Anne-Lise Middelthon (født 1950)

Middelthon var blant de aller første fra norsk helsevesen som ble engasjert i de tidlige tilfellene av HIV og AIDS i Norge.

Middelthon hadde jobbet med injiserende stoffmisbrukere i København i 1985, da sykdommen på alvor hadde begynte å spre seg. I Norge var hun med i Sentralrådet for narkotikaproblemer, og ble også raskt med i Helsedirektørens rådgivende utvalg for HIV epidemien.

Middelthon gjorde også viktige studier om msm og seksuell helse, blant annet med en to år lang studie hvor hun fulgte en gruppe unge menn.

I denne perioden ble det arrangert en rekke uformelle møter, de såkalte "Drøbaks-møtene". I et utdrag av intervjuet forteller hun om hvordan og hvorfor disse var så viktige.

Hele intervjuet med er tilgjengelig på Skeivt arkiv sin lesesal. Vi møtte Anne-Lise Middelthon i Oslo, april 2018.

 

Drøbaksmøtene