Vi mangler kvinner

Livsminnesamlingen vokser, men mangler kvinnestemmer.

Skeivt arkivs samling har passert 200 video-intervjuer. Skeive personer har fortalt sin livshistorie og blitt en del av en unik arkiv-skatt. Norges skeive historie helt tilbake til 50- og 60-tallet blir fortalt i et kor av stemmer. Hendelser og tilstander belyses fra flere personlige ståsteder.

– Vi er svært takknemlige for alle som har vært villige til å fortelle sin historie, sier Bjørn André Widvey. Han har gjort de fleste opptakene i løpet av de siste fem årene.

Se smakebiter fra Livsminnesamlingen. 

 

Kvinner vegrer seg

Men ikke alt er helt som man skulle ønske. Noen syns kanskje det blir for mye oppmerksomhet, og takker nei til å delta. Og det er dessverre forholdsvis mange kvinner blant dem.

– Jeg kjenner dette igjen fra min tid som journalist. Min opplevelse er at kvinner vil i mindre grad stikke seg fram, sier Widvey.

Livsminnesamlingen består i skrivende stund av 208 intervjuer.  120 menn (58%), 73 kvinner (35%) og 15 transpersoner eller personer som ikke har oppgitt kjønnsidentitet (7%).

– En ære

Kjersti Ulriksen er blant kvinnene som ligger trygt bevart i Livsminnesamlingen. I disse dager er hun også innom Skeivt arkiv for å gå se på arkivmateriale.

– Jeg opplevde det nesten som en ære å bli spurt, forteller hun.

Hun tror mange undervurderer sine egne erfaringer.

– Man oppsøkte et skeivt miljø av egeninteresse. Så tar man litt ansvar, blir kasserer i foreningen, kanskje. Men man opplever seg ikke som en aktivist eller barrikadestormer. Du føler at du ikke har bidratt, tenker hun.

Alle har en historie

Det er ikke nødvendig å ha noe stort og viktig å vise til, for å bli en del av Livsminnesamlingen. Vi kan ikke være Kim Friele, alle sammen. Vanlige, skeive, «kjedelige» skal også være en del av samlingen. Vi har alle en historie å fortelle.

Det Kjersti Ulriksen likte minst, var å se seg selv i sosiale medier. Skeivt arkiv legger ut smakebiter fra intervjuene (etter å ha spurt).

– Ingen liker å se seg selv på den måten, men jeg fikk jo bare positive tilbakemeldinger, sier hun.

Vi fortsetter

Skeivt arkiv skal fortsatt gjøre videoopptak av både menn, ikke-binære og transpersoner. Men vi ønsker altså at flere kvinner skal orke/tørre å fortelle historien om sitt skeive liv.

– Vi ringer og sender meldinger, men det går en grense for hvor pågående vi kan være, sier Widvey.