Ante Utsi (født 1973)

Utsi er vokst opp i en reindriftsfamilie i Finnmark. Han var en av deltakerne i boken "Skapsprengere - komme ut historier" fra 2009.

I intervjuet vårt forteller Utsi om oppveksten i Masi, et samisk miljø sterkt preget av læstadiansk liv og lære.

20 år gammel stod han fram for kollegaer på jobben i et allmøte. Dette forteller han om i et utdrag fra intervjuet som du kan se under.

Utsi snakker også om hvordan han har opplevd varierende grader av aksept for å være homofil i et samisk miljø. 

Hele intervjuet er tilgjengelig på vår lesesal. Skeivt arkiv møtte Ante Utsi i Tromsø, november 2018.

 

 

– Fy flate så nervøs jeg var.