderne homokampen fremdeles var i startfasen. Her er et stort potensial for videre forskning for for eksempel studenter eller stipendiater innen fag som historie, sosiologi eller psykologi.