Anne-Lise Middelthon (født 1950)

Middelthon var blant de aller første fra norsk helsevesen som ble engasjert i de tidlige tilfellene av HIV og AIDS i Norge.

Middelthon hadde jobbet med injiserende stoffmisbrukere i København i 1985, da sykdommen på alvor hadde begynte å spre seg. I Norge var hun med i Sentralrådet for narkotikaproblemer, og ble også raskt med i Helsedirektørens rådgivende utvalg for HIV-epidemien.

Middelthon gjorde også viktige studier om msm og seksuell helse, blant annet med en to år lang studie hvor hun fulgte en gruppe unge menn.

I denne perioden ble det arrangert en rekke uformelle møter, de såkalte "Drøbaks-møtene". I et utdrag av intervjuet forteller hun om hvordan og hvorfor disse var så viktige.

Hele intervjuet med er tilgjengelig på Skeivt arkiv sin lesesal. Vi møtte Anne-Lise Middelthon i Oslo, april 2018.

 

Drøbaksmøtene