Vi vil ha ditt liv på tape!

Skeivt arkiv sitt intervjuteam på besøk hos Kim Friele. Fra venstre: Jo Hjelle, Kim Friele og Bjørn André Widvey
Skeivt arkiv sitt intervjuteam på besøk hos Kim Friele. Fra venstre: Jo Hjelle, Kim Friele og Bjørn André Widvey

Seksten mennesker forteller om livet sitt. Opp- og nedturer. Kjærligheten de både har funnet og mistet. Valgene de har tatt, på godt og vondt. Deres eget liv, helt ærlig fortalt for oss som er her nå, og for de som skal forske i framtiden.

Seksten flotte skeive personer har vært med på livsminneintervju første halvår 2017. I høst står enda flere klar til å gi sitt bidrag.

Alle har flyttet fjell

Lege, professor, lærer, prest, fysioterapeut, journalist, psykolog, forfatter, filmskaper, historiker, skattefunksjonær eller dommer. Pensjonist eller arbeidsledig. Alle er eksempler på mennesker vi er heldige å få tatt vare på historien til.

Mye av historien om skeive personers liv i Norge befinner seg i folks hoder. Å foreta livsminneintervjuer er derfor en helt sentral oppgave for Skeivt arkiv. Vi har et intervjuteam på to personer med base i Bergen, men som samler inn livsminneintervjuer fra hele landet.

Du trenger bare å være skeiv for å være med på intervjuprosjektet. Det er ikke kun de som har stått i front og vært synlige i media og i politikken som er interessante. Det stille og helt vanlige livet, som flesteparten har levd, er like viktig. Like mye her har grunnlaget for endringer, aksept og likeverd blitt lagt, i de vanlige levde liv, ute i det norske samfunnet. Alle som på en eller på annen måte kan fortelle om det å leve utenfor heteronormen.

Hvordan blir jeg med i prosjektet? Hvor skal jeg begynne? Hva skal jeg ta med?

Skeivt arkiv har dessverre ikke kapasitet til å intervjue alle som tar kontakt, men det vurderes fortløpende hvem som blir intervjuet. Dersom du etter kontakt med oss får avtale om intervju, vil vi gjerne at du forteller om ditt liv. Du kan begynne der du vil, og slutte der du vil. Vi er interessert i alt som kan fortelle noe om skeiv historie. Både de mer personlige historiene og historier fra miljøer og organisasjoner. Vi har god tid i intervjusituasjonen og vi møter deg gjerne hjemme hos deg selv. Noen av de vi intervjuer finner også fram bilder, minner, blader eller brosjyrer som har betydd noe for dem, dette tar vi veldig gjerne imot når vi kommer på besøk, men det er ikke en forutsetning at du har denne type materiale å avlevere.

Du kan trygt gi oss din historie

Skeivt arkiv tilbyr forskriftsmessige arkivmagasiner og gode bevaringsforhold. Om du synes materialet er sensitivt og vegrer deg for å donere det bort er det mulig å gi begrenset eller ingen tilgang til materialet (klausulering) i en viss tidsperiode. Dette gjelder ikke minst videointervjuene, som uansett blir sett nøye gjennom i ettertid for å fastslå om det skal skjermes eller ikke. Dette av hensyn til personvernet for andre som blir omtalt i intervjuet.  Materialet vil uansett ligge tryggere i våre magasiner enn på ditt loft og historien i ditt hodet fortjener å komme på tape.

Ta gjerne kontakt med Bjørn André Widvey eller Jo Hjelle om du har historier å fortelle som belyser den skeive historien i Norge. Korte utsnitt fra de fleste intervjuene blir lagt ut løpende her, som en smakebit på hva som finnes i arkivene.